Jak se stanu členem

Nikdo není povinen se stát členem a nebo čestným členem Hradního Spolku. Spolupracujeme jako Spolek s celou řadou jednotlivců či uskupení na základě  vzájemně výhodných smluv  jednorázových a nebo dlouhodobých. Dle čl III ) odst 8. stanov :
Čestný člen má právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní, ovšem má pouze poradní hlas, ke kterému se při konečném sčítání nepřihlíží. Jinak má čestný člen všechna práva a povinnosti dle stanov spolku stejné jako člen.
Ztráta práva hlasovat u čestných členů je kompenzována právy na výhody nebo smluvní podíl na konkrétních výnosech z konkrétních aktivit Spolku nebo Spolkem zprostředkovaných, stanovených Valnou hromadou nebo statutárním ředitelem Hradního Spolku na příslušný kalendářní rok, nebo na smluvené období, nebo smlouvou mezi Hradním Spolkem a čestným členem.

Chcete li s námi spolupracovat jakkoliv, aniž by jste chtěli být našim členem,  spojte se s námi vyplněním nezávazného dále uvedeného formuláře:

1) Přihlásíte-li  se za čestného člena Hradního Spolku,  vyplňte  následující přihlášku a odešlete:

2) Po vyplnění odešlete. O přijetí Vás uvědomíme e-mailem, v němž Vám pošleme i Vaše členské číslo v Hradním Spolku.
3) Poté pošlete platbu prvního vstupního  členského příspěvku na č.ú. 286 296 678/ 0300. Až úhradou členského příspěvku je aktivováno Vaše členství.

Při platbách použijte jako variabilní symbol Vaše datum narození (vzor 23021999 ) a do specifického symbolu uvedete své členské číslo, které obdržíte od statutárního ředitele. V případě členství firmy uvedete jako variabilní symbol Vaše IČ a specifický symbol Vaše členské číslo.
Do kolonky kdo mne kontaktoval uveďte  obchodní značku osoby a nebo místa, kde jste získali info o možnosti se zapojit  do projektu Hradní Spolek. Toto místo bude Vaše koordinační místo v členské síti a můžete si je u nás ověřit.


Potřebujete-li obdržet doklad o svém příspěvku do účetnictví na snížení daní, napište nám to emailem. Fyzické osoby mohou členský příspěvek, dar, odečíst ze základu své daně z příjmů nejméně 1000 Kč, celkem za rok až 10%, právnické osoby nejméně 2000 Kč, za rok až 5% základu daně.Náš účet je založen v České poštovní spořitelně, což ze všech poboček pošty v ČR dělá peněžní přepážku Spolku pro všechny členy a podporovatele Spolku, kde lze platit na účet Spolku v hotovosti a nebo kartou. 

4)Členem Hradního Spolku se stáváte až po přijetí Vašeho vstupního členského příspěvku na účet Spolku. Přijatá platba potvrzuje formálně platnost Vašich údajů, znalost Vašeho členského čísla a vážnost Vašeho zájmu.
5) Po uhrazení vstupního členského příspěvku ve zvolené dobrovolné výši, nejméně však 10000 Kč, nebo odpovídající částce v Euro, USD, Vám bude vystaveno  a předáno s Vámi dohodnutým způsobem potvrzení o čestném členství.

7) V průběhu členství ve Spolku mohou  členové přispívat na rozvoj Spolku  dalšími členskými  příspěvky  v dobrovolné  a libovolně velké výši.

8) Podle nových stanov Spolku statutární ředitel Spolku  zrušil povinnost platit pravidelně  ročně další členské příspěvky.