Jak se stanu členem

1) Přihlásíte se za čestného člena Hradního Spolku vyplněním následující přihlášky a jejího odeslání:

2) Po vyplnění odešlete. O přijetí Vás uvědomíme e-mailem, v němž Vám pošleme i Vaše členské číslo v Hradním Spolku.
3) Poté pošlete platbu prvního vstupního  členského příspěvku na č.ú. 286 296 678/ 0300. Až úhradou členského příspěvku je aktivováno Vaše členství.

Při platbách použijte jako variabilní symbol Vaše datum narození (vzor 23021999 ) a do specifického symbolu uvedete své členské číslo, které obdržíte od statutárního ředitele. V případě členství firmy uvedete jako variabilní symbol Vaše IČ a specifický symbol Vaše členské číslo.
Do kolonky kdo mne kontaktoval, uveďte prosím obchodní značku osoby a nebo místa, kde jste získali info o možnosti se zapojit  do projektu Hradní Spolek. Není to povinné, ale máme zájem znát ty, kdo mezi nás přivedli naše nové členy,abychom je mohli odměnit.4)Členem Hradního Spolku se stáváte až po přijetí Vašeho vstupního členského příspěvku na účet Spolku. Přijatá platba potvrzuje formálně platnost Vašich údajů, znalost Vašeho členského čísla a vážnost Vašeho zájmu.
5) Po uhrazení vstupního členského příspěvku ve zvolené dobrovolné výši, nejméně však 10000 Kč, nebo odpovídající částce v Euro, USD, Vám bude vystaven  a předán s Vámi dohodnutým způsobem níže uvedený CERTIFIKÁT RYTÍŘSKÝCH PRIVILEGIÍ, garantující Vaše práva a privilegia. Bude v provedení Bronzový (vstupní členský příspěvek ve výši 10 000 Kč), Stříbrný (vstupní členský příspěvek více než 10 000 Kč ), Zlatý (vstupní členský příspěvek vyšší než 100 000 Kč). Výše vstupního členského příspěvku rozhoduje o výši podílu investora-člena na benefitech z výnosů Hradu a Hradního Spolku.
6) Je možné po předchozí domluvě na speciálních setkáních  zájemců o členství s ředitelem Hradního Spolku  celý postup přijetí zkrátit na současné vyplnění přihlášky, zaplacení vstupního členského příspěvku a vystavení Certifikátu Rytířských Privilegií.

7) V průběhu členství ve Spolku jsou další členské příspěvky dobrovolné  a libovolně velké, nejméně však 1200 Kč/rok(48 Eur), pokud členové neschválí jejich snížení nebo zrušení, jako jeden z benefitů. Zaplacením vstupního členského příspěvku ve výši 10 000 Kč a výše se na další roky, až do vyčerpání splacené částky, započítávají členské příspěvky čestných členů a tedy po tu dobu nemusí již členské příspěvky platit. Součet všech členských příspěvků člena je rozhodující při rozdělování výše benefitů ve Spolku v daném roce.
8) Pro rok 2021 bylo členskou schůzí odsouhlaseno, že kdo vstoupil v minulém roce do Spolku a zaplatil nejméně  10 000 Kč vstupního členského příspěvku, je osvobozen od dalšího ročního příspěvku zatím na rok 2021