Představení projektu WIKICASTEL, který jsme nazvali REVOLUCÍ v provozování a využívání kulturních památek- historických hradů a zámků.

Náš projekt, je součástí jednoho z nejvýznamnějších objevů lidstva a to poznání, jak obrovskou tvořivou sílou se stanou lidé nebo firmy či jiné subjekty, rozhodnou-li se pro společný postup a uskuteční-li ho sdružením svých sil, dovedností, prostředků. Proto takovému sdružování mnozí brání,aby si lidé tuto svou schopnost příliš neuvědomovali a neosvojovali.

Nyní vzniká, patrně poprve v novodobých dějinách, takový prostor tím, že soukromý vlastník středověkého hradu se rozhodl tuto sílu probudit, a umožnit ji přebudovat středověký hrad ve střední Evropě na světově významné centrum a cíl mezinárodního turistického ruchu a provozovat ho. Vznikne-li dostatečný potenciál, může se wikicastel stát novou filozofií zapojení historických aristokratických nemovitostí do sítě programových hotelů se specifickými službami a prostorem. Každý ze zapojených zde bude moci realizovat své sny, tužby , potřeby a vydělávat na tom, při jedné z nejhezčích činností- obnově odkazu předků pro budoucí generace.

Wikicastel tak od nynějška umožňuje každé osobě nebo firmě z celého světa, účast na čemkoliv z dále uvedeného, formou, na které se s námi dohodnete :

  • podílet se na tvorbě nabídky programů a služeb na hradě formou pronájmu části hradu nebo podhradí za podíl z výnosů-obnovou práva udělení léna

  • podílet se na výnosech z činností na hradě

  • podílet se na budování, rozvoji, provozování hradu a tím ovlivňovat vzhled i budoucnost hradu a jeho přeměnu na světově významný turistický cíl, zejména sdružováním prostředků

  • sdružovat nápady na jeho využití, sdružovat lidi nebo firmy tyto nápady na hradě a s hradem realizující,

  • sdílení informací o hradě, o životě spolku WIKICASTEL o zdejší nabídce programů, zážitků a služeb, šíření těchto informací ve světě

  • vytváření fanklubů tohoto hradu a jeho aktivit a šířit ve svém okolí o hradě povědomost a vůli hrad navštívit nebo na něm rozvíjet pro své okolí typické aktivity

  • vytváření hmotné i nehmotné zainteresovanosti všech zůčastněných na výnosech a výsledcích výše uvedených činností. Jako prioritní je přidělování originálních čísel a emailů všem přispívajícím členům. Ti jsou motivování k tomu aby ve svém okolí, na iunternetových sítích prostě kdekoliv šířili informace o činnostech na hradě a získávali všechny k návštěvě tohoto hradu. Každému, koho získají pro návštěvu hradu poskytnou své evidenční číslo a svůj email, aby se jimi mohli takto získaní prokázat při návštěvě hradu. Kdo se takto prokáže, získává slevu a každý, kdo prokazujícímu poskytl své evidenční číslo a email, získává podíl na celé jeho útratě na hradě.

  • po ověření na hradě D. Kounice rozvíjet tyto aktivity formou budování vzájemně se doplňujících sítí hotelů s obdobnou náplní programů,vybavení, služeb na obdobných historických sídlech a tam, kde historická sídla nejsou, budovat modulové jednoduché moderní hotely s obdobnou náplní.

  • vytvářet potřebné podmínky pro zhodnocování prostředků sdružených členy ve spolku k dalšímu rozvoji hradu a podpoře růstu sdružených i ke spolku přidružených členů.

  • Hledání a nabízení způsobu seberealizace, prezentace v konkrétní, zaručeně pozitivní činnosti, a vytvoření tak svého obrazu a odkazu současným i budoucím generacím. Systém umožní, že nikdo, kdo se aktivně zapojil nebude zapomenut. Hrad, jeho vzhled, nabídka služeb i programů, jeho budoucnost- to vše bude i vaše dílo.

Mottem je vytvořit prudce rostoucí mezinárodní zájem lidí i firem na vytváření potřebného kapitálu finančního, programového a informačního, sloužícího k rozvoji historických kulturních památek- bývalých šlechtických sídel. Současně zde rozvinout masový turistický a cestovní ruch. Na těchto sídlech i moderních komplexech budovaných z modulových staveb, podporujících rovněž projekt Wikicastel, rozvinout především nízkonákladový cestovní a volnočasový ruch, zejména pro cyklisty, turisty, moristy, rodiny s dětmi, mladé lidi i seniory a motivovat je na jejich zainteresovaností na rozvoji systému Wikicastel.

AŤ ŽIJE REVOLUCE NA HRADECH A ZÁMCÍCH

Spojte se s námi hned prostřednictvím emailu: specialstores@post.cz