Podstata projektu

Hradní Spolek umožňuje neomezeně kumulovat kapitál a sdružovat zájemce o společné investování a uspokojování svých potřeb, vše prostřednictvím členských příspěvků a členství v Hradním Spolku.  Ve startovní fázi  demonstruje svou schopnost a akceschopnost členské základny  na rozvoji a  využívání rozsáhlé nemovitosti, jakou je historická kulturní památka ČR, a na dalších zajímavých příležitostech. Památky dnes  nejsou závislé na rozsahu vlastněné půdy, ale na aktivitách s nimi spojených. Projekt tak začíná  položením základů svého rozvoje na Dolnokounickém panství viz www.hradkounice.cz, které umožňuje okamžité využití a výsledky pro další rozvoj komunity ve Spolku. Neomezený růst takto sdruženého kapitálu a dovedností sdružených lidí, je způsobilý  členům Spolku přinést za podstatně nižších  nákladů podstatně  více a vyšších zdrojů příjmů, možností růstu a seberealizace, než by sami kdy dosáhli, i kdyby vlastnili banku, fond, realitní  nebo jinou obchodní společnost,nebo cokoliv  jiného. To proto, že  sdružený kapitál a vzájemně kooperující aktivní  lidé prostřednictvím Spolku vytváří akceschopnou ekonomickou sílu, která by jinak rostla desítky let, kterou Spolek a v něm sdružení mohou použít jako  páku pro násobně rychlejší realizaci svým záměrů.

Sdružené prostředky jsou určeny na naplnění smyslu a cílů Spolku, ale nejsou nikdy celé zainvestovány. Proto umožňují i operativní využití za účelem získání nových příjmů, v případě výhodné příležitosti, jakou může být náhlá nabídka zadlužených nemovitostí, nebo jiná výhodná obchodní příležitost, umožňují půjčky členům, umožňují vše, co dostupné peníze umí. 

Nizozemská Východoindická společnost založená r. 1602 sdružila jako svůj základní kapitál 6 440 200 guldenů a její obchod změnil svět a životy nejen jejich členů.

My chceme v Hradním Spolku s Vámi postupně, ale co nejdříve, sdružit jako základní kapitál 39 milionů Euro, obnovit, vybavit a přeměnit historickou kulturní památku ČR- hrad a zámek Dolní Kounice u Brna na centrum tuzemského obchodu s mezinárodním přesahem, světově zajímavé místo cestovního ruchu, kultury, vzdělání, usmíření, spolupráce, schůzek, vzájemné podpory, propojené se sítí spolupracujících občanů a organizací. Po té, co to dokážeme, ale už i během té doby, růst dále na organizaci, která vdechne podobným sídlům nový život, udělá z nich nová centra růstu ekonomiky zúčastněných, ale i země všude tam, kde nás bude potřeba a kde náš růst nebude ztrácet svou dynamiku.
Nabízíme Vám startovní účast již od 400 Euro (10 tisíc Kč) tedy částky, za kterou nic lepšího nezískáte, nic neriskujete a můžete získat všechno. Ty částky mohou být i vyšší, protože členské příspěvky jsou v dobrovolné výši. Riskujeme jen my zakladatelé, kteří do počátku svěřujeme majetek, Kounické panství s Hradem a zámkem v mnohasetmilionové hodnotě, do společného užívání. Vklad do členského příspěvku je také nejlepší způsob spoření, protože peníze nedáváte cizí organizaci, ale do své vlastní. Budete vždy vědět, jak je s ní nakládáno ne jen účetně, ale fakticky. Je to crowdfunding- hromadné komunitní investování-financování, jak nejlépe je možné ho realizovat. Budete výsledky využití své investice používat a růst na nich, uspokojovat jejich prostřednictvím své potřeby, mít na jejich užití a zhodnocení vliv. Jakýkoliv Váš majetek, aktiva, která mohou být jakkoliv ohrožena, lze vložením do Spolku zachránit, protože už nebudou Vaše, ale Spolku, a Vy, jako člen a spolumajitel veškerých aktiv Spolku je můžete dál používat a rozvíjet v opoře o možnosti Spolku a jeho dalších členů. Nemohou na něj exekutoři, nepodaření členové rodiny či jiné hrozby. Je to lepší než svěřenský fond, protože jste u toho dál i Vy a už ne sami.

Stanovy brání nepřátelskému převzetí a snahám o rozbroje tak,aby zakladatelé mohli Spolek dovézt k realizaci svého projektu, pod kontrolou a s aktivní účastí sdružených. Nic takového zde není i když společenská objednávka na takovou organizaci zde je.

Jsme obnovou historie předků i součástí nové historie lidstva.

