Archiv

Zásobník:Zde uvádíme naše potenciální Aktivity, které bychom rádi rozvíjeli po té, až shromáždíme dostatečný investiční kapitál. Aby nás nerozptylovaly, ale abychom nezapomněli, že i takové aktivity jsou schopné změnit svět kolem nás k lepšímu, založili jsme si je do zásobníku v tomto archivu.

Aktivita 5 spočívá ve vyhledávání a podporování toho nejzajímavějšího, nejcenějšího a nejschopnějšího z aktivit členů, pro vytváření reálné konkurenceschopnosti českých občanů a jejich firem. Každý člen má možnost přicházet s vlastními anebo nalezenými příležitostmi a nabídnout je k podpoře Spolkem. Žádná překážka by neměla bránit schopným dostat se až na vrchol hor a tedy i na vrchol úspěchu.
Aktivita 6 je věnována shromažďování kapitálu, spojenců a podporovatelů pro výhodné investování do nákupu a nebo dlouhodobého pronájmu aktiv, vhodných podpořit přesun ekonomiky země ze zahraničních rukou do rukou českých občanů a této země. 
Aktivita 7 je zaměřena na postupné rozšiřování zapsaného účelu Spolku o podporu a zajištění uspokojování nejnaléhavějších potřeb členů, dle usnesení valných hromad členů všech druhů členství a Vašich námětů a iniciativ. Tato aktivita by měla pomáhat řešit ty nejsložitější životní situace členů a nedopustit, aby v kritické situaci, kterou nezavinili, zůstali sami bez opory ve Spolku a jeho členů. 
Aktivitu 8 jsme nazvali Svět sdílení.
Ekonomika sdílení je fenomén budoucnosti, v současnosti se mohutně probouzející, přes protivenství těch, kteří chtějí mít monopol, kteří chtějí, aby jste se museli zadlužovat, kteří se brání čemukoliv novému.
Pokud jsem ochoten cokoliv poskytnout někomu, co v daný okamžik nepotřebuji vůbec a nebo z části a mohu to poskytnout někomu, kdo právě tohle potřebuje třeba na okamžik, na den, na měsíc, na rok a pod., pak sdílím svá práva, svůj majetek, své věci, své služby a pod. To vše je sdílení. Internet je nejjednodušší příklad sdílení. Sdílí ho všichni i když není jejich majetkem. I náš Hradní Spolek je příkladem sdílení. Mohou ho vlastnit všichni členové a již dnes ho mohou sdílet všichni členové pro své potřeby.
 
Aktivita 9. je věnována bezpečnosti nás všech, zejména bezpečnosti našich členů. Ilustrativní obrázek má připomenout, že stavíme obrovské prosklené domy, v nichž život nelze rozvíjet bez energií, minimálně potřebných na výtahy a osvětlení. Přírodní katastrofy jako zemětřesení, náraz letadel při jejich havárii, ostřelování při válkách a jiné násilné akce, to vše nás v takových domech uprostřed poškozeného a nefungujícího města, může velmi ohrozit. 
Aktivita č.10 je věnována světu, především zahraničí. V této aktivitě se chceme věnovat spolupráci s krajany v zahraničí, spolupráci s neziskovkami působícími v zahraničí. Spolupráci s výrobci, obchodníky a poskytovateli služeb celého světa. Věnovat se návštěvníkům ze zahraničí v naší zemi. Chceme se od světa učit, ale i najít v něm své místo pro aktivity našeho Spolku a zejména našich členů. Každý člen, který má zájem spolupracovat se zahraničím, využívat výrobky a služby ze zahraničí zde má prostor najít podporu. Zvažujeme i možnost zřídit a nebo vstoupit do cestovní kanceláře, která by se věnovala zájemcům ze zahraničí o naši zemi a zdejší specifika a stejně tak umožňovala našim občanům a firmám se bezpečně a spolehlivě dostat ve světě tam, kde budou potřebovat a setkat se tam s těmi, které budou hledat. Tím vším pomáhat uspokojovat i tyto potřeby našich členů