Investiční program
Sem vložte podnadpis

Hradní Spolek má zpracovaný investiční program, na obnovu a rozvoj využití hradu, ale zejména na obchodování a jiné činnosti Spolku, garantující růst ekonomické síly Spolku a jeho členů a rozšiřujících jeho veřejnou prospěšnost. 
Především se zaměřuje na dokončení obnovy a nové využití středověké kulturní památky Hradu a zámku Dolní Kounice jako místa soustředění zajímavých, objevných podnětů k obnově ekonomiky, uspokojování potřeb sdružených, ale i jejich okolí. Na vyhledávání zhodnocení sdružených prostředků a vytváření tak ekonomické páky, násobící sdružený kapitál. Byl vytvořen zásobník investičních podnětů, které postupně přemění stávající hrad a zámek na světově zajímavé  obchodní místo, zachovávající historickou věrnost, poskytující veškeré potřebné služby, pracovní zázemí  i místa aktivního odpočinku.

Investiční program bude realizován následovně:
A) zaměření se na vyhledávání, soustředění a propojení nejnovějších IT a jejich použití, využitelných ve světovém obchodě, přinášející svět místu působení Hradního Spolku a toto místo s jeho produkcí do světa.

B)dokončení úpravy hradu tak, aby mohl plnit co nejrychleji funkce světového obchodního centra a postupně vybavovat jeho zázemí potřebnými produkty a službami, jak uvedeno dále: 

 1. ubytovací kapacity- očekává se především využití půdních vestaveb a nižších pater v co nejvíce objektech, počínaje sýpkou, kastelánským domem, palácem-¨první nadzemní patro,hospodářskými budovami. První etapa 20 pokojů půdní vestavby na bývalé sýpce s proskleným evakuačním výtahem zvenčí již má stavební povolení. Postupně se předpokládá kapacita ubytování v nejméně 60 ti dvoulůžkových pokojích Hradního hotelu s možností využití pro bydlení specialistů a úpravy pokojů na byty pro jejich rodiny. Podkroví paláce bude využito s přiznáním krovů ze 17 tého století, zateplením a otevření střechy na všechny strany střešními okny pro IT kapacity zde zřízeného centra světového obchodování a výměny informací, komunikujícího s celou sítí home office kanceláří. Obnova  dělové věže na propojení s patry paláce až nad úroveň střechy paláce, s vybudováním na vrchu rozhledny. Obnova podkroví kastelánského domu včetně celého vchodu II brány hradu.

 2. První nadzemní patro sýpky upravené na klubový prostor pro ubytované s obsluhou, knihovnou, půjčovnou počítačů a her, velkorozměrovou obrazovkou pro promítání zpráv s poslechem sluchátky. V přízemí restaurace s novou velkoprostorovou terasou nad louku s výhledem na Pálavu, pokračující terasami až ke vstupu do areálu, otevřeným barem,  cukrárnou a zakončením kavárnou. Pod terasami půjčovna sportovního a volnočasového vybavení pro hosty.

 3. Celý palác vybaven okny, opravou ostění oken, vnitřními, v atriu i vnějšími omítkami, dveřmi, na patrech sociálkami. Východní strana přízemí paláce restaurace, vinárna s vnitřním sálem a obsluhovanou volnou plochou a otevřeným ohništěm, sociálním zařízením pro celé přízemí a sklepní vinárnu, obřadní rytířský sál . Severní, západní a jižní strana přízemí provozovny obchodů a služeb, výstavní prostory o historii hradu, zdravotní ošetřovna pro ubytované a návštěvníky. První nadzemní patro paláce víceúčelové sály pro obchodní předvádění velkorozměrovými obrazovkami, konference, společenské akce, ze západní strany  kanceláře, Žabkovo schodiště jako požární schodiště používané jen v mimořádných situacích. 
  Druhé nadzemní podlaží paláce- oprava interiérů velkých společenských sálů se zázemím pro programové využití- na severní a východní straně paláce s výhledy do krajiny, vzájemně propojené pro konference, přednášky,  kulturní a jiné společenské akce. Předsíně se šatnami a občerstvením na straně jižní , kanceláře na straně západní. Se sociálním zařízením na každé straně patra. Všechna patra spojena novým výtahem od podkroví, přes všechny patra až do sklepní vinárny s využitím památkáři vytvořenými prostupy podlažími. Na druhé straně budovy rozšíření výtahu pro knihy na dvou osobový výtah mezi patry.

 4. Propojení ubytovacích kapacit a sálů hlavních budov proskleným mostem ze sýpky do paláce v případě dostatku kapitálu celou prosklenou budovou propojující sýpku s palácem s tím, že v každém patře budou jednotky vytápění a rozvodu médií do pater, příruční sklady vybavení , sociálky, obchůdky pro obsluhu pater, požární vybavenost. Napojení všech odpadů hradu na městskou kanalizaci jak pod vstupem do hradu tak u bývalé mateřské školky. Cestu z předhradí po bývalém hradním příkopu nad řekou osadit modulovými buňkami po dvou až pod louku za sýpku a tam buňky naskládat na sebe až k výstupu na louku stupňovitě a jejich střechy použít jako chodník. Vše využít jako nabídku obchodů a služeb, případně ubytování v lesním prostředí.