Podstatu Projektu Hradní Spolek lze znázornit na dále uvedeném grafickém schema:

Horní řada označená čísly I/1 až I/12 a dále teoreticky pokračuje až k 1 milionu a více, znázorňuje členy Hradního Spolku. Ti Spolek svými dobrovolnými členskými příspěvky jen podporují a nebo je tak  zhodnocují.  Využívají služby Spolku k uspokojení svých potřeb, případně inkasují smluvní podíl na zisku ze ziskových operací firem, ovládaných Spolkem.
Spolek dále ovládá a využívá ke své činnosti:
Blok A1- firmy, které koupil a nebo do nich kapitálově vstoupil, nebo s nimi uzavřel smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti majetkoprávní z hlediska zhodnocení svého kapitálu pro potřeby svých aktivit(dnes např. firma L.V.P.,spol.s.r.o),
Blok A2- nemovitosti, které koupil nebo dostal darem a využívá je ke své činnosti a svým potřebám. Jako majetek Spolku jsou majetkem všech členů Spolku, bez ohledu na druh členství,
Blok A3- nemovitosti, které  si pronajal ke svému užívání, k uspokojení svých potřeb, a nebo vše dál pronajímá třetím osobám, většinou členům Spolku,(dnes celé Dolnokounické panství s Hradem)

Blok S1 až S4 a může jich být postupně více- firmy poskytující Spolku servis- účetnictví, právní služby , ale i specializované firmy zabezpečující  pro Spolek a jeho členy služby , jako stavební činnost, obchodní činnost ,  e-shopy, správu a provoz majetku,realitní činnost, splátkový prodej...

Blok F- centrum rozvoje , koordinace a kontroly obchodní sítě Spolku pomocí franšíz.  Bloky označené F1 až F11 a dále neukončený počet naznačují rozvoj tuzemské a mezinárodní sítě franšíz -obchodních poboček Spolku, které se podílí podle místních možností na přijímání nových členů Spolku, rozvoji jeho aktivit pro členy působící v místě franšízy tak, aby mohli využívat služeb Spolku v místě, ale  i v celé, věříme, že postupně i světové, síti. Projekt počítá s tím, že v místě budou vznikat nejprve smluvní pracovníci -členové Hradního Spolku, nebo smluvní pracoviště. Po ověření pak  samostatné právní subjekty družstva a nebo neziskové Spolky (podle místních zákonů a právních předpisů), kooperující s centrálním Hradním Spolkem prostřednictvím franšízového centra F. 

Spolek je stále rostoucí  Organizace, opírající se o společně užívaný velký majetek, umožňující okamžitý rozvoj množství činností,na principech: 
Víc hlav= víc nápadů= víc iniciativ =víc úspěchů= víc  osob, schopných převzít odpovědnost za rozvoj dílčích, specializovaných aktivit a zvýšit efektivnost a operativnost  celku. 
Víc sdružených peněz =větší společná ekonomická síla = větší svoboda a možnosti sdružených.

Budujeme organizaci tak důležitou, mezinárodně propojenou, že nebude moci padnout. Tak ekonomicky silnou, že sdružení a s ní spolupracující zde v každém ohledu najdou podporu k růstu, k uspokojování svých potřeb, k lepšímu životu už teď a ne, až bude lépe. Měl to být Clinton, následný prezident USA, kdo měl vyhrát s heslem i dnes aktuálním : "Je to v ekonomice ty pitomče"

Nemusíte se proto už spoléhat na druhéZkuste to sami, v našem kolektivu, svobodně, s podporou otevřené komunity Hradního Spolku.
Za Spolek neručíte a kdykoliv můžete odejít. Bez předsudků, bez ohledů na možné pomluvy, na to, co Vám okolí může a nebo bude tvrdit. Vy sami, s námi společně, vybudujeme volné společenství na vlastním, skutečném území, s vlastní materiální, ekonomickou, dovednostní základnou. Máme bohaté zkušenosti, za něž jsme zaplatili řadou jizev a šrámů, ale vždy jsme obhájili zájmy, které jsme bránili.

Sdružení členové Spolku mají důvod co nejčastěji a ke všemu využívat a používat majetek, kterým Spolek z nějakého právního důvodu disponuje- nyní Hrad,služby Hradu i Spolku. Obchodovat, podnikat zde, pořádat zde své rodinné, firemní a jiné aktivity, vodit na Hrad každého, koho poznají, doporučovat zde poskytované služby všem svým partnerům, protože tak přivádí nové příjmy na Hrad a do Spolku, o které se pak dělí. Hlavní výhodou tedy nejsou slevy, na které mají nárok, ale příjmy celku a možnost jejich zvyšování aktivitami sdružených. Vzniká tak uzavřený koloběh vydání a příjmů, kdy většina výdajů se nakonec vrací zpět do společného, společně využitelného a kapitál neodtéká, ale zůstává pro společné potřeby, kumuluje se a navyšuje. Otevírá se tak nový trh, nová forma rozvoje ekonomiky, zaměstnanosti, péče o kulturní dědictví, spolupráce bez předsudků, eliminující lidskou zášť a hloupost na minimum. Neváhejte, spojte se s námi včas. Kdo chvíli stál, vždy zůstal opodál.