Rada nad zlato

Od roku 2020 až 2022 prožíváme stav, který kdyby někdo před r.2010 předpověděl, včetně důvodů jeho vzniku, byl by prohlášen za šílence a zbaven občanských práv. Přesto se to všechno stalo. Bezpříkladná devastace ekonomiky, bezpříkladné zadlužení, bezpříkladná inflace, bezpříkladné zrušení všech jistot, vlastní sankcionování vlastních dodavatelů životně důležitých dodávek, bezpříkladná a ověřená manipulovatelnost většiny obyvatel. To vše z iniciativy vlastní vlády, opírající se o vlastní iniciativy a iniciativy sobě podobných v EU i samotnou EU.

 Pokud jste si našetřili, dvouciferná inflace vám úspory spolehlivě zničí, nemluvě o nekontrolovatelném i trojciferném růstu cen kde čeho a zjištění, že jde vládním opatřením přes noc zrušit jakoukoliv banku. Nakoupit   akcie či dluhopisy v situaci, kdy nic není jisté a emitenti nemohou předpovědět svoji budoucnost,  je hazardem. Nakoupit zlaté cihly je sice druh jistoty, ale historie pamatuje bankroty, po prudkém pádu ceny zlata, protože zlato má cenu jen v dobách nejistoty.  Obnovou  jistot cenu prudce ztrácí a těžko se jím platí.

Pokud tedy nepatříte mezi tu manipulovatelnou nemyslící masu, slepě opakující a plnící médi šířené "pravdy", pak jste si museli všimnout, že ty obrovské změny toků a  přesunu peněz, měly téměř jednolitý směr- od obyvatel a od státu (tedy od námi shromážděným daním) směrem k vládami vybraným firmám a jednotlivcům. Trh a rovnost příležitostí přestaly existovat. Ztratili jsme vliv na svou budoucnost. 

Jediné co si samostatně zachovalo hodnotu a růst byla on-line činnost, výroba nebo  služby naplňující vládní opatření a uspokojující nezbytné potřeby obyvatel a firem. Také nemovitosti, schopné  využití pro nezbytnou výrobu a služby, nesoucí příjmy z nájmů za všech okolností.

Zejména však vyniklo, jak jsme se sobě za poslední desetiletí navzájem odcizili, naučili se starat sami o sebe. Jak neumíme a nechápeme, co vše jsme schopni dokázat a prosadit, dokážeme li se sdružit ke společnému cíli opřeni o společné ekonomické a zájmové činnosti.

Ta dobrá rada nad zlato tedy je: 

Spojte se, začněte se společně scházet, domlouvat na společných akcích od zábavy, po ekonomické aktivity. Zjistíte, že se s vámi nedá tak snadno manipulovat, dokážete společně udržet a snižovat ceny nákupů, lépe zajistit své potřeby jednotlivců,dokážete společně investovat a zhodnocovat své peníze o procenta, které Vám ani banky ani fondy nedají. Každý z Vás má nějaké peníze a společně to může být vlivný kapitál. Nemáte-li s kým a kde se spojit, tak proč ne do Hradního Spolku a hned mít k dispozici 100 000m2, které umí vydělávat i bez Vás, natož spolu s Vámi. Členové Hradního Spolku už v praxi dokázali, že umí lidi sdružovat a dosahovat s nimi nečekaných výsledků, tak proč nenavázat?