O NÁS

Jsme nestátní, nezisková organizace s názvem HRADNÍ SPOLEK, se sídlem 614 00 Brno, Vranovská 217/19 , zapsaná v srpnu 2018 ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu L, vložce číslo 25287, právní forma SPOLEK, IČ 07399766.

Naše činnosti určují  Stanovy Hradního Spolku. Spolek chápeme jako sdružení členů za účelem naplnění smyslu  a cílů našeho vzniku daným Stanovami. Jsme tedy Spolek - sdružení členů s právy a povinnostmi členů podobnými akcionářům a nebo členům družstev, avšak díky zvláštnostem neziskových organizací, lépe chránící zakladatele  a členy Spolku před účelovými spory, nepřátelským převzetím organizace  nebo jinými útoky na organizaci zvenčí. Dvojí členství  ve Spolku zanikne, budou-li s tím členové nadpoloviční většinou všech souhlasit, v případě odsouhlasení převzetí vlastnictví celé kulturní památky Hradu a zámku Dolní Kounice Spolkem, kdy členská schůze zruší dvojí členství a zvolí nové orgány Spolku ze členů bez rozdílu členství. Neziskovost Spolku je logická vzhledem k zaměření Spolku a výhodám této právní formy pro tento druh činností.


 Stanovy mohou být postupně měněny valnými hromadami členů. Pro běžný provoz a plnění konkrétních úkolů mohou být z čestných členů zřizovány Výbory Spolku pro řízení a koordinaci konkrétní činnosti Spolku, které zřizuje statutární ředitel a jeho členy volí čestní členové.


Ukázky z programů pro rodiny s dětmi na hradě a pohledy na hrad.
Vše ostatní o hradu na www.hradkounice.cz