O NÁS

Jsme nestátní, nezisková organizace s názvem HRADNÍ SPOLEK, se sídlem 614 00 Brno, Vranovská 217/19 , zapsaná v srpnu 2018 ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu L, vložce číslo 25287, právní forma SPOLEK, IČ 07399766.

Naše činnosti určují  Stanovy Hradního Spolku. Spolek chápeme jako sdružení členů za účelem naplnění smyslu  a cílů našeho vzniku daným Stanovami. Jsme tedy Spolek - sdružení členů s právy a povinnostmi členů podobnými akcionářům a nebo členům družstev, avšak díky zvláštnostem neziskových organizací, lépe chránící zakladatele  a členy Spolku před účelovými spory, nepřátelským převzetím organizace  nebo jinými útoky na organizaci zvenčí. Dvojí členství  ve Spolku zanikne, budou-li s tím členové nadpoloviční většinou všech souhlasit, v případě odsouhlasení převzetí vlastnictví celé kulturní památky Hradu a zámku Dolní Kounice Spolkem, kdy členská schůze zruší dvojí členství a zvolí nové orgány Spolku ze členů bez rozdílu členství. Neziskovost Spolku je logická vzhledem k zaměření Spolku a výhodám této právní formy pro tento druh činností.


Členem Hradního Spolku si může dovolit být každý, protože Spolek nevyžaduje žádnou jinou pravidelnost než alespoň minimální členský vklad (100 Kč/měsíc a nebo 1 200 Kč/rok,) tedy ve výši dětského kapesného. Uvítáme, když se členové , budou-li moci, podle svých možností a schopností,  zapojí do aktivit Spolku, nebo je sámi iniciují tak , aby  přispívali k plnění účelu, vize a cílů Spolku a mohli využívat všech jeho výhod. Protože máme v úmyslu vybudovat sice postupně, ale rychle z Hradního Spolku ekonomicky silnou, akceschopnou organizaci, s mezinárodním přesahem, Spolek  přijímá  nové členy, kteří vstoupí s dobrovolným vstupním členským příspěvkem  ve výši  nejméně 10 000 Kč (400EURO). Po plném rozvinutí aktivit s novými výnosy se předpokládá, že placení pravidelných ročních příspěvků bude zrušeno, nebo  z nich bude tvořen rezervní fond, jako rezerva pro mimořádně výhodné aktivity Spolku, uvolňovaná rozhodnutím per-rollam čestnými členy. Do vyrovnání se s kovidovými restrikcemi je zrušeno pravidelné roční placení členských příspěvků vyjma dobrovolných a darů.

 Stanovy mohou být postupně měněny valnými hromadami členů. Pro běžný provoz a plnění konkrétních úkolů mohou být z čestných členů zřizovány Výbory Spolku pro řízení a koordinaci konkrétní činnosti Spolku, které zřizuje statutární ředitel a jeho členy volí čestní členové.

Jsme novinka na trhu, otevírající nové možnosti všem zůčastněným.Podstatu našeho projektu jsme představili v Úvodu tohoto webu a v části Vaše možnosti. 

Ukázky z programů pro rodiny s dětmi na hradě a pohledy na hrad.
Vše ostatní o hradu na www.hradkounice.cz