Provizní prodej

Provizní prodej

Provizní prodej předplatného na rezervaci míst.
Máme zájem vytvořit síť obchodních zástupců, prodávajících, