Projekt Hradní Spolek.
Tento Projekt má garantovat  lidem ekonomicky myslícím- podporu  silného společenství, skvělé obchody, satisfakci, růst bohatství a jistot, společenské postavení, zážitky, vzájemnou výhodnost. Vše, čeho se jinak jen těžko dosahuje. Autor tohoto Projektu si od společenství lidí sliboval, že rozsáhlé historické panství, které vlastní, jeho životní zkušenosti,  vzdělání a neobvyklé nasazení, to vše se bude moci stát základem bezpečnosti, rozvoje a nové expanze takto vznikajícího uskupení, takto iniciované kumulace sil, dovednosti a možností těch, kteří projekt pochopí a vstoupí do jeho rozvoje.
 Má tak vzniknout nové ekonomické uskupení aktivních občanů a firem jako základ obnovy tuzemského vlastnictví aktiv zejména v  ČR. Může to být  reálný způsob záchrany  současnými poměry ohrožených soukromých financí, nově vznikající společnou ekonomikou. Zatím se to  nedaří v očekávaném rozsahu, pro značnou občanskou pasivitu, přesto, že to je projekt  revoluční, schopný znovu rozdat karty.
Projekt je stále aktivní, připraven k rozvoji, pokud se lidé probudí. Zatím se jeví praktičtější  nabídnout  soubor budov středověkého hradu, ležících na  100 000m2 vlastních pozemků těm aktivním k pronájmu pro jejich aktivity Spolkem podporované viz. www.svetsdileni.cz. a vedle toho zkusit najít nové společníky  nabídkou obchodního podílu ve firmě hrad vlastnící prodejem přes AUKCI:

Vzhled Hradu Dolní Kounice v 17.století, hrad a propagace Hradního Spolku dnes a CERTIFIKÁT RYTÍŘSKÝCH PRIVILEGIÍ - garanční listiny práv a privilegií  člena Hradního Spolku