Investiční program

Hradní Spolek má již od počátku svého vzniku zpracovaný investiční program, na dokončení obnovy  a rozvoje využití hradu tak, aby zůstalo zachováno co nejvíce z jeho historie, jako prostředí  moderního využití, pro potřeby současné i budoucích generací. Vše k vytvoření zde zdroje ekonomického růstu Spolku a jeho členů, rozšiřující jeho veřejnou prospěšnost. 

Dnes díky iniciativě majitele hradu a zámku a statutárního ředitele Hradního Spolku z dubna 2021 podrobně rozvedené na www.startupcz.eu vybíráme z 8mi Projektů využití hradu a na vítězný se zaměří činnost Spolku. Vybírá se ze 6ti Projektů, když poslední dva z původně 8mi nejsou určeny Spolku, ale případnému individuálními investorovi.

Pro představu, původní investiční program, který se může stát součástí nově vybraného Projektu využití hradu, jak výše uvedeno byl následující:

A) K vybudování materiálně technické vybavenosti hradu, schopné zde využít IT, on line obchodování světa se světem přes zde, vše koordinující obchodní centrum, schopné diverzifikace ovládání na smluvní pracoviště. Důraz zde bude položen na rychlý růst ekonomické síly, propojení se světem, schopnost společných akcí sdružených, opírajících se o vlastní finanční kapitál, zaručující nezávislost Spolku a v něm sdružených.

B) Z přebytků hospodaření Spolku pak dokončení úpravy hradu tak, aby mohl plnit co nejrychleji funkce mezinárodního  obchodního a kulturního centra a postupně vybavovat jeho zázemí potřebnými produkty a službami, jak uvedeno dále: 

 1. ubytovací kapacity- očekává se především využití půdních vestaveb a nižších pater v co nejvíce objektech, počínaje sýpkou, kastelánským domem, palácem-¨první nadzemní patro,hospodářskými budovami. První etapa 20 pokojů půdní vestavby na bývalé sýpce s proskleným evakuačním výtahem zvenčí již má stavební povolení. Postupně se předpokládá kapacita ubytování v nejméně 60 ti dvoulůžkových pokojích Hradního hotelu s možností využití pro bydlení specialistů a úpravy pokojů na byty pro jejich rodiny. Podkroví paláce bude využito s přiznáním krovů ze 17 tého století, zateplením a otevření střechy na všechny strany střešními okny pro IT kapacity zde zřízeného centra světového obchodování a výměny informací, komunikujícího s celou sítí home office kanceláří. Obnova  dělové věže na propojení s patry paláce až nad úroveň střechy paláce, s vybudováním na vrchu rozhledny. Obnova podkroví kastelánského domu včetně celého vchodu II brány hradu.

 2. První nadzemní patro sýpky upravené na klubový prostor pro ubytované s obsluhou, knihovnou, půjčovnou počítačů a her, velkorozměrovou obrazovkou pro promítání zpráv s poslechem sluchátky. V přízemí restaurace s novou velkoprostorovou terasou nad louku s výhledem na Pálavu, pokračující terasami až ke vstupu do areálu, otevřeným barem,  cukrárnou a zakončením kavárnou. Pod terasami půjčovna sportovního a volnočasového vybavení pro hosty.

 3. Celý palác vybaven okny, opravou ostění oken, vnitřními, v atriu i vnějšími omítkami, dveřmi, na patrech sociálkami. Východní strana přízemí paláce restaurace, vinárna s vnitřním sálem a obsluhovanou volnou plochou a otevřeným ohništěm, sociálním zařízením pro celé přízemí a sklepní vinárnu, obřadní rytířský sál . Severní, západní a jižní strana přízemí provozovny obchodů a služeb, výstavní prostory o historii hradu, zdravotní ošetřovna pro ubytované a návštěvníky. První nadzemní patro paláce víceúčelové sály pro obchodní předvádění velkorozměrovými obrazovkami, konference, společenské akce, ze západní strany  kanceláře, Žabkovo schodiště jako požární schodiště používané jen v mimořádných situacích. 
  Druhé nadzemní podlaží paláce- oprava interiérů velkých společenských sálů se zázemím pro programové využití- na severní a východní straně paláce s výhledy do krajiny, vzájemně propojené pro konference, přednášky,  kulturní a jiné společenské akce. Předsíně se šatnami a občerstvením na straně jižní , kanceláře na straně západní. Se sociálním zařízením na každé straně patra. Všechna patra spojena novým výtahem od podkroví, přes všechny patra až do sklepní vinárny s využitím památkáři vytvořenými prostupy podlažími. Na druhé straně budovy rozšíření výtahu pro knihy na dvou osobový výtah mezi patry.

 4. Propojení ubytovacích kapacit a sálů hlavních budov proskleným mostem ze sýpky do paláce v případě dostatku kapitálu celou prosklenou budovou propojující sýpku s palácem s tím, že v každém patře budou jednotky vytápění a rozvodu médií do pater, příruční sklady vybavení , sociálky, obchůdky pro obsluhu pater, požární vybavenost. Napojení všech odpadů hradu na městskou kanalizaci jak pod vstupem do hradu tak u bývalé mateřské školky. Cestu z předhradí po bývalém hradním příkopu nad řekou osadit modulovými buňkami po dvou až pod louku za sýpku a tam buňky naskládat na sebe až k výstupu na louku stupňovitě a jejich střechy použít jako chodník. Vše využít jako nabídku obchodů a služeb, případně ubytování v lesním prostředí.

