Ahoj ,klikněte na  položku AKCE v menu tohoto webu. Je tam aktuální info, kam nebo do čeho konkrétního  právě teď s námi můžete hned jít.

Úvodem:  Plni nadšení jsme založili a rozvíjíme neziskovou organizaci  Hradní Spolek. Ne jen pro nás, ale pro všechny, kteří hledají. Patříme mezi velmi zkušené. 
Očekáváme, že tento Web a naše aktivity  k nám přivedou  slušné, vzájemné pomoci a spolupráce schopné aktivní občany a firmy. Získáte-li pocit, že děláme něco co druzí nedělají, nebo jinak než dělají běžně ostatní, máte správný pocit. Jsme jiní než běžný průměr, baví nás objevovat nové věci, nové výzvy, nové vize a realizovat je.

Začínáme dokončením obnovy významné kulturní památky, hradu a zámku Dolní Kounice u Brna, jeho přeměnou z historického skanzenu na plnohodnotně žijící historické šlechtické sídlo, plně uspokojující potřeby dnešních a budoucích generací. Chceme vyvolat   masovou mánii, šílené nadšení  všech, kteří nechtějí žít všedně a nadchnou se pro společné i individuální naplnění 3 zásadních  revolucí v dosavadním pojetí vlastnictví a užívání historických šlechtických sídel:

1) přeměně hradu na hradní hotelový resort, kde všichni zájemci o opravdu wow bydlení si budou moci zakoupit doživotní a převoditelný dekret na byty vytvořené z hotelových pokojů, o které se  bude hotel vlastněný vlastníky hradu dál starat a poskytovat služby

2) pronajmutí doživotně s právem dalšího pronájmu veškerých  služeb a dosud nevyužitých prostor  hradu těm, kteří dokáží mít poskytování služeb hradu a jeho hostům za svou věc cti,  slávy a  hrdinství.

3)postoupení vlastnictví hradu a jeho příslušenství včetně výnosů z jeho provozu Hradnímu Spolku a tím umožnit,  prostřednictvím členství v Hradním spolku, zainteresovanost uživatelům hradu na jeho vývoji a možnost vlastní kontroly kontinuity naplňování všech smluvních závazků. 

Za Hradní Spolek nenesou členové žádnou odpovědnost. Kdykoliv mohou vstoupit a kdykoliv vystoupit. Po dobu členství jste spoluvlastníky, uživateli a disponenty veškerého majetku, aktiv, vlivu a možností Hradního Spolku uživatelé benefitů a forem uspokojování svých potřeb. Z příspěvků, výnosů z vlastní činnosti, darů, dotací, z podílů ve firmách, vzniká ekonomická a investiční síla Spolku a jeho členů. Z dobrovolnické práce, odborností a schopností členů a podporovatelů Spolku vzniká dovednostní síla Spolku a jeho členů, způsobilá řešit cokoliv, uspokojovat, starat se o každého člena, dělat cokoliv, na čem se členové shodnou.  Jsme otevření novým členům a spolupracovníkům.

Můžete zůstat i mimo Spolek jako jeho podporovatelé bez podmínek a nebo se smluvními podmínkami. Můžete tak uspokojovat svou potřebu seberealizace, růstu, optimalizovat své daně, uspokojovat své potřeby bezpečného investování, uspokojovat svou potřebu donátorství na potřebné, smysluplné, konkrétní věci, které můžete Vy, vaše rodiny a firmy také užívat.

                                                                                           Dr.Ing. František Zoubek,
                                                                                              jeden ze zakladatelů
                                                                                       Statutární ředitel Hradního Spolku                                                                                                                WWW.HRADNISPOLEK.CZ