Představujeme Vám projekt, který zde nemá obdoby více než 100 let.

Chceme Vás nadchnout pro účast v něm a pro to, aby jste všemi svými dovednostmi, známostmi, čímkoliv, co Vás napadne, začali získávat pro účast v projektu další.

Podstatou projektu je převzetí významné kulturní památky-středověkého hradu- do společného vlastnictví těch, kteří se do realizace projektu sdruží, ze sdružených prostředků dokončíme jeho obnovu přeměnou na hradní hotelový resort s množstvím služeb, produkujícím trvale výnosy, schopné hrad dále rozvíjet a odměňovat zúčastněné na jeho obnově.

Jde o velký středověký hrad a zámek, 15 minut od Brna, 1 hodinu od Vídně a Bratislavy, uprostřed vinic a Evropy viz. fota v záhlaví tohoto webu. Místo, kde již dnes a po dokončení v plném rozsahu najdete 1000 let místní historie, aktivní odpočinek, obchodní směnu kupců a výrobců,výběr z toho nejmodernějšího a nejlepšího, co dnes svět a ČR nabízí. Najdete zde zábavu, poučení, výdělek a množství výhod jako spolumajitelé.

Po úspěšném dokončení během 5ti let a udržení nadšení zúčastněných, bychom mohli začít budovat síť takových šlechtických sídel a vytvářet z nich cíle mezinárodního cestovního ruchu, zdroj zaměstnanosti a rozvoje ekonomiky v těchto regionech.
Stačí na to 100 tisíc lidí, kteří každý vloží nejméně 10 tisíc Kč(400 Eur)koupením si členství (podobně jako akcií)v Hradním Spolku, které budou použity na nejkonkrétnější věc na světě- na obnovu a rozvoj stojícího a fungujícího hradu. Stanete se (jako členové-akcionáři) uživateli, našimi společníky a spolumajiteli všeho, celého panství. Společníky bez vlastní odpovědnosti, se všemi právy, s možností kdykoliv vystoupit(stejně jako akcionáři).
Kdo nám s tím můžete a chcete pomoci, kdo se chcete zapojit, spojte se s námi, nejlépe hned.

Lepší projekt, v této zemi, dle našeho názoru, neexistuje.
Vždyť kdo by nechtěl udělat správný čin? K tomu spoluvlastnit a užívat a vydělávat na velkém,historicky významném, dobře dostupném středověkém hradě, plném života? To vše za částku, kterou na 100% dost často utratíte za úplné zbytečnosti.

    Naše kontakty: SMS 0042 602 736 953, hradinfo@email.cz
    www.hradkounice.cz www.hradnispolek.cz , www.svetsdilení.cz   

                                                                                           Dr.Ing. František Zoubek,                                                                                                                       Statutární ředitel Hradního Spolku                                                                                                                WWW.HRADNISPOLEK.CZ