Dobrý den, Vítáme Vás a budeme rádi, když Vás nadchneme, jako jsme dnes nadšeni my.
Hradní Spolek je otevřená komunita lidí a firem, sdružených na základě společného zájmu zhodnotit své peníze, dovednosti, schopnosti při obnově, provozování a rozvoji historické kulturní památky ČR, hradu a zámku Dolní Kounice u Brna a služeb s ním spojených. Obnovená historie se tak stává součástí uspokojování současných i budoucích potřeb sdružených, mezi které Vás rádi přivítáme.
-sdružení investují prostředky, které si mohou dovolit do vstupního členského příspěvku Spolku a tím i do svého společného majetku, pod vlastní kontrolou. Tím, bez vlastní odpovědnosti, se stávají podílníky na obnově památky a jejim využívání,na výnosech Spolku v podobě benefitů, na uspokojování potřeb sdružených. Investice umožňuje investorům vyměnit koruny nízké kupní síly za hodnotný majetek a služby, produkující násobně vyšší výnosy,než investice. Rozsah obnovy a služeb z takto sdružených peněz je v další části webu.
-dočasně volné sdružené prostředky umožňují uspokojovat potřeby sdružených členů zejména formou splátkových nákupů pro členy
-sdružením silná komunita vytváří pro sdružené mikroklima spolehlivých služeb, jako zdravotní péče a zásobování léky, bydlení a jinak důležitých věcí, spolehlivých právních a dańových služeb,ochrany zdraví a majetků apod.
-Spolek podporuje zejména vzájemnou podporu a spolupráci členů, jejich kooperaci, násobící schopnosti a možnosti růstu sdružených v profesním i osobním životě zejména s využitím prostor a pozemků obnovené kulturní památky
-sdruženým se nabízí žít stejně, jako rodová šlechta, stát se novými rytíři, rytířkami, s adekvátními právy a privilegii včetně doživotní a dědičné renty, užíváním možností velkých panství, avšak s daleko nižšími náklady, bez starostí, jako spoluuživatelé prostřednictvím členství ve Spolku, za který neručíte. Sdruží-li se nás dostatek, sdružení mohou být i spolumajiteli celého panství.
To vše díky tomu, že majitel Kounického panství je ochoten sdílet celé panství s investory, s jejichž pomocí se zrealizuje celý projekt Hradního Spolku s obnovenou a moderně fungující kulturní památkou ČR, na skvěle dostupném místě, v blízkosti Pálavských jezer, velkých Evropských měst-Vídně, Bratislavy, Brna, ale i Prahy, uprostřed jihomoravských vinic.
Takové investování je běžně lidem nedostupné a proto je pro většinu naše nabídka výjimečnou příležitostí, jak můžete zhodnotit svůj majetek, získat další a zlepšit své společenské postavení.

Otevírá se Vám příležitost skvěle se bavit a ještě na tom vydělávat. Jsme příležitost pro rodiny s dětmi, jak si zajistit kam s nimi chodit a nenudit se. Pro mladou a střední generaci, jak najít svůj prostor pro růst a seberealizaci. Pro aktivní důchodce, jak mít opět před sebou zajímavou přítomnost a budoucnost. Pro singles, jak už se nikdy nenudit a nebýt nikdy sami. Pro menší firmy, jak dostat své výrobky a služby za nízké náklady ke spotřebitelům.
Jsme průkopníky nového způsobu obnovy památek, jedinou takovou příležitostí osobního a firemního růstu v ČR.
Veškerá práva, privilegia jsou členům garantována vystaveným mezinárodním Certifikátem Rytířských Privilegií obnovitelů a ochránců hradů
Je to projekt fair play wikiekonomie a světa, kde život se stává hrou a hra životem.

Nejsme si jisti, zda jsme našli ta správná slova a argumenty, abychom Vás nadchli okamžitě mezi nás vstoupit. Jsme si však jisti, že pokud to neuděláte, uděláte jednu z největších chyb svého života.
Podrobnosti v další části tohoto webu.

                                                                                                   POJĎTE S NÁMI DO TOHO
                                                                                                      NÁŠ HRAD-VÁŠ DŮM
                                                                                                        HRADNISPOLEK.CZ


Vzhled CERTIFIKÁTU RYTÍŘSKÝCH PRIVILEGIÍ - garanční listiny práv a privilegií nového člena Hradního Spolku a součást  přijímacího protokolu- varianta Silver. Hrad Dolní Kounice v 17 století a stejný hrad a zámek dnes.