UDĚLEJTE NĚCO NEOBVYKLE UŽITEČNÉHO PRO SEBE, SVŮJ ROD, TUTO ZEMI.

Stručně:
-kupte si převoditelné a dědičné právo VIP bydlení na hradě- trvalé,nebo rekreační, investiční.
-kupte si členský podíl v organizaci Hradní Spolek, jako svou investici do sdruženého kapitálu spolku.Získáte právo spoluužívání hradu a zámku -www.hradkounice.cz- možnost využívat sdružený kapitál na uspokojení svých potřeb, získáte doživotní a dědičnou rentu- trvalý příjem z činností Hradního Spolku a jeho majetků. Získáte nejméně o 100% více než investujete.
- zhodnoťte své peníze jejich sdružením s ostatními na budování etap bydlení na hradě, ručených hradními byty. Peníze se Vám 100% vrátí zhodnocené nad úroveň inflace.
- kupte na některý svátek a nebo výročí prestižní dárek- sobě, svým  dětem, nebo svým partnerům a obchodním přátelům- členství ve Spolku s rytířským titulem a privilegii ručenými Certifikátem rytířských privilegií. Pomůžete obnově středověkého hradu.Stanete se součástí komunity sdružených občanů v Hradním Spolku, vzájemně se podporujících, pomáhajících si,  podílejících se na společných příjmech ze společného majetku Spolku a jejich využití, opírajících se o společný majetek a sílu sdružených ve Spolku k uspokojování svých individuálních potřeb a zájmů. Zjistíte jak úžasné možnosti se před Vámi otevřou. Jak hodnotný dárek jste zakoupili.
-necítíte li se na členství ve Spolku, využijte obrovskou škálu možností  využití  výše uvedeného hradu k uzavření smlouvy se Spolkem na činnosti, které umíte, mohou obohatit nabídku hradu a Vám přinést uspokojení ze seberealizace.
Podrobněji:
V ČR je množství historických šlechtických sídel, naši hrdosti na naše dějiny a předky. Ne všechny jsou dobře využívány, a proto mnohé chátrají. Historická šlechta však ví, proč svá panství miluje a bojuje o ně. Zde vznikalo vše- kultura, ekonomický růst, zaměstnanost, bydlení, výroba, obchod, služby- prostě vše. Jsou to obvykle největší budovy v okolí s množstvím pozemků, umístěné na důmyslně vybraných místech.

Náš projekt, produkt a cíl je: obnovit u vhodných objektů co nejvíce původní vzhled hradů a zámků, ale neobnovovat skanzeny minulosti, ale plnohodnotnou součást uspokojování současných i budoucích potřeb, aniž by došlo k historickým škodám. I my jsme součástí historie.
Realizace- prodejem spoluvlastnických podílů na obnovovaném šlechtickém sídle prostřednictvím vkladů do členských podílů (akcií) v Hradním Spolku, obnovovatele, uživatele a pozdějšího vlastníka šlechtického sídla.
Začínáme na 1000letém šlechtickém panství- viz www.hradkounice.cz, 15 minut od Brna, 1 hod.od Vídně, Bratislavy, uprostřed vinic, v blízkosti rekreační oblasti Pálavy. Je průběžně obnovován a protože je rozsáhlé 12 ha, obnova nijak nenarušuje jeho využívání. Konzorcium tuzemských firem, v čele s neziskovou organizací Hradní Spolek, za podpory sdružených hodlá na této kulturní památce ČR potvrdit, že když se realizace stane věcí prestiže všech zapojených, a jinak, než bylo běžné- vznikne něco neobyčejného a všichni kdo se zapojí, na tom vydělají.

Na této nemovitosti jde rozvíjet jakoukoliv lidskou činnost. Vkládáme do projektu tento středověký hrad s pozemky a další aktiva v hodnotě cca 0,5 miliardy Kč. To proto, že majitel hradu je ochoten vzdát se majority ve prospěch Spolku a jeho členů. Vstoupit do projektu lze zvenčí- samostatně smluvně podnikatelsky. Preferujeme však vstup mezi nás, členy a spolumajitele Spolku. Výše členského příspěvku vyjadřuje sílu Vaší podpory i Vašeho zájmu o velikost podílu na výnosech v podobě benefitů. Uvítáme i Vaši dovednost, nápaditost, aktivitu.
Zakládáme takto novou formu práce s VIP nemovitostmi, nový způsob obnovy a využití historických šlechtických panství, novou komunitu vzájemně spolupracujících a podporujících se lidí, přátel.
Vytváříme příležitost pro nové rytířské činy, pro vznik nových rytířů a rytířek. Vstoupit mezi nás lze jako nový člen Spolku, již od 10 000 Kč(400 Euro) vkladem za sebe nebo za své blízké, prostřednictvím vstupního členského příspěvku a získáním tak garancí v podobě CERTIFIKÁTU RYTÍŘSKÝCH PRIVILEGIÍ-Rytířského certifikátu.

Ze sdružených peněz společně obnovíme, vybavíme službami a do plnohodnotného života vrátíme středověký hrad, jako naši první materiální základnu sdružených, jeden z významných zdrojů našich společných výnosů, služeb, našich jistot.

Jsme Hradní Spolek, vedoucí člen konsorcia spolupracujících firem. Jsme Rytíři a Rytířky Řádu Zlatého Lekna, společenství úspěšných.
Pojďte s námi do toho. Je zde obrovský prostor možností pro Váš růst, ať už jako firmy, nebo fyzické osoby viz další část webu-VAŠE MOŽNOSTI.

Spojte se s námi na níže uvedených spojeních. Zamluvte si účast zdarma na přednáškách našich představitelů, kde Vám představíme, co vše Vám Spolek a hrad může přinést. Konají se každé první a poslední pondělí v měsíci, od 18 ti hod v Brně a nebo kdekoliv, kde se shromáždí více místních zájemců o účast v našem projektu. Můžete se přihlásit i vyplněním dále uvedené přihlášky.

Spojte se s námi bez odkladů. Dnes lepší projekt pro občany nejen této země neexistuje. Přidejte se a umožněte dalším lidem se přidat do tohoto ojedinělého projektu.
Sdílejte a rozšiřujte náš slogan:

UDĚLEJTE NĚCO NEOBVYKLE UŽITEČNÉHO
POJĎTE S NÁMI DO TOHO. NÁŠ HRAD-VÁŠ DŮM
WWW.HRADNISPOLEK.CZ

Vzhled CERTIFIKÁTU RYTÍŘSKÝCH PRIVILEGIÍ - garanční listiny práv a privilegií nového člena Hradního Spolku a součást  přijímacího protokolu- varianta Silver. Hrad Dolní Kounice v 17 století a stejný hrad a zámek dnes.