Řád festivalu zdraví

Řád festivalu zdraví

 V areálu kulturní památky ČR a na pozemcích patřících k hradu a zámku Dolní Kounice u Brna je zakázáno pod pokutou 2000 Kč a okamžitého ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady takovému rušiteli Řádu, včetně vymáhání plné náhrady případně vzniklé škody porušením Řádu uživatelem těchto míst:
1) kouřit a rozdělávat oheň, mimo hradem vyznačená a vymezená pro ten účel místa.
2) odhazovat odpadky, dělat skládky či jinak znečišťovat tato místa mimo k tomu účelu označené vyhrazené nádoby, nebo místa.
3) jakkoliv používat jakékoliv jiné místo , než pro tento účel a uživatele vyhrazené zaměstnanci hradu a zámku
4) jakkoliv poškozovat kulturní památku ČR.
5) nedodržováním a nerespektování pokynů zástupců hradu a zámku
6) pohybovat se v placených prostorách bez dokladu o zaplacení rezervace svého místa na hradě a zámku Dolní Kounice