NZO

                                                               Občanům ČR
Je velmi deprimující sledovat v médiích, na sítích, na shromážděních občanů i odborníků, kdekoliv, diskuse o situaci a hrozbách pro tuto zemi a její obyvatelstvo v ČR, bez náznaku skutečného řešení. Evidentně vzniká tak silné napětí ve společnosti, že nikdo nepochybuje, že musí v nejbližší době dojít k radikálním změnám, nemá-li dojít k dramatickým událostem.
Už bychom mohli vědět, že demonstrace, pochody, stávky jsou dobrou informací, že se něco má změnit naléhavě, ale ani milionové demonstrace ve Francii nic nezměnily. Všichni jako by ztratili selský rozum, orientaci, vzdělání a ztrácí se v čím dál složitějších a nesmyslnějších návrzích jak z toho ven.
Opatření EU a vlády ČR nic neřeší a jen přilévají olej do ohně. V ČR vznikají desítky stran a hnutí, desítky občanských iniciativ odporu, stovky občanských uskupení, vše jako ve vařícím kotli, bez naděje na vzájemné propojení se, směřující spíš ke společnému výbuchu.
Toto je pokus vše zjednodušit a vyřešit pokojnou cestou, protože podstata všech problémů a jejich řešení  není složitá, i když nejrůznější individua, vydělávající na tomto zmatení lidí, institucí a národů, tvrdí opak.
Vše má rozměr a tedy rovinu řešení :
a) státotvornou-politickou
b) ekonomickou k zabezpečení životních potřeb obyvatel.(bude řešeno až po vzniku dostatečně vybudované organizační struktury NZO)

a) Dnešní stát se opírá o pravidelné volby představitelů občanů, kteří pak svými rozhodnutími rozhodují, jak bude stát komunikovat s EU, jak budou fungovat všechny orgány státní moci a správy. Na všech stupních řízení a správy státu pak rozhodují o všem, co nám usnadňuje a nebo ohrožuje život.
Zde ve volbách tedy vzniká a zaniká vše dobré i špatné pro naše životy.

Řešení – zahajme naše jednání jako Nový způsob občanství -nebojácný, tvořivý- NZO, v těchto krocích:
1) my občané vyberme ze svého okolí své nové  kandidáty do všech voleb od EU po obec z těch, co opravdu umí, o kterých toho nejvíc víme z jejich dosavadních životů, co nám představí svůj volební program jako jejich řešení našich problémů, uzavřou s námi voliči nevypověditelnou smlouvu, že v případě, že nebudou moci svůj program realizovat, sami a nebo na základě petice stejného počtu voličů, kteří ho zvolili, která mu vysloví nedůvěru odstoupí ze všech funkcí, které naší volbou získal. Stejně tak se zaváže, že se vzdává imunity a plně přijímá odpovědnost za své činy po zvolení. Tyto závazky, zejména závazek odstoupení bude garantovat svým majetkem a nebo vysokou směnkou s exekučním dodatkem na vymáhání. Tedy poprve budeme volit nikoliv slibotechny, které co slíbí nemusí splnit, ale ty, co si za svými závazky stojí a nebo když je nezvládnou, sami odstoupí. Jako noví občané bychom už neměli volit jiné kandidáty, než ty co dají záruky za splnění svých slibů odstoupením.

