Příběh vzniku Projektu Hradní Spolek

.
Jsem 30 let prostřednictvím své rodinné firmy vlastníkem jednoho z nejstarších (1162), nejzachovalejších a největších (10ha) středověkých hradů ve střední Evropě. Podle znalců, hrad už v historii má rodina vlastnila. Hrad a zámek, kulturní památka ČR, viz. www.hradkounice.cz, uvítá další investice na dokončení své obnovy a nová využití, aby dokončil svou proměnu na nejskvělejší místo, plně uspokojující potřeby současné i budoucích generací. Má obrovskou pozitivní energii a potenciál téměř neomezeného růstu a rozvoje možností svého využití. Vše podtrhuje blízkost 4 mezinárodních letišť, tedy dostupnost z celého světa.

Napadlo mne proto vybudovat kolem hradu komunitu-Spolek- lidí, podobně myslících jako já, a spolu s ním dokázat, co sami nedokážeme. Získat tak potřebné množství podporovatelů a možná i spoluorganizátorů, a rozvíjet s nimi možnosti jeho využívání. Sdruží- li se dostatečný kapitál, a komunita se shodne, že kromě užívání chtějí i hrad vlastnit, má Spolek kromě nájemní smlouvy na 90 let i předkupní právo za velmi výhodnou cenu, při ponechání členství i pro mne a mé potomky. Podobné komunitní vlastnictví se ve světě osvědčuje a mohl by to být nový model obnovy a využívání historických kulturních památek.

Při přípravě prezentace Hradního Spolku novým členům a snaze vyjádřit jeho hlavní myšlenku, výhodu, proč se stát členy, jsem si uvědomil, že model fungování Hradního Spolku v sobě zahrnuje daleko větší potenciál ekonomického růstu a možností pro členy Spolku, než jen obnovu a rozvoj využívání jednoho hradu s pozemky.

Uvědomil jsem si, že hlavním zdrojem síly a předností Spolku je možnost neomezeně sdružovat finanční prostředky a neomezeně sdružovat členy, tedy jejich dovednosti a možnosti. To je jeho hlavní konkurenční výhoda. Úspěšnou mobilizací lidí pro vstup do Spolku může vzniknout něco, co se jinak jeví jako nemožné. Takový masový  růst společného kapitálu a společných dovedností, je schopný ze všech zúčastněných udělat v krátkém časovém období něco, co nejvíce bude připomínat rodinu těch nejbohatších lidí světa, kterým však dosažení současného stavu trvalo staletí.
Je veřejným tajemstvím, že světem hýbou ti, co dokázali kumulovat největší kapitál. Co nám brání společně se stát také takovými? Nic lepšího vlastně neexistuje. Spoluvlastnit takto rostoucí Organizaci-Hradní Spolek, je lepší než cokoliv jiného. Než banka, než realitní agentura než stavební či jiná korporace. Uvědomil jsem si, že pokud dokážeme sdružit společně dostatečně velký kapitál, bude každý z nás jeho představitelem, spoluvlastníkem veškerých aktiv Spolku, s vlivem na jejich využití. Každý sdružený bude bohatší a vlivnější, než by kdy bez Spolku mohl být. 
Můžeme být ten nejlepší crowdfounding- hromadné investování, které kdo zorganizoval.
Společný kapitál je tvořen hlavně z členských příspěvků a zdrojů z vlastní činnosti Spolku. Je ověřeno, že shromážděné velké peníze dělají samy další peníze. Přitahují příležitosti ke zhodnocení, protože jsou k dispozici v pravý čas.
V mém minulém projektu finanční úřad potvrdil průměrné zhodnocení našich investic 26% p.a. a naše aktiva činila cca 1,2 miliardy Kč z investovaných necelých 300 milionů Kč.
V tomto projektu by měla stačit morální satisfakce, že vstupem mezi nás do Spolku se každý podílí na realizaci skvělé myšlenky-obnovy kulturních památek a jejich využití pro potřeby současné a budoucí generace.

Dostali jsme během let 2020 až 2022 lekci, jak snadno mohou vlády včetně naší zastavit ekonomiku, zakázat činnost celým odvětvím, zrušit ze dne na den prosperující banky, rozběhnout inflaci na dvojciferná čísla a ceny udělat nezvladatelnými, zpochybnit jakoukoliv jistotu. Jak jsou jednotlivci i celé skupiny lidí bezbranní, pokud nejsou  součástí dobře organizované, společně jednající, o sdružení společných možnosti se opírající komunity, jako může a chce být Hradní Spolek. Tak nevím, co musí lidé ještě zažít, aby aspoň ti myslící, když jiné nechceme, vstoupili mezi nás.