Představujeme Vám projekt, který ve světě stále více konfliktním, překvapivě sjednocuje.                                     Novinku, která ve světě možná, v ČR zcela jistě nemá srovnání.


A)Je určen především těm, kdo:
1)-milují historii, dějiny, hrady a zámky, sní o jejich příbězích, odkazech, poučeních, životě minulých generací, rádi zde pobývají.
2)-podnikají, nebo chtějí podnikat a hledají prostory, místo, partnery, podporu,aby mohli představit, nabídnout, rozvíjet  své produkty, služby, dovednosti.
3)- ve skupinách rozvíjí své dovednosti, plány, vize, hledají  nový prostor a  podporu jejich realizaci.
4)-hledají pro své skvělé dovednosti, převratné myšlenky a projekty partnery, s nimiž by získali to, co  ještě chybí.
Pokud mezi některou z těchto skupin patříte, pak  neváhejte a vstupte mezi nás k realizaci tohoto projektu a projektů Vašich.

B)Je charakteristický tím, že :
1)-samosprávně a samofinancovatelně obnovuje a rozvíjí historickou věrnost středověkého hradu z r. 1162, kulturní památku ČR. Tím současně vytváří podmínky pro jeho  nové, plné využívání těmi, kteří  k uspokojování svých současných i budoucích potřeb  sdruží do komunity Hradního Spolku své  zájmy, dovednosti, finanční prostředky jako investici v podobě členského příspěvku odpočitatelného z daní. Vše s právem kdykoliv ze Spolku vystoupit, aniž by za Spolek ručili. Otevírá tak nový trh rozvoje mnoha průmyslových oborů, obnovujících využití vhodných historických nemovitostí pro potřeby současné i budoucích generaci, při zachování odkazu předků. Vytváří nová ekonomická společenství občanů a organizací na základech předků.
2) -soukromě vlastněné 12 ha feudální panství- hrad a zámek Dolní Kounice u Brna- je "rozprodáváno, dáno v léno"-mezi komunitu fyzických a právnických osob. Není to nové znárodnění všemi.  Je to svěření ke společnému užívání s možností i vlastnit jen těmi, kdo si toho umí vážit a  umí za to společně vzít. Těmi, kdo ví, jakou výjimečnou příležitost tak získávají, patří k rozhodným, iniciativním. Schopným spolupráce, vzájemné podpory v týmu, komunitě.
3)- výše uvedené vlastnosti a činy nejsou  dnes  zdaleka  běžné a  obvyklé-  tito sdružení, kteří jako kdysi i dnes tak vynikají nad ostatními, a proto  jsou oprávněni mít postavení VIP - rytíře, rytířky.
4)-při sdružení dostatku prostředků a shodě všech o plném převzetí panství, Spolek panství může celé získat do společného vlastnictví členů Spolku. 
5)- řeší sdruženým rychle, efektivně,  za minimálních nákladů a rizik, všechny jejich základní potřeby-  prostor kde se rozvíjet, zdroj peněz pro svůj  rozvoj, zlevnění nákladů na svůj provoz a propagaci, zvýšení odbytu zhromadněním nabídky a poptávky, zhodnocení investic pod vlastní kontrolou a vlastním vlivem, růst s podporou silné a rozvíjející se komunity spolupracujících, uspokojení mnoha dalších potřeb a zájmů sdružených.
6)-vzniká  území, spravované a využívané  předvídatelně fungující  komunitou lidí a organizací, zapojujících množinu hlav, nápadů, možností, sdružených peněz- kapitálu do množství inovací a realizace nových vizí.
7)-mění se historický skanzen na plně funkční součást uspokojování potřeb současné i budoucích generací.
8)-vstupní dobrovolný členský příspěvek v základní výši lze se souhlasem ředitele Spolku nahradit vlastní aktivitou pro spolek s ekonomickým přínosem vyšším, než je základ dobrovolného příspěvku. 
9)-vzniká nový základ nové občanské vzájemnosti, možná i státu. Možná základ nového společenství, schopného odpoutat lidstvo od věčných sporů a poučeni historií, objevit pro sebe vesmír.

Stručně lze náš projekt uvést těmito slovy:
Partnerství společného růstu, sdílením společného majetku, dovedností a  peněz. 

      Již od 400 EUR je i Váš :        Ab 400 EUR auch Ihre:                 From 400 EUR is also Yours:
        
-tento hrad                             -dieses Schloss,                                 -this castle
       
-společný kapitál                    -gemeinsames kapital                     -common capital 
        -rytířský titul                           - ritterlicher titel                                 -knighthood
      -doživotní renta                        -lebende rente                                   -lifetime rent

Aby jste mohli využívat možností Hradu a jeho některých služeb a nabídek, nemusíte být hned členy Hradního Spolku. Můžete nás poznat jako naši klienti, zákazníci,návštěvníci, turisté, spolupracovníci, partneři. Hrad dnes plnokrevně žije svatbami, podnikovými a soukromými akcemi, obnovenými trhy z r 1284 POLOPRO- poctivými lokálními produkty, školními akcemi a celou řadou dalších aktivit. Je velmi oblíbený a vše nasvědčuje, že zde, v blízkosti Brna, Vídně, Bratislavy, rekreační oblasti Pálavy, kousek od dálnice Brno-Vídeň, rychle vzniká obdoba římského fóra- místa pro sjednávání obchodů, nákupu a prodeje, výměny informací, aktivního odpočinku a dalších činností, uspokojujících lidské potřeby. Je to rozsáhlá nemovitost, poskytující prostor pro množství způsobů využití lidskou činností, s využitím internetu a sítí prakticky neomezených. Můžete začít prakticky ihned:
Nejbližší cesta k prodeji a předvedení se na Hradních trzích POLOPRO je přes toto tlačítko 

Nejbližší cesta ke všemu výše uvedenému a mezi nás do Hradního Spolku je přes toto tlačítko:

Máme zájem co nejlépe objasnit tento, v českých zemích ojedinělý  projekt, a proto ho vysvětlujeme jinými slovy i  na dále uvedeném tlačítku:      

Chcete-li cokoliv vysvětlit, ujasnit si-  navštivte nás a nebo se s námi spojte viz. Kontakt

Vzhled CERTIFIKÁTU RYTÍŘSKÝCH PRIVILEGIÍ - garanční listiny práv a privilegií nového člena Hradního Spolku a součást  přijímacího protokolu- varianta Silver. Hrad Dolní Kounice v 17 století a stejný hrad a zámek dnes.