AUKCE

AUKCE

      I.)    Hradní AUKCE HAGA na prodej obchodního podílu ve firmě vlastnící celé panství, obsahující  Hrad a zámek Dolní Kounice u Brna včetně 100 000 m2, byla zahájena  dne 22.08.2022 ve 2hodiny odpoledne a je plánována do 22.11.2022 pokud do té doby nebude dosaženo ceny, kterou majitel bude ochoten akceptovat a Aukci ukončí. Aukce je realizována  24 hodiny denně on line. Průběh AUKCE mohou sledovat pouze přihlášení účastníci AUKCE, kteří splnili veškeré podmínky pravidel AUKCE HAGA . Podrobnosti Hradní  AUKCE HAGA , kde se lze i do AUKCE přihlásit najdete na :       https://www.svetsdileni.cz/


II.)     Probíhající AUKCE obrazů, plastik a uměleckých fotografií na Hradě  a zámku Dolní Kounice.

                                 HRADNÍ AUKČNÍ GALERIE -HAGA
A) Pravidla vystavení a nabídnutí  ke koupi u uměleckých předmětů v Hradní Aukční Galerii na Hradě a zámku Dolní Kounice.

Hradní Aukční Galerie je realizovaná na Hradě a zámku Dolní Kounice u Brna(dále jen Hrad) jako způsob nabídky a prodeje zajímavých předmětů movitého i nemovitého charakteru jejich představením, zapůjčením, prodejem z Galerie a nebo v Aukci.

V Galerii i v Aukcích jsou nabízené předměty vždy vedeny pod nezaměnitelným číslem a názvem, které přijatému předmětu přiděluje představitel Hradního Spolku jako majitel Hradní Aukční Galerie(dále jen HAGA) ve spolupráci s majitelem předmětu, pod nímž je předmět evidován v evidenci Hradního Spolku od přijetí do Galerie, až po prodej a nebo vrácení předmětu majiteli.

Předměty vystavené v HAGA jsou po celou dobu instalace v HAGA majetkem majitele předmětu, který předmět zde vystavil v souladu s pokyny majitele HAGA(Spolkem). Majitel předmětu zodpovídá za instalaci předmětu, jeho stav, popis, cenu prodejní a cenu a podmínky zapůjčení, které jsou písemně sděleny a odsouhlaseny mezi majitelem předmětu a majitelem HAGA. Majitel HAGA v žádném případě neodpovídá za vystavený předmět, zodpovídá pouze za dobu přístupu veřejnosti do prostor HAGA. Pokud má být takový předmět pojištěn proti poškození nebo krádeži, je takové pojištění plně na majiteli vystaveného předmětu. Předmět k vystavení do HAGA dodává po dohodě s majitelem HAGA majitel předmětu, na dobu smluvenou mezi majitelem předmětu a majitelem HAGA. Tato doba může být dohodou smluvních stran měněna. Takový předmět po smluvní dobu si majitel může z HAGA vyjmout pouze s písemným souhlasem majitele HAGA a za jeho účasti. Majitel HAGA má právo kdykoliv vyzvat majitele vystaveného předmětu k vyzvednutí si vystaveného předmětu a uvolnění místa v HAGA pro jiný předmět a to bez náhrady, pokud je místo v HAGA bez placení smluvního nájmu a nebo vrácením nájmu za dobu, kdy měl být předmět dle smlouvy umístěn v HAGA. Předměty vystavené v HAGA v zaváděcím režimu skupinou umělců ze surrealistické skupiny Stir-up nejsou až do odvolání zatíženy žádným nájmem z pronájmu prostoru.

Změnu lze provést pouze písemnou dohodou mezi majiteli předmětů a majitelem HAGA. Provozovatel HAGA má právo na podíl z prodeje vystavených předmětů ve výši 12% a jeli smluveno s majitelem předmětu, i 50% z rozdílu prodejní ceny stanovené majitelem předmětu a ceny dosažené obchodním jednáním majitele HAGA. U cen dosažených v Aukcích, tvoří podíl HAGA 12% z prodejní ceny do navržené výše včetně, tedy ceny stanovené před aukcí písemně mezi majitelem předmětu a majitelem HAGA a 50% z dosaženého zvýšení ceny aukcí nad cenu vyvolávací-původně majitelem navrhovanou. Všechny % odměny majitele HAGA jsou bez DPH. DPH se stanovuje z výše odměny a připočítává se k odměně. U Kupní ceny se připočítává DPH pouze jeli aspoň jedna ze smluvním stran plátce DPH.

Při prodeji z Hradní Galerie se zájemci cenu dozví od pověřené osoby majitele Galerie, která je obvykle dostupná na hradě a nebo na kontaktu uvedeném v Galerii. Majitelem, provozovatelem a pořadatelem Hradní Aukční Galerie je HRADNÍ SPOLEK email: hradinfo@email.cz, tel 602 736 953

B)            PRAVIDLA NÁKUPU UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

                      V HRADNÍ AUKČNÍ GALERII- HAGA

Návštěvníci si po prohlédnutí předmětů vystavených v HAGA na Hradě a zámku Dolní Kounice, zapíší název a evidenční číslo předmětu, o který mají zájem, na zde připravený list v bloku. Vyplněný list vytrhne a vloží do schránky umístěné v Galerii lístek se svým jménem, názvem předmětu, jeho číslem a částkou, kterou navrhuje za předmět zaplatit. Zájemce tak sám zvolí nabídku kupní ceny podle svého uvážení. U knih pro děti je cena na místě uvedena. Pokud s ní zájemce souhlasí, částku vhodí přímo do schránky a knihu si na místě odebere.

Nabídka ceny za obrazy a fotografie bude projednána zástupcem HAGA s majitelem předmětu a společně bude rozhodnuto o uzavření Protokolu o předání obrazu(Díla) kupujícímu  a finančním vypořádání obchodu( kupní smlouvy) , nebo v případě více rovnocenných návrhů, bude předmět dán do Hradní Aukce, o čemž zájemci budou vyrozuměni a dohodnuta s nimi účast na Aukci. Obvykle dochází k dohodě majitele obrazu s návrhem kupujícího a Hradní Spolek celou transakci vypořádá mezi oběma stranami nákupu.