Jak se stát členem

Členem Hradního Spolku se může stát každá fyzická a nebo právnická osoba, která podá přihlášku za člena, zaplatí členský příspěvek a její členství schválí statutární ředitel Spolku. Členský příspěvek je v dobrovolné výši. Členská schůze  schválila, jako  minimální příspěvek na činnost Spolku  100 Kč /měsíc a nebo 1200 Kč/rok (adekvátní částky v jiných měnách)Výše příspěvku je nedaněným příjmem Spolku a má vliv na rozsah a přednost v uspokojování individuálních potřeb členů. V průběhu členství je na Vás, zda pošlete trvalým platebním příkazem minimální členský vklad měsíčně ve výši 100 Kč, nebo naráz 1x ročně 1 200 Kč, nebo se rozhodnete pro částky vyšší, dle svých možností a uvážení, klidně každý rok jinou sumu.
V současné fázi, kdy chceme co nejdříve zahájit přestavbu hradu a zámku na hradní hotelový resort, přijímáme pouze členy , kteří zaplatí jako vstupní členský příspěvek nejméně 10 000 Kč(slovy deset tisíc korun českých), nebo 400 Euro, nebo 420 USD.

Specifický způsob jak se lze stát čestným členem Hradního Spolku je vlastním zakoupením Certifikátu Rytířských Privilegií, nebo pokud mu byl zakoupen jinou osobou. Platnost členství je potvrzena uložením kopie vyplněného a podepsaného Certifikátu u statutárního ředitele Spolku a přiložené vyplněné přihlášky za čestného člena Spolku.

 Jak běžně postupovat, abych se stal(a) čestným členem, členkou Hradního Spolku,

a) být přihlášen Ambasadorem Spolku...viz níže.
b) individuálním přihlášením se... zde.

a) prostřednictvím náboru jiným členem Spolku- Ambasadorem Spolku
Člen Spolku, který dělá nábor nových členů sestaví se zájemci o členství   Žádost o členství na formuláři, který si vyžádá u Spolku a nebo sestaví sám dle následujícího vzoru:

Já níže podepsaný
1) Novák František, (firma Princip, IČ 12345678, sídlo) nar. 23.02.1999, bytem 60111 Brno, Domažlická 20, tel 602 333 444, email: novak@seznam.cz, výše vstup. člen. příspěvku....................
2) Eliška Martinkova, nar. 01. 02. 1979, bytem................................................................, tel................................
email.........................................................., výše vstupního členského příspěvku.................................................
3)) jméno příjmení, naroz............................, bytem,.........................................................tel.....................................
email............................................................, výše vstupního členského příspěvku............................................
4)  dále libovolný počet fyzických a nebo právnických osob

se chci stát čestným členem Hradního Spolku. Souhlasím se stanovami a GDPR Spolku dle www.hradnispolek.cz 

Výše uvedené zájemce o členství získal a jejich údaje sestavil.........jméno a     příjmení člena a jeho členské číslo ve Spolku a jeho podpis.

Na takové hromadné přihlášce musí být podpisy jednotlivých členů pod jejich jmény a nebo kopie jejich emailů, kterými se u člena Spolku zájemci přihlásili u Ambasadora. Vyplněnou hromadnou žádost s přílohami ověřitelně předá a nebo zašle Ambasador na centrálu Spolku. Po obdržení členů potvrzení o přijetí a zaplacení vstupního členského vkladu, obdrží Ambasador smluvní provizi na úhradu svých nákladů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlásit se za člena lze i následujícím způsobem:

1) Poslat poštou přihlášku za člena dle níže uvedeného vzoru:
na adresu: Hradní Spolek, 614 00 Brno, Vranovská 217/19,
2) nebo poslat přihlášku emailem  na : hradinfo@email.cz,
3)zakoupením a nebo obdržením Certifikátu Rytířských Privilegií
Při podávání přihlášky poštou, nebo email uvedete (příklad):

Já, Novák František, (firma Princip, IČ 12345678, sídlo) nar. 23.02.1999, bytem 60111 Brno, Domažlická 20, tel 602 333 444, email: novak@seznam.cz, se chci stát čestným členem Hradního Spolku a můj dobrovolný vstupní členský příspěvek bude činit...........................Kč. Souhlasím se stanovami a  GDPR Spolku dle  www.hradnispolek.cz

Po té Vám bude na Vámi uvedené spojení zasláno rozhodnutí statutárního ředitele o Vašem přijetí za člena, případně zamítnutí žádosti. Při obdržení souhlasu s  Vašim přijetím obdržíte i své členské číslo pro evidenci Vašeho členství ve Spolku.. Dále budete pokračovat jak výše uvedeno.
Evidenční číslo Certifikátu Rytířských Privilegií je současně i členským evidenčním číslem čestného člena.  
Na těchto webových stránkách, nebo na svolávaných akcích Hradního Spolku se pak budete dovídat  jaké aktivity Spolek právě rozvíjí a jaké možnosti máte se v nich angažovat.

Uvítáme, budete-li se sami hlásit o zapojení se při organizování a rozvoji jednotlivých aktivit na kontaktech Hradního Spolku. Budete mít vždy podporu Spolku a volnou ruku pro Vaše iniciativy.