Přihláška pro prodejce  POLOPRO
Sem vložte podnadpis

 Po jednání s ministerstvem zdravotnictví ČR a krajskou hygienickou stanicí o podmínkách otevření Hradních trhů POLOPRO po 20.4.2020 jsme se rozhodli o otevření hradních trhů POLOPRO od 13.6.2020 včetně viz níže, zatím s těmito omezujícími podmínkami:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,

 zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m,

 prodejci si musí umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

 zajistit, aby pracovníci prodejních míst měli roušky a nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě. 


V případě požadavku elektropřípojky od hradu je třeba mít kvalitní vlastní el. prodlužku dlouhou nejméně 50m.

Ceník:
- pronájem plochy do 6 m2 pro vlastní stánek prodejce 400,-Kč (cena upravena pro vyšší náklady po dobu regulací coronavirem)
- pronájem místa v párty stanu nebo jiným přístřeškem ( lavice a stůl cca 4m2) 500,- Kč
- pronájem místa na louce bez přístřeší + pronájem pivního setu 350,-Kč
- parkovné v areálu hradu 50,-Kč
- za připojení k elektro rozvodům hradu paušál 120,-Kč/1 připojení + 200 Kč za pronájem zařízení
- v případě ukázky řemesla, nebo dílničky sleva 100,- Kč z ceny za stánek

Každý prodejce od nás za svou účast jako poděkování a zpříjemnění dne a vykouzlení úsměvu na tváři dostane poukázku na kávu, kterou si může vyzvednout ve stánku s občerstvením firmy RESTIX !!!!

POZOR, POZOR !!!!!!!!!
Po třech účastech na trzích získáváte na čtvrtý 20% slevu.  Po 7 účastech máte 8. účast zdarma.
Svoji účast stvrdíte včasnou úhradou tj. nejpozději 21 pracovních dnů před akcí.
Na platby nebudeme vystavovat zálohové faktury, budou vystaveny až vyúčtovací faktury po akci. Platby provádějte vždy na účet 286296678/0300, s variabilním symbolem Vaše IČO, nebo datum narození 27. 1. 1950 v podobě 27011950, Specifickým symbolem datum akce POLOPRO 12.6 v podobě 1206, do poznámky mail prodejce. Pokud se pak akce nezúčastníte, propadá nám platba jako smluvní sankce na úhradu vzniklých nákladů.
Organizační pokyny:

Provozní doba tržnice 10,00 - 15,00 s možností úpravy času konání podle aktuální situace.
Prosíme o dodržení konce prodeje. Zásobte se zbožím tak, aby jste nebyli vyprodáni.
Příprava prodeje 8,00 - 9,00.
Při příjezdu na místo vám bude přiděleno místo, prosíme o přeparkování aut do 9:00.
Ukončení prodeje 15,00.
Prosíme zanechte vaše prodejní místo čisté a bez odpadků!
Pokud zvolíte variantu zapůjčení pivního setu na louce bez přístřeší doporučujeme si vzít pro případ hrozícího úpalu nebo promoknutí a nastuzení alespoň slunečník a to takový, který vám neuletí a nebudeme ho honit po louce:-).

Závaznou přihlášku vyplňte níže.
V případě dotazů nás kontaktujte na tel: 602 736 953 nebo 731 845 753.
Za pořadatele:
Hradní spolek- Dr.Ing.František Zoubek, Farma pod kaštany- Alexandra Slívová Bártů