2) není třeba k prosazení realizace trvat na spojení a sjednocení stran, hnutí a občanských iniciativ, které za posledních 25 let se prokázalo nereálné.
Naopak.
V jednotlivých obcích, městech, krajích a nakonec celostátně, všude kde působí vaše strany , hnutí, občanské iniciativy se sami rozhodněte, koho budete kandidovat do EU, parlamentu a senátu ČR, kraje, města, obce. Oslovte je, projednejte s nimi jejich programy a závazek odstoupení a můžete, pokud nemáte v místě vhodné prostory, s nimi svolat setkání voličů, kde obháji veřejně svou kandidaturu, na hradě Dolní Kounice, v termínu, který si včas s námi smluvně na každý rok rezervujte.
Centrální koordinační výbor NZO se sídlem na hradě a zámku Dolní Kounice, kam můžete vyslat své delegáty, Vám poskytne vše potřebné pro vaše rozhodování, včetně využití Švédského modelu HEJNA.
Pro místní, městské, krajské volby můžete udělat výběrová řízení mezi politickými stranami a hnutími, kdo vám propůjčí a za jakých podmínek smluvně svou stranu a nebo hnutí pro konkrétní volby, aby jste nemuseli zakládat strany nové. Pokud zákon bude dál upřednostňovat sdružení stran, udělejte stejně tak výběrová řízení pro vznik takových uskupení. Nevnucujte se, nepřemlouvejte, vybírejte. Pro celostátní volby taková výběrová řízení provede Celostátní koordinační výbor a bude-li to vhodné a možné, můžete pro své volby v místech pak využít i ty strany a hnutí, které budou vybrány pro NZO celostátně.
Pro ty, co vše musí vědět předem sdělujeme, že NZO není nová politická strana, ale jen volné občanské sdružení s vlastní organizační strukturou.

3)Stejně důležité je si ohlídat samotný průběh voleb, ve volebních místnostech a jinde a udržet si kontrolu nad našimi volbami. I kdyby manipulátoři zkusili elektronické nebo poštovní volby, musíme udržet vedle nich i ty standardní lístkové, kde si ošetříme naši kontrolu ve volebních komisích a uchování pro každého voliče důkaz jak volil. Je jednoduchý, zákonný a účinný pomocí občanského průkazu, zaškrtlého volebního lístku a všeho toho ofocení pro svou potřebu voliče. V případě sporu o výsledky voleb by poprve manipulátoři čelili nesmlouvavým důkazům a smetení jejich manipulace ze stolů.

4) To to je adresováno všem občanům ČR bez ohledu na dosavadní politické smýšlení, životní osudy, společenské postavení. Všem, kteří už pochopili, že změnu nenesou demonstrace, nekonečné polemiky a diskuse, ani stávající politické strany a hnutí, ani čekání na novely zákonů, ale jen občanský tah na realizaci změny v celé společnosti. Jsme si vědomi, že nelze získat pro tento jednotný projekt skutečného Řešení všechny občany, protože to stálo mnoho peněz všechny manipulátory, přes většinová média, aby nás rozhádali, naučili o všem pochybovat, ničemu nevěřili a nejraději jen oponovali čemukoliv novému a toto nové je. Přesto věříme v úspěch.

                                                                                                             www.hradnispolek.cz/nzo

Jakékoliv dotazy, přihlášení se jako aktivní podporovatel NZO směřujte přes následující přihlašovací nezávazný formulář:

Místem koordinace, školení, secvičné NZO, všeho,  co budou potřebovat jednotlivá uskupení NZO v jakékoliv místní podobě,  je převážně Hrad a zámek Dolní Kunice u Brna- www.hrad.biz, nebo přímo:  https://www.svetsdileni.cz/ ,  kde dodnes najdete zdi a sály, kde v r 1185 došlo k usmíření našich národů a nastartování takového růstu a expanze spojené české státnosti tak, že jsme se stali nejbohatší a jednou z největších zemí Evropy. Dokonce zde můžete i dnes  ochutnat Kounickou Frankovku, která nás zde tak dobře usmířila, že jsme se od té doby nepoprali, jen v poslední době se učíme místo expanze a růstu si zvykat na  pád špicí dolů. NZO by rádo s Vámi  navázalo na onu dovednost z r 1185 před 838 roky, přerušilo pád a znovu vrátilo tuto zemi a nás občany k růstu. Na zimní sezonu se přesuneme na jiná pracoviště NZO, levněji a snadněji vytápěná. Zdar našemu společnému snažení o start obnovy země a našich opět šťastných životů.