 5. vinné sklepy - dva základní- samostatný na nádvoří pod kastelánem a druhý v palácovém podzemí dvoupatrový- k podpoře konzumace a degustacím vyhlášených místních i zahraničních vín a gastronomie místní i zahraniční, doplněné programově. Využít tak zejména podzemí paláce, sklep pod kastelánem, zvážit možnost proražení sklepů do dalších místností, napojení na místní sklepy místních vinařů a vinařů z okolí- vše doplnit sociální vybaveností a zázemím pro obsluhu a zásobování. Maximalizace využití stylových prvků -otevřeného ohně, loučí, svící, propojení na terasu nad lesem. Zvážit oživení cesty od kláštera podél řeky až ke hřišti prosklenými buňkami pro nabídku obchodů a služeb, zakomponovanými střechami do svahu s ocelovou konstrukcí, obloženou kmeny stromů s výhledem na řeku.

 6. aktivní odpočinek- venkovní požární bazén ke koupání, posezení s občerstvením, prolézačky, sportovní vybavenost -beach volejbal, nohejbal, střelba lukem, hod oštěpem, petang, florbal, hokejbal, bezpečné lanové a horolezecké dobývání a opouštění hradu, vodní sporty-jízdy na lodích po řece, brouzdaliště s pěnou, půjčovnami, místa se zvěří pro děti apod. Maximální využití dřeva z vlastního lesa a využití lesa k procházkám, posezení, drobným hrám, venkovním fitnes. Vybudování dvou jednoduchých venkovních přírodních amfiteátrů pro venkovní koncerty, přednášky, skupinové výuky,  párty jak na spodní části louky směrem k silnici, tak na straně pod hradbami nad klášterem. Propojení stanice vlaku v Moravských Bránicích s Hradem půjčovnami všech pohybových zařízení(bateriové koloběžky, kola, motorky, auta) a motorovým silničním vláčkem, ke sportovnímu zážitkovému dopravení se od vlaku na hrad a zpět.. Zakoupení velkokapacitního autobusu s promítáním po cestě o nabídkách hradu z Brna , Vídně, Bratislavy na hrad a zpět.

 7. ozdravná vybavenost a služby -fitness centrum -posilovna, a jiné vybavení pro cvičení návštěvníků samých a nebo s trenérem, ozdravné a zážitkové wellness,  s využitím hradní ozdravné vody z vrtu- venkovní samoohřívané vířivky, sauny, masáže, rehabilitace, skupinové i individuální posezení v klubovém prostředí s lékařem, dietoterapeutem, jiným zajímavým specialistou medicíny i alternativních metod - vše v prosklených modulových buňkách, skryté na okrajích lesa podél louky směrem na jih, některé ve vnitřních prostorách v přízemí paláce s možností hromadných přednášek v sálech hradu.

Všude, kde to jen bude možné obchůdky se zajímavým zbožím, nebo zbožím, které se může hodit ubytovaným hostům a návštěvníkům-suvenýry, oblečení, kosmetika, léky a potravinové doplňky

 1. obnovení a vybudování propojení hradu a kláštera přes bývalou" školku" s vybudováním "zlaté uličky" se stylovými domky- jednopatrové(podkrovní), kde nahoře nájemné bydlení, dole obchody a služby pro návštěvníky. U obnovené původní cesty mezi klášterem a hradem, vybudování přírodního amfiteátru pod hradbami hradu s výhledem na klášter pro koncerty vážné hudby, plus sociální zázemí.

 2. vybudování koordinačního a informačního místa pro organizování fakultativních výletů do okolí a spolupráce s cestovními kancelářemi, vše v budově vedle kastelánu, s obsluhovaným posezením na nádvoří před budovou.

 3. vybudování patrových parkovacích míst pro návštěvníky, míst pro skladování vybavenosti a techniky potřebné pro údržbu hradu- částečně stávající hospodářské budovy u vnitřku hradem(zvážit dvě patra),částečně nové prostory za hřištěm na skládce, v bývalé mateřské školce, naproti garážím pod hradem, na okraji lesa u hřiště. Vybudování skladů a garáží, nebo jejich odkoupení v blízkém okolí.

 4. vybudování autokempu u řeky vedle hřiště směrem k městu, s možností víceúčelového využití., zadržovací nádrží na vodu z řeky a propojení s hradem přes hradní les. Hradní hřiště a jeho okolí využívat k parkování při akcích na hradě.

 5. Vybudování krytých výstavních a prodejních obchodních kapacit jako nízkonákladových trhů pro vzájemnou kooperaci firem a prodej pro přímé spotřebitele z řad občanů. Vše formou velkokapacitních párty stanů včetně dvoupodlažních, podél hradní louky nad sinicí, nad rodinnými domy pod hradem směrem na jih k jejich pohledovému oddělení, dále pod hradbami směrem k silnici, kde budou také hlavní dětské atrakce, vše v oplocené části podhradí. Místa pro turistické stanování a opékání si na hradním ohni na terasách mezi hradbami a plotem k silnici a uvnitř atria v době nevyužití jinými akcemi ,jinak část louky pod sýpkou s vlastními umývárnami , WC a ohniště u zdi sýpky.

Přestavba bude sledovat minimální zásahy do původního historického zdiva, viditelně oddělenou modernizací ve formě především maximálně prosklených přístaveb, obnovu původních zděných provedení, apod.