Pozvánka k účasti v projektu, který zde ještě nebyl.
   Projektu, měnícím svět kolem Vás na bezpečnější,                         růstový, pod Vašim vlivem a kontrolou. 

Coronavir a v jeho jménu vyvolaná opatření, mohou mít libovolné množství vln opakování. Nelze proto vyloučit, že před námi může být trvale stav, kdy cokoliv dosud jistého, může ze dne na den skončit. Svět pak už nikdy nebude jakým byl a my musíme změnit své návyky, dogma, způsob života i podnikání, jinak se náš život může změnit na živoření.
Globální ekonomika a politika bude muset respektovat a více podporovat neomezený místní rozvoj, vzájemnou a přímou spolupráci komunit lidí a jejich firem nejen v místě, ale i mezinárodně. Na vzájemně spolupracující a podporující se lidi a jejich komunity, už bezdůvodné sankce a omezení nepůjde uplatnit, bez ohrožení strůjce sankcí.
Internet a informační a jiné nové technologie, umožňují většinu našich činností převést na dálkový přenos, rychlý, dostupný, levný, bezkontaktní, vypovídající. To vyvolá větší možnosti výběru, velké úspory nákladů, času, lidí a umožní lidem více možností trávení volného času. Trvající rizika nákazy omezí využívání stísněných přeplněných prostor a zruší, nebo vytlačí mnoho lidských činností do prostor venkovních, velkoplošně krytých, mimo velké městské aglomerace.

Náš projekt reaguje na tyto výzvy a objevuje jako ideální prostor pro řešení všech nových rizik a ohrožení- rozsáhlé historické panství(12ha) s množstvím pozemků a vícepodlažních budov hradu a zámku Dolní Kounice u Brna, jednoho z nejstarších a nejzachovalejších (1162) ve střední Evropě, kulturní památku ČR-viz www.hradkounice.cz , dále hrad. Vrací tak těmto obrovským nemovitostem jejich původní funkce, kvůli kterým vznikaly. Znovu vytváří kolem nich komunity lidí, vzájemně se podporujících a opírajících se o možnosti využití rozsáhlých prostor hradů, jako už tolikrát v historii.
Převládající strohý gotický pevnostní charakter Dolnokounického hradu, bez honosných štuk, bez historického depozitáře, umožňuje rychlou a nenákladnou změnu ze skanzenu minulosti na rozsáhlý prostor, schopný uspokojit veškeré potřeby současného i budoucího života populace.
Průmyslová revoluce před více než 100 lety zrušila dogma závislosti panství na rozsáhlých polích a lesích. Informační revoluce současných let, snižuje závislost na velkých továrnách. Dnes desítka schopných, využívající své znalosti a schopnosti využití internetu, počítačů, obchodu i výroby, umí vytvářet miliardové obchody a potřebuje pro to jen místnost, internet, počítač, svou hlavu a schopnost kolektivně spolupracovat. Takových místností zde na hradě mohou být stovky. Napojené na spolupracující podobná uskupení ve světě se mohou stát základem nové, málo zranitelné ekonomiky. Dobudování hradu na taková pracoviště, velké sály pro konference a jiná setkání, ubytovací kapacity se stravovacími provozy, volná rozsáhlá prostranství, ozvučená a osvětlená, doplněná velkostany, vytváří obrovská krytá, vzdušná prostranství, kde lze v jakékoliv karanténě dál rozvíjet činnosti.
Doplnění službami bazénu, wellness, hradní vinárnou,volnočasovými aktivitami pro zde pracující, jejich obchodní partnery, vytvářející tak i mezinárodní cestovní ruch, vytváří resort, schopný dát množství lidí a firem práci, stabilní příjem, zhodnotit jejich investice, nabídnout skvělé prostředí jak pro práci tak pro zábavu a odpočinek. Je to ideální nástroj a prostor na chráněný, bohatý, úspěšný rozvoj života i v nejrůznějších krizích a pandemiích.

Hradní Spolek je projekt, který na rozdíl od státního, komunálního a nebo soukromého vlastnictví, obnovuje nové- komunitní užívání až vlastnictví. Vzniká společné vlastnictví investorů podobné akciovému a nebo družstevnímu- tentokrát prostřednictvím emise členských podílů v neziskové organizaci Hradní Spolek, jako způsobu hromadného investování -crowdfundingu.
Je zřejmé, že realizace projektu otevírá nový prostor pro obnovu historického kulturního dědictví bez nároků na státní rozpočet a současně otevírá zcela nový prostor pro ŘEŠENÍ většiny ohrožení obyvatel, firem, ekonomiky tam, kde stát nestačí. Vzniká komunitní samospráva a samofinancování, budování a využívání společně sdíleného majetku. Vzniká nová ekonomika- WIKIEKONOMIKA.

To vše je umožněno tím, že 30 let vlastním tento rozsáhlý středověký hrad s pozemky prostřednictvím své soukromé firmy, v historii již vlastněný mojí rodinou. Tato kulturní památka ČR, je skvěle dostupná z celého světa (hrad je v blízkosti veletržních měst střední Evropy Brna, Vídně, Bratislavy, Prahy), propojených se světem letišti, vlakovou a automobilní sítí.

30 let sbírám zkušenosti po světě i tuzemsku jak nejlépe obnovit a využít tak rozsáhlé panství. 30 let ověřujeme vše v praxi, kdy za provozu průběžně hrad obnovujeme, vše z vlastních prostředků a ze vstupného na hrad a výnosů zde konaných akcí, vše bez dotací. Je stavebně připraven k přeměně na hotelový resort s množstvím služeb, jako cíl cestovního ruchu, nízkonákladový veletrh s hradem jako zázemím, místo konferencí, kulturních a společenských setkání s mezinárodní účastí, světové obchodní centrum.
Je však připraven zde zřídit poradenské a informační místo,zdravotní prostory, lékárny s ověřenými  léky, laboratoře přezkoumávající bezpečnost nabídek zvenčí. Depozitní místa, kde lze bezpečně pod ostrahou uložit své cennosti, zásoby potravin, místo, kde lze přežít období krizí. Je to ideální místo pro shromažďování se, k hromadným zabezpečeným pobytům,k rozvoji téměř libovolných činností.
Lze říci, ať cokoliv děláte, na hradě nebo ve spojení s hradem to budete dělat bezpečněji a lépe.

Náš crowdfunding- hromadné komunitní investování-financování- nepředpokládá vklady v násobcích milionů. Ty možná přijdou spolu s výsledky, které by měly být přesvědčivé. Členský příspěvek je dobrovolný, nejméně však u vstupního ve výši 1000Kč (400EURO), tedy částka průměrným občanem běžně utrácená. Investor tak nenese žádná rizika oproti majiteli panství, který vkládá neznámým investorům do rukou, do společného užívání až spoluvlastnictví svúj majetek v hodnotě cca 350 milionů Kč, kdy sám vložil nejméně 80 milionů do jeho obnovy.

Čestní členové Spolku získávají řadu privilegií a výhod z aktivit souvisejících s činností Spolku a využíváním Hradu. Největším pozitivem komunitního investování a následného využívání společně vybudovaného, je vznik něčeho jako " Perpetuum mobile" kdy vložené prostředky, aktivní účast sdružených v podpoře využívání nabídek Hradního panství a Spolku, zakládá vznik nových zdrojů jako zhodnocení investice a tím i vysokou zainteresovanost čestných členů Spolku na prosperitě projektu. Členové mají důvod co nejčastěji a ke všemu využívat a používat hrad. Pořádat zde své rodinné, firemní a jiné aktivity, vodit na Hrad každého, koho poznají, doporučovat zde poskytované služby všem svým partnerům, protože tak přivádí nové příjmy na Hrad a do Spolku, o které se pak dělí. Hlavní výhodou tedy nejsou slevy, na které mají nárok, ale příjmy celku a možnost jejich zvyšování aktivitami sdružených. Vzniká tak uzavřený koloběh vydání a příjmů, kdy většina výdajů se nakonec vrací zpět do společného, společně využitelného a kapitál neodtéká, ale zůstává pro společné potřeby, kumuluje a navyšuje se.

Právní a organizační rámec vytváří nezisková organizace Hradní Spolek, který si celé panství pronajal s předkupním právem a tím umožnil investorům prostřednictvím koupě emitovaných členských podílů(podobně jako akcií) Spolku se stát čestným členem Spolku a tím spoluuživatelem až spolumajitelem celého panství, nebo jen přispět na správnou a užitečnou věc. Investováním svého vstupního členského příspěvku a svých dovedností a možností, získáváte tak mnoho, jak žádný jiný projekt, pokud je nám známo, neposkytuje-viz dále Vaše možnosti.     

                                                                                               Dr.Ing. František Zoubek                                                                                                                   statutární ředitel Hradního Spolku                                                                                                             CEO hradu a zámku Dolní Kounice                                                                                                  www.hradnispolek.cz,   www.hradkounice.cz                                                                                                            +420 602 736 953     

Aby jste mohli využívat možností Hradu a jeho některých služeb a nabídek, nemusíte být hned členy Hradního Spolku. Můžete nás poznat jako naši klienti, zákazníci,návštěvníci, turisté, spolupracovníci, partneři. Hrad dnes plnokrevně žije svatbami, podnikovými a soukromými akcemi, obnovenými trhy z r 1284 POLOPRO- poctivými lokálními produkty, školními akcemi a celou řadou dalších aktivit. Je velmi oblíbený a vše nasvědčuje, že zde, v blízkosti Brna, Vídně, Bratislavy, rekreační oblasti Pálavy, kousek od dálnice Brno-Vídeň, rychle vzniká obdoba římského fóra- místa pro sjednávání obchodů, nákupu a prodeje, výměny informací, aktivního odpočinku a dalších činností, uspokojujících lidské potřeby. Je to rozsáhlá nemovitost, poskytující prostor pro množství způsobů využití lidskou činností, s využitím internetu a sítí prakticky neomezených. Můžete začít prakticky ihned:
Nejbližší cesta k prodeji a předvedení se na Hradních trzích POLOPRO je přes toto tlačítko :

Nejbližší cesta ke všemu výše uvedenému a mezi nás do Hradního Spolku je přes toto tlačítko:

Máme zájem co nejlépe objasnit tento, v českých zemích ojedinělý  projekt, a proto ho vysvětlujeme jinými slovy i  na dále uvedeném tlačítku:      

Chcete-li cokoliv vysvětlit, ujasnit si-  navštivte nás a nebo se s námi spojte viz. Kontakt

Vzhled CERTIFIKÁTU RYTÍŘSKÝCH PRIVILEGIÍ - garanční listiny práv a privilegií nového člena Hradního Spolku a součást  přijímacího protokolu- varianta Silver. Hrad Dolní Kounice v 17 století a stejný hrad a zámek dnes.