Projekt Hradní Spolek.
Tento Projekt měl garantovat  lidem ekonomicky myslícím- podporu  silného společenství, skvělé obchody, satisfakci, růst bohatství a jistot, společenské postavení, zážitky, vzájemnou výhodnost. Vše, čeho se jinak jen těžko dosahuje. Autor tohoto Projektu si od společenství lidí sliboval, že rozsáhlé historické panství, které vlastnil, jeho neuvěřitelné životní zkušenosti,  jeho vzdělání a neobvyklé nasazení, to vše se bude moci stát základem bezpečnosti, rozvoje a nové expanze takto vznikajícího uskupení, takto iniciované kumulace sil, dovednosti a možností těch, které projekt získá. Nestalo se, přesto, že to byl projekt  revoluční, schopný znovu rozdat karty.
 Přesto, že hrad a pozemky již úspěšně využíval a využívá rodinnými aktivitami pro veřejnost viz. www.hradkounice.cz, zkusil rozparcelovat celé panství obsahující soubor budov středověkého hradu, ležících na  100 000m2 vlastních pozemků a nabídnout je veřejnosti a malým a středním tuzemským firmám k jejich využití pronájmem viz. www.svetsdileni.cz.
Přesto, že to mohlo být řešení pro velké množství lidí a firem jak zvládnout a překonat  současný, neuvěřitelně negativní,  vývoj ekonomiky v zemi a dosud nebývalou potřebu nových příležitostí k výdělkům, pasivita lidí znovu potvrdila, že příležitosti nejsou pro všechny, ale jen pro myslící, aktivní a připravené.
 Proto tento projekt, přesto, že i nadále na panství rozvíjí s dalšími své aktivity, přechází k radikálnímu řešení, určenému  jen aktivním, kreativním a schopným. Je to: 
 

Vzhled Hradu Dolní Kounice v 17.století, hrad a propagace Hradního Spolku dnes a CERTIFIKÁT RYTÍŘSKÝCH PRIVILEGIÍ - garanční listiny práv a privilegií  člena Hradního Spolku