 5. vinné sklepy - dva základní- samostatný na nádvoří pod kastelánem a druhý v palácovém podzemí dvoupatrový- k podpoře konzumace a degustacím vyhlášených místních i zahraničních vín a gastronomie místní i zahraniční, doplněné programově. Využít tak zejména podzemí paláce, sklep pod kastelánem, zvážit možnost proražení sklepů do dalších místností, napojení na místní sklepy místních vinařů a vinařů z okolí- vše doplnit sociální vybaveností a zázemím pro obsluhu a zásobování. Maximalizace využití stylových prvků -otevřeného ohně, loučí, svící, propojení na terasu nad lesem. Zvážit oživení cesty od kláštera podél řeky až ke hřišti prosklenými buňkami pro nabídku obchodů a služeb, zakomponovanými střechami do svahu s ocelovou konstrukcí, obloženou kmeny stromů s výhledem na řeku.

 6. aktivní odpočinek- venkovní požární bazén ke koupání, posezení s občerstvením, prolézačky, sportovní vybavenost -beach volejbal, nohejbal, střelba lukem, hod oštěpem, petang, florbal, hokejbal, bezpečné lanové a horolezecké dobývání a opouštění hradu, vodní sporty-jízdy na lodích po řece, brouzdaliště s pěnou, půjčovnami, místa se zvěří pro děti apod. Maximální využití dřeva z vlastního lesa a využití lesa k procházkám, posezení, drobným hrám, venkovním fitnes. Vybudování dvou jednoduchých venkovních přírodních amfiteátrů pro venkovní koncerty, přednášky, skupinové výuky,  párty jak na spodní části louky směrem k silnici, tak na straně pod hradbami nad klášterem. Propojení stanice vlaku v Moravských Bránicích s Hradem půjčovnami všech pohybových zařízení(bateriové koloběžky, kola, motorky, auta) a motorovým silničním vláčkem, ke sportovnímu zážitkovému dopravení se od vlaku na hrad a zpět.. Zakoupení velkokapacitního autobusu s promítáním po cestě o nabídkách hradu z Brna , Vídně, Bratislavy na hrad a zpět.

 7. ozdravná vybavenost a služby -fitness centrum -posilovna, a jiné vybavení pro cvičení návštěvníků samých a nebo s trenérem, ozdravné a zážitkové wellness,  s využitím hradní ozdravné vody z vrtu- venkovní samoohřívané vířivky, sauny, masáže, rehabilitace, skupinové i individuální posezení v klubovém prostředí s lékařem, dietoterapeutem, jiným zajímavým specialistou medicíny i alternativních metod - vše v prosklených modulových buňkách, skryté na okrajích lesa podél louky směrem na jih, některé ve vnitřních prostorách v přízemí paláce s možností hromadných přednášek v sálech hradu.

Všude, kde to jen bude možné obchůdky se zajímavým zbožím, nebo zbožím, které se může hodit ubytovaným hostům a návštěvníkům-suvenýry, oblečení, kosmetika, léky a potravinové doplňky

 1. obnovení a vybudování propojení hradu a kláštera přes bývalou" školku" s vybudováním "zlaté uličky" se stylovými domky- jednopatrové(podkrovní), kde nahoře nájemné bydlení, dole obchody a služby pro návštěvníky. U obnovené původní cesty mezi klášterem a hradem, vybudování přírodního amfiteátru pod hradbami hradu s výhledem na klášter pro koncerty vážné hudby, plus sociální zázemí.

 2. vybudování koordinačního a informačního místa pro organizování fakultativních výletů do okolí a spolupráce s cestovními kancelářemi, vše v budově vedle kastelánu, s obsluhovaným posezením na nádvoří před budovou.

 3. vybudování patrových parkovacích míst pro návštěvníky, míst pro skladování vybavenosti a techniky potřebné pro údržbu hradu- částečně stávající hospodářské budovy u vnitřku hradem(zvážit dvě patra),částečně nové prostory za hřištěm na skládce, v bývalé mateřské školce, naproti garážím pod hradem, na okraji lesa u hřiště. Vybudování skladů a garáží, nebo jejich odkoupení v blízkém okolí.

 4. vybudování autokempu u řeky vedle hřiště směrem k městu, s možností víceúčelového využití., zadržovací nádrží na vodu z řeky a propojení s hradem přes hradní les. Hradní hřiště a jeho okolí využívat k parkování při akcích na hradě.

 5. Vybudování krytých výstavních a prodejních obchodních kapacit jako nízkonákladových trhů pro vzájemnou kooperaci firem a prodej pro přímé spotřebitele z řad občanů. Vše formou velkokapacitních párty stanů včetně dvoupodlažních, podél hradní louky nad sinicí, nad rodinnými domy pod hradem směrem na jih k jejich pohledovému oddělení, dále pod hradbami směrem k silnici, kde budou také hlavní dětské atrakce, vše v oplocené části podhradí. Místa pro turistické stanování a opékání si na hradním ohni na terasách mezi hradbami a plotem k silnici a uvnitř atria v době nevyužití jinými akcemi ,jinak část louky pod sýpkou s vlastními umývárnami , WC a ohniště u zdi sýpky.

Přestavba bude sledovat minimální zásahy do původního historického zdiva, viditelně oddělenou modernizací ve formě především maximálně prosklených přístaveb, obnovu původních zděných provedení, apod.