ZDRAVÍ

ZDRAVÍ

                                                             ZDRAVÍ JAKO KLÍČ KE VŠEMU

Sledujete-li  občanské dění v ČR v posledních letech, vidíte množství odporu proti Evropským a vládním opatřením formou stávek, demonstrací, peticí, článků a videí v alternativních médiích. Měl li to být projev odporu, nespokojenosti, podařilo se. Mělo li  to něco změnit, bylo to k ničemu. Vše je v celém systému a ten může změnit jen nová vláda nových lidí. To lze pouze převratem nebo volbami. Nic, co by garantovalo takovou změnu však zatím nevidět. 
     Nemáme li na zásadní změnu celého systému, volme zatím ve volbách z toho, co máme.

      Zkusme však mezitím  začít měnit k lepšímu aspoň něco,  z toho naléhavě potřebného.
                                               Zaměřme se na Zdraví.
            Jeho společná důsledná ochrana a obnova nás mnohé naučí.

Jsme uprostřed ohrožení ne jen zdražováním a nedostatkem kde čeho, ale už i ohrožením životů. Bez jakékoli konspirace již prožíváme omezování a ochromování našich životů i růst úmrtí v důsledku výbuchů epidemií. Obnovu nemocí už dávno vymýcených, dnes opět končících smrtí a živelný příliv lidí s neznámými nemocemi. Proti tomu všemu stojí  nepřipravený medicínský systém.
Jsme li zdraví, máme tisíce zájmů tvořit, řešit, plánovat, užívat. Nemocní však mají jen jeden zájem-být opět zdraví. S nemocnými se proto i dobře manipuluje.
Potřeba být zdravými, překonává jakékoliv rozdíly mezi námi. Schopní lékaři, léčitelé, zdravotníci, jsou vyhledáváni i nepřáteli, neplatí pro ně žádné předsudky ani hranice. Zájem být zdravými sjednocuje. Potřeba a zájem dokázat čelit hrozbám ohrožujícím zdraví nás, našich dětí či rodičů, by měla být motivační a umět mobilizovat vše dobré, co můžeme představovat.
Můžete začít kdekoliv, kde proto vzniknou podmínky. Pokud už to děláte, propojme se.
Nevíte-li si rady, začněte s námi.

Na hradě a zámku Dolní Kounice u Brna,  už jednou v r 1185 došlo k usmíření mezi našimi národy a následnému růstu za Přemyslovců na  nejbohatší a jeden  z nejsilnějších a největších států  Evropy. My zde již 30 let hledáme  smysluplné využití rozsáhlého areálu budov a pozemků na 100 000m2.
 Ve světle výše uvedených poznání jsme se rozhodli být pro Vás adresou, místem, kde ZDRAVÍ, jeho pěstování, rozvíjení, ochrana, obnova by zde měly být  hlavním smyslem budoucnosti tohoto rozsáhlého areálu. Místem  mobilizace možností, dovedností, znalostí všeho co slouží, nebo může sloužit zdraví lidí. Místem, kam se mohou obracet odborníci  ze zdravotnictví, tělesné výchovy a dalších profesí,  výrobci, pěstitelé, sběratelé i hledající pomoc.
 Místem kde uvítáme Vaše informace o takových, lidech, takových produktech, abychom je mohli oslovit a získat pro společný postup 
Využijte ho, rozvíjejte ho s námi, zakládejte další k propojení.

Nehledejte složitosti. Využívejme lépe a možná i jinak, co už známe, máme, dovedeme. Každý pokrok stoupá po schodech od nejjednodušších po špičkové.
My začínáme:
Rozvojem stanování, Trhy a Festivaly zdraví pod hradem, ozdravným Zámeckým Sanatoriem.
Jsou to naše první klíče  pro Vás k Vašemu zdraví. Vše najdete v další části tohoto Webu
: