Občané ČR.
Téměř před 140 lety národ sobě sbírkou a úsilím vybudoval a po požáru přestavěl Národní divadlo,aby měl kde rozvíjet svou národní  kulturu. Je čas, ne řečmi, ale v praxi potvrdit a nebo vyvrátit, zda jsme hodni svých předků a ještě umíme společně vzít za věc. 
Pojďme spolu plně obnovit a přestavět téměř 1000 let starý  středověký hrad z konce 11. století, pamětníka našich i světových  dějin, významnou kulturní památku ČR.
Udělejme z něho nové centrum své kultury, vzájemné spolupráce a podpory, centrum obnovy své národní ekonomiky a růstu, oporu svého nového svébytného rozvoje.  Pojďte s námi do toho. Tento Hrad může být náš společný  Dům. 

Od dob Národního divadla, je poprvé iniciován podobný občanský svépomocný projekt na  hradě a zámku Dolní Kounice u Brna- viz.www.hradkounice.cz    Iniciátoři tohoto ojedinělého projektu obnovy národního kulturního dědictví  jsou poněkud skeptičtí k tomu, zda se  dnes podaří probudit stejně silný patriotismus a  dobrovolnost, které postavily Národní divadlo. Přesto uvítáme jakoukoliv dobrovolnou pomoc a podporu i případné dobrovolné příspěvky, za což předem děkujeme. Spojit se lze s námi na kterémkoliv z kontaktů a případné peněžní dary v libovolné výši lze zaslat na č.ú. 286296678/0300 s variabilním symbolem 2020-dar ve prospěch Hradního Spolku.

Nabízíme Vám však především silnou motivaci a zainteresovanost pro investiční účast v tomto investičním projektu, v podobě získání spoluvlastnictví tohoto rozsáhlého panství na  12 ha pozemků a podílů na jeho výnosech, produktech, službách a privilegiích s tím souvisejících.
Iniciujeme tak pro občany a firmy nejzajímavější a nejlepší investiční projekt,  s nejzajímavějším  zhodnocením  investovaných prostředků na současném Evropském trhu- rozprodej spoluvlastnických podílů na soukromém hradě a zámku a jeho přeměnu na součást nového národního průmyslu a zdroj trvalých výnosů investorů. Poprvé budete moci investovat a zhodnocovat své peníze ne u cizích, ale u sebe. Navíc pro skvělou, veřejně prospěšnou věc i pro sebe.

Organizátoři tímto investičním projektem hodlají přeměnit panství, při zachování a plné obnově historického vzhledu a historicky cenných částí, na hrdé místo kulturního dědictví národa a efektivní "továrnu" nového národního průmyslu cestovního ruchu, obchodu, služeb a  volnočasových aktivit.
"Továrnu", jako zdroj  prostředků pro další rozvoj kulturní památky, zdroj budoucích benefitů investorů, jejich hrdosti a růstu životní úrovně, zdroj místního rozvoje zaměstnanosti, ekonomiky, kultury, společenského dění.
To vše získávají investoři vstupem do neziskové organizace Hradní Spolek a investováním dobrovolnými členskými příspěvky. Mohou to získat i darem a nebo zakoupením Certifikátu Rytířských Privilegií spojeným s členstvím.
Členové mohou být  pasivní, pouze investující a užívající benefitů a privilegií a nebo aktivní, podílející se na aktivitách a realizaci projektu. Členové nenesou žádnou odpovědnost za Spolek, mohou kdykoliv vystoupit.  Po dobu dědičného členství jsou spoluuživatelé, později spoluvlastníci veškerého majetku a aktiv Spolku a výnosů z jejich činnosti.
Nabízíme Vám podíl na skvělém veřejně prospěšném projektu, kdy budete moci Vy i Vaši potomci vždy s hrdostí říci, byli jsme u toho. Obohatíte tak tuto zemi i sami sebe.

 Zapojte se,nebo aspoň  sdílejte a rozšiřujte náš slogan: 
                                                                                                          POJĎTE S NÁMI DO TOHO.
                                                                                                                  NÁŠ HRAD-VÁŠ DŮM                                                                                                                    WWW.HRADNISPOLEK.CZ   


Vzhled CERTIFIKÁTU RYTÍŘSKÝCH PRIVILEGIÍ - garanční listiny práv a privilegií nového člena Hradního Spolku a součást  přijímacího protokolu- varianta Silver. Hrad Dolní Kounice v 17 století a stejný hrad a zámek dnes.