Investiční program

Měli jsme zde rozpracovaný investiční program do detailů. Ukázalo se, že to ty správné lidi moc  nezajímá, protože ví, že stanou li se členy Spolku, budou mít vliv i na obsah takového programu.

Pak přišla léta 2020 až 2022 a bylo jisté, že nic nevyjde podle plánu, protože plánovat přestalo mít význam v překotně a nelogicky se měnícím světě, kdy jistoty se staly cizím slovem a šílené nápady členů Vlád, vymklých kontrole voličů,  normou.
Vše jsme proto zjednodušili takto:

1) rozdělili jsme hrad na samostatně provozovatelná a využitelná místa a nabídli je k pronájmu těm, kteří si je dokáží i upravit pro svou potřebu v souladu s našim a památkářským zájmem. Tak bude zajišťován pragmatický, praxí  využitelný investiční program, doplňovaný investicemi majitele a Hradního Spolku. viz www.svetsdileni.cz

2) Soustřeďujeme se na  oslovování skupin občanů, firem, kteří už se k něčemu rozumnému sdružili a snažíme se je získat pro sdružení v rámci Hradního Spolku jako členy  a nebo jako spolupracující skupiny ať už smluvně nebo volně dle vzájemných potřeb. Z takto formulovaných společných zájmů pak budou vyplývat i investiční programy  Spolku jak na hradě, tak i mimo něj.