Festivaly Zdraví

Festivaly Zdraví

 Festivaly zdraví na hradě a zámku Dolní Kounice u Brna.
Existuje představa, že na internetu lze dnes najít cokoliv. Že pro standardní zdravotnictví je charakteristický nedostatek lékařů a ostatních odborností zdravotnického personálu stejně jako kapacit a potřebných léků. Že to vše potřebuje reformu, ale je v tom tolik peněz a zájmů, že si na to nikdo netroufne. Chceme historický zámek Revitalizovat na novou kapacitu jako  ozdravné Zámecké Sanatorium nových metod. To však vyžaduje najít a zapojit do řešení  ty správné odborníky, z praxe zkušené lidi, výrobce, osvědčené prodejce a srovnat jejich nabídky a zkušenosti se zkušeností maximálního počtu lidí, jako uživatelů a  spotřebitelů. Festivaly zdraví zde umožní v mnoha sálech uskutečnit besedy odborníků s občany v mnoha oborech onemocnění a možné obnovy zdraví, předvedení a prodej výrobků, produktů , ukázky nových přístrojů jak v hradě tak na volných prostranstvích nebo pod stany . Festivaly by se tak měly stát ochutnávkou, seznámením s novými nabídkami na trhu, vznikem nových kooperací, kontraktačními setkáními s cílem seznámit širokou odbornou i spotřebitelskou veřejnost s tím, co je k dispozici, co se vyvíjí a co už je překonané.

Výsledkem Festivalů kromě jiného by měly vznikat nové kapacity Zámeckého Sanatoria v oblasti prevence, ochrany, obnovy a rozvoje zdraví, jako místo denní praxe toho nejlepšího z těchto Festivalů a organizace dalších Festivalů zdraví jako zdroje poznání a zkušeností v dalších letech.
Dále z Festivalů zdraví  vzejde a bude se dále rozvíjet specializovaný web, obsahující to nejlepší z Festivalů zdraví. 

Připravujeme v tomto roce tyto Festivaly zdraví:
A) Terapie západní a východní medicíny, rozdílnosti, představení známých i nových produktů k využití v současných masových onemocněních psychiky a duševního zdraví, fyzických sil, nově propukajících onemocnění
Termín: 29.6.2O24
B) Nejosvědčenější volně dostupné zdroje, produkty, zařízení k využití v prevenci , v obnově a zlepšování zdraví
Termín: 3.8.2024
C) Mobilizace zdrojů financování Zámeckého Sanatoria a podobných zařízení, k podpoře vzniku vzájemně spolupracující sítě a vzniku nových, nejlépe samofinancovatelných kapacit, bez tlaku na státní rozpočet a rozpočty zdravotních pojišťoven.

Termín:28.9.2024

Očekáváme velký zájem o účast na těchto Festivalech zdraví na hradě a zámku Dolní Kounice u Brna.
To proto, že problematika zdraví, šíření onemocnění a pokles kapacit standardní mediciny, dramatizuje poměry ve společnosti  a proto vyžaduje mobilizaci zdrojů a nové neformální postupy  v 
efektivnosti prevence i ozdravných metod. Tyto Festivaly by je mohly a měly najít a učinit všeobecně známými a využívanými.
 Rezervujte si proto již nyní svou účast,  a´ť už jako referující nebo představující a nabízející své metody, produkty,  zařízení  vše dále uvedeným způsobem:

1)Všichni  zájemci o vystoupení se svým návrhem, nebo nabídkou  řešení problematiky zdraví  v ČR uplatnitelným v novém Zámeckém Sanatoriu.
2)Všichni zájemci o vystavení  a nabídku prodeje, kooperace,  ozdravných nebo léčebných produktů, předmětů, potravinových doplňků  dalších s medicínou a zdravím souvisejících předmětů, přístrojů nebo  zařízení.

Chcete li si rezervovat svou účast na Festivalu zdraví  na hradě a zámku Dolní Kounice u Brna, ve Vámi vybraném tématu a tím pádem i termínu konání Festivalu zdraví, vyplňte prosím následující rezervační formulář a odešlete nám  ho co nejdříve.

Po vyplnění všech kolonek níže uvedeného Formuláře, do kolonky Zpráva uveďte termín  Festivalu, který jste si vybrali pro svou účast (mohou to být všechny 3 termíny) s čím přicházíte na Festival, co pro svou účast od organizátorů potřebujete na zámku připravit. Odešlete takto vyplněný formulář kliknutím na Odeslat. Hradní Spolek vám bez odkladů potvrdí, zda je ještě prostor pro Vaši účast  v daném termínu  volný. Po obdržení našeho potvrzení- souhlasu s rezervací- proveďte bezhotovostně registrační platbu ve výši 300 Kč/1Festival,  na  účet Hradního Spolku č. účtu 286296678/0300.  . Variabilní číslo bude číslo vašeho mobilu(musí souhlasit s vyplněným formulářem) do zprávy pro příjemce uveďte datum Festivalu s Vaší účasti , na který si platbou rezervujete místo.
Rezervovat si místo pro svou účast lze kdykoliv, nejpozději však tak, aby mohla být registrační platba rezervace připsána 7 dní před plánovaným termínem konání příslušného Festivalu na účet Hradního Spolku č. účtu 286296678/0300.
Zaplacením potvrzujete souhlas s Řádem Festivalu zdraví a zavazujete se ho během Festivalu na hradě  a zámku Dolní Kounice dodržovat.