Získáte ihned

Vstupem do Hradního Spolku získáváte:
Kromě toho, že se stanete spolumajiteli a spoluuživateli veškerého majetku Spolku bez jakékoliv odpovědnosti za Spolek, s minimálními náklady, prakticky bez rizik, s právem kdykoliv vystoupit, získáváte mimo jiné:
1)Hrad- jako podíl na využití rozsáhlého majetku, kterým je hrad a zámek s celým panstvím v Dolních Kounicích u Brna. Je to rozsáhlý komplex budov s 12 ha pozemků, 15 minut od Brna, do 1 hodiny od Vídně, Bratislavy, v blízkosti Pálavských jezer, uprostřed vinohradů. Hrad tímto projektem, za stálého užívání již hotových částí hradu, bude plně obnoven tak, aby zde vznikly a rozvíjely se- kvalitní a kapacitní ubytování, víceúčelové sály, nízkonákladové veletrhy jako významné obchodní místo pro naturální, internetovou a smluvní nabídku a prodej produktů, nabídka služeb gastronomie, ozdravných wellness, volnočasových aktivit, kulturních programů. Získáváte tak nespočet možností již teď, jak pro uspokojení svých potřeb, vznik nových zdrojů výnosů, využít obrovského majetku a jeho prostor, bez velkých individuálních investic a rizik.

2)Kapitál- vzniklý z členských příspěvků, zejména vstupního, z vlastních příjmů Spolku na hradě a navazujících činností. Je k dispozici Spolku a jeho členům. Slouží pod kontrolou členů k rozvoji společného majetku a podpoře členů v uspokojování jejich potřeb bez rizik a bez likvidačních exekucí. Společný kapitál je i ideální způsob individuálního spoření a investování členů za účelem zhodnocení prostředků a vytvoření si finanční opory pro chvíle jejich potřeby. Je to nejvýhodnější směna části nejrůzněji ohrožovaných individuálních úspor na individuální podíl v kolektivních, nových hodnotách, vytvářejících nové zdroje výnosů pro členy a Spolek. Umožňuje členům tak chránit své investované úspory před znehodnocením nevýhodnými kurzy koruny vůči jiný měnám, inflací, poplatky, exekucemi, krádežemi a dalším znehodnocením.Dostupný společný kapitál je Vaše nejdůležitější nová možnost k růstu, k uspokojování svých potřeb, ke své svobodě.

3)Rytířský titul- patřil vždy těm, co svými schopnostmi a nebo zásluhami vynikali nad jiné. Dnes jsou do rytířského stavu, tedy v moderním pojetí prestižního VIP stavu, pasovány osoby za vynikající výsledky v různých oborech lidských činností, jako lékařství, vinařství, umění a jiných odvětvích. My udělujeme čestným členům Hradního Spolku při přijetí za čestného člena, nebo za významnou podporu Spolku titul Rytíř Řádu Zlatého Lekna(zlatého leknínu)obnovitele a ochránce hradů spolu s Certifikátem Rytířských privilegií. Tím se hlásíme k odkazu zakladatele Spolkového hradu a prvního držitele erbu s dvojitým leknem spojeným kořeny z r 1162- Vilémem z Kounic, jednoho z nejstarších rodových erbů českého království.

4)Doživotní rentu- společnou i individuální činností členů vzniká společný výnos, který se rozpouští do naplnění účelu spolku, mezi které patří především rozvoj a provozování hradu tak, aby sloužil především potřebám členů Spolku, budování komunity kolem hradu, vytváření podmínek k uspokojování potřeb všech členů Spolku i odměňování zásluhovosti všech členů. Protože jsme neziskovka, podíl, nebo- li renta je vyjádřena v nejrůznějších benefitech členů Spolku, mezi než patří výhodné nakupování pro členy, předplatné na služby pro členy, výhodné půjčky a jiné uspokojování potřeb členů dle rozhodnutí členů a to doživotně a dědičně. Rentou je podíl na společných výnosech, vyjádřený ve mzdách, odměnách, benefitech.

5)Možnost založit svou Franšízu Hradního Spolku a založit svůj růst na rozvoji své Franšízy

6)Možnost množství provizí za smluvní spolupráci s Hradním Spolkem

Pro ty, co hledají, jak rychle získat zpět své investované prostředky umožňujeme, aby každý člen, který získá dalšího člena, získal 10% z jeho členského vstupního příspěvku. Je to z úspory z daňového zvýhodnění členských příspěvků.

Vzniká v celém světě možná spolupráce, honorovaná Spolkem dle zásluh:

Člen získává své neopakovatelné členské číslo. Pokud někoho kdekoliv na světě získá pro návštěvu hradu a jeho služeb, nejen že přinese do hradního rozpočtu další příjmy, z nichž bude mít roční podíl, ale navíc, pokud se výprava, kterou získal pro návštěvu hradu, prokáže jeho doporučením- členským číslem, získá výprava zde dárek a on provizi z jejich útraty. Lepší a motivovanější obchodní síť si nelze ani představit.