NOVÝ START I PRO VÁS
........
..Ten dělá to a ten zas ono a všichni dohromady uděláme moc.........(jwjv)

Pandemie Coronaviru připomněla, jak snadno může cokoliv bez varování skončit, přestat být samozřejmým. Kolik se dělá zbytečného, kolik nedělá a dělat by se mělo.Jak zranitelní jsme my lidé i menší firmy, ve srovnání s velkými korporacemi s jejich množstvím činností a kapitálu, umožňujícího přelévat produkci a kapitál z oboru do oboru, z místa na jiné místo. My z toho poučení se rozhodli realizovat projekt, který jsme pracovně nazvali Wikicastel, který by teoretici asi nazvali -třetí cesta v praxi. Wikicastel je:
- propojení a využití všeho, co se osvědčilo z feudalismu, kapitalismu, dalších -ismů a jimi všemi prolínající se komunitní vzájemné podpory a spolupráce,
- sdružení a koordinace drobných kapitálů, schopností, individuálních a společných činností, jednotlivců, firem, zájmových uskupení,do podpory růstu společného a tím i individuálního,
-využití společného rozvoje společně využitelného startovního majetku Hradu(Castelu) s celým panstvím,
- propojení sdružených mezi sebou a navenek přes společnou, jednoduchou organizaci Hradní Spolek,
Projekt realizujeme "rozprodejem" feudálního panství (dáním v léno)v Dolních Kounicích u Brna, mezi co největší množství fyzických a právnických osob. Ty, získáním členského podílu prostřednictvím zaplacení vstupního členského příspěvku (v Kč nebo Euro)ve společné organizaci Hradním Spolku, v ní sdruží své volné prostředky, schopnosti a dovednosti, převezmou panství do svého užívání a využití pro společné i své individuální potřeby. Při sdružení dostatku prostředků a shodě všech o plném převzetí panství, Spolek panství může celé odkoupit do společného vlastnictví členů Spolku. Vzniká společný materiální základ- prostor pro rozvoj téměř neomezeného množství druhů činností v nejrůznějších formách. 
Vzniká efektivní spárovávání a uspokojování nabídky a poptávky v mnoha oborech lidské činnosti.

                                Stručně lze náš projekt uvést těmito slovy:

      Již od 400 EUR je i Váš :        Ab 400 EUR auch Ihre:                 From 400 EUR is also Yours:
        
-tento hrad                             -dieses Schloss,                                 -this castle
       
-společný kapitál                    -gemeinsames kapital                     -common capital 
        -rytířský titul                           - ritterlicher titel                                 -knighthood
      -doživotní renta                        -lebende rente                                   -lifetime rent

Toto je naše nabídka. Partnerství za příspěvek do společného kapitálu, vše ostatní  dostáváte od nás zdarma. Jsme jiní než 90% běžných nabídek. Na 100%  s námi získáváte, co by jste jinde nezískali- rovnovážné partnerství s námi, společný kapitál, společný rozsáhlý majetek, VIP postavení, doživotní rentu, nový prostor pro seberealizaci a uspokojení svých potřeb s podporou silného celku. S námi ztratíte obavy z budoucnosti a nejistot okolí. Ztratíte potřebu hledat, protože zde najdete vše. Neváhejte, vstupte mezi nás,zveřejňujte, sdílejte, šiřte, přeposílejte tuto příležitost nového startu k bohatství a  štěstí, kam a komu můžete. Výhodnost účasti si zaslouží většina občanů, ale musí se o ní dozvědět. Se svými přáteli, známými, můžete u nás zakládat i své zájmové skupiny k uspokojení Vašich individuálních i skupinových zájmů podporujících společný cíl. Na tomto webu www.hradnispolek.cz najdete kontakty i podrobnosti.

Aby jste mohli využívat možností Hradu a jeho některých služeb a nabídek, nemusíte být hned členy Hradního Spolku. Ten je určen především těm, kteří už alespoň tuší, jak svět kolem nich funguje a umí ocenit, co pro ně členství může znamenat. Vy ostatní nás můžete poznat jako naši klienti, zákazníci,návštěvníci, turisté, spolupracovníci, partneři. Hrad dnes plnokrevně žije svatbami, podnikovými a soukromými akcemi, obnovenými trhy z r 1284 POLOPRO- poctivými lokálními produkty, školními akcemi a celou řadou dalších aktivit. Je velmi oblíbený a vše nasvědčuje, že zde, v blízkosti Brna, Vídně, Bratislavy, rekreační oblasti Pálavy, kousek od dálnice Brno-Vídeň, rychle vzniká obdoba římského fóra- místa pro sjednávání obchodů, nákupu a prodeje, výměny informací, aktivního odpočinku a dalších činností, uspokojujících lidské potřeby. Je to rozsáhlá nemovitost, poskytující prostor pro množství způsobů využití lidskou činností, s využitím internetu a sítí prakticky neomezených. Můžete začít prakticky ihned:

Nejbližší cesta k prodeji a předvedení se na Hradních trzích POLOPRO je přes toto tlačítko 

Nejbližší cesta ke všemu výše uvedenému a mezi nás do Hradního Spolku je přes toto tlačítko:

Máme zájem co nejlépe objasnit tento, v českých zemích neobvyklý projekt, a proto ho vysvětlujeme jinými slovy i  na dále uvedeném tlačítku:      

Chcete-li cokoliv vysvětlit, ujasnit si-  navštivte nás a nebo se s námi spojte viz. Kontakt

Vzhled CERTIFIKÁTU RYTÍŘSKÝCH PRIVILEGIÍ - garanční listiny práv a privilegií nového člena Hradního Spolku a součást  přijímacího protokolu- varianta Silver. Hrad Dolní Kounice v 17 století a stejný hrad a zámek dnes.