Jak se stanu členem
Sem vložte podnadpis

1) Přihlásíte se za čestného člena Hradního Spolku vyplněním následující přihlášky a jejího odeslání:

2) Po vyplnění odešlete. O přijetí Vás uvědomíme e-mailem, v němž Vám pošleme i Vaše členské číslo v Hradním Spolku.
3) Poté pošlete platbu prvního vstupního  členského příspěvku na č.ú. 286 296 678/ 0300. Až úhradou členského příspěvku je aktivováno Vaše členství.

Při platbách použijte jako variabilní symbol Vaše datum narození (vzor 23021999 ) a do specifického symbolu uvedete své členské číslo, které obdržíte od statutárního ředitele. V případě členství firmy uvedete jako variabilní symbol Vaše IČ a specifický symbol Vaše členské číslo.


Potřebujete-li obdržet doklad o svém příspěvku do účetnictví na snížení daní, napište nám to emailem. Fyzické osoby mohou členský příspěvek, dar, odečíst ze základu své daně z příjmů nejméně 1000 Kč, celkem za rok až 10%, právnické osoby nejméně 2000 Kč, za rok až 5% základu daně.Náš účet je založen v České poštovní spořitelně, což ze všech poboček pošty v ČR dělá peněžní přepážku Spolku pro všechny členy a podporovatele Spolku, kde lze platit na účet Spolku v hotovosti a nebo kartou. 

4)Členem Hradního Spolku se stáváte až po přijetí Vašeho vstupního členského příspěvku na účet Spolku. Přijatá platba potvrzuje formálně platnost Vašich údajů, znalost Vašeho členského čísla a vážnost Vašeho zájmu.
5) Po uhrazení vstupního členského příspěvku ve zvolené dobrovolné výši, nejméně však 10000 Kč, nebo odpovídající částce v Euro, USD, Vám bude vystaven  a předán s Vámi dohodnutým způsobem níže uvedený CERTIFIKÁT RYTÍŘSKÝCH PRIVILEGIÍ, garantující Vaše práva a privilegia. Bude v provedení Bronzový(vstupní členský příspěvek ve výši 10 000 Kč), Stříbrný(vstupní členský příspěvek více než 10 000 Kč ) Zlatý (vstupní členský příspěvek vyšší než 100 000 Kč). Výše vstupního členského příspěvku rozhoduje o výši podílu investora-člena na benefitech z výnosů Hradu a Hradního Spolku.
6) Je možné po předchozí domluvě na speciálních setkáních  zájemců o členství s ředitelem Hradního Spolku  celý postup přijetí zkrátit na současné vyplnění přihlášky, zaplacení vstupního členského příspěvku a vystavení Certifikátu Rytířských Privilegií.

7) V průběhu členství ve Spolku jsou další členské příspěvky dobrovolné  a libovolně velké , nejméně však 1200 Kč/rok. Součet všech členských příspěvků člena je rozhodující při rozdělování výše benefitů ve Spolku v daném roce.