Více o Projektu

Projekt je charakteristický tím, že :

1)- stále se tvůrčím způsobem rozvíjí v závislosti na příležitostech k růstu a naplnění účelu svého vzniku.
2)- samosprávně a samofinancovatelně obnovuje, využívá a rozvíjí historickou věrnost a novou využitelnost středověkého hradu z r. 1162, kulturní památku ČR. Vytváří podmínky pro jeho nové, plné využívání těmi, kteří k uspokojování svých současných i budoucích potřeb sdruží do komunity Hradního Spolku své zájmy, dovednosti, finanční prostředky jako investici v podobě členského příspěvku odpočitatelného z daní. 
3) -soukromě vlastněné 12 ha feudální panství- hrad a zámek Dolní Kounice u Brna- je takto "rozprodáváno, dáno v léno"-mezi komunitu fyzických a právnických osob. Je to obnova růstu pro budoucnost na historickém dědictví.
4)- být  v současné době aktivním , iniciativním a rozvíjet projekt Hradní Spolek, k tomu je potřeba lepších, než v současné době běžných lidských vlastností.  Proto sdružení, kteří jako kdysi i dnes tak vynikají nad ostatními, jsou oprávněni mít postavení skutečné VIP - rytíře, rytířky už proto, že jako kdysi obnovují a ochraňují hrad.
4)-při sdružení dostatku prostředků a shodě všech nejen užívat, ale i vlastnit celé panství, Spolek může celé panství výhodně získat do společného vlastnictví členů-spoluvlastníků Spolku.
5)- poskytuje sdruženým postupně v podstatě vše, co potřebují ke svému rozvoji, růstu, uspokojování svých potřeb.

Stručně lze náš projekt uvést těmito slovy:

Partnerství společného růstu, sdílením společného majetku, dovedností a peněz.

Již od 400 EUR je i Váš :         Ab 400 EUR auch Ihre:          From 400 EUR is also Yours:
-tento hrad                               -dieses Schloss,                                      -this castle
-společný kapitál                     -gemeinsames kapital                           -common capital
-rytířský titul                             - r
itterlicher titel                                      -knighthood
-doživotní renta                         -lebende rente                                      -lifetime rent

-může to být užitečná a skvělá zábava, jako nový převratný způsob péče o historická kulturní dědictví, kdy nezáleží na tom kdo vlastní, ale kdo tvořivě užívá. 

-může to být i skvělý začátek podnikání nebo pracovní seberealizace pro každého, kdo se v této komunitě sdruží nebo s ní smluvně začne podnikat, opíraje se o sdílený velký historický objekt, o společné peníze jako společný investiční kapitál, individuální dovednosti.

-může to také být jen pohodlné a bezpečné uložení svých volných peněz, zbavení se rizik inflace a kurzových změn, výměna slabé měny za silný- výnosy stále produkující- majetek a získání doživotní a dědičné renty, benefitů z výnosů Spolku, ale i místo jak udržet,zachránit, nebo předat svůj majetek, pod ochranou Spolku.
- může to být jen projev podpory zajímavému projektu a zapsání se do historie

-může to být také něco zcela nového, co ještě nikoho nenapadlo, protože na to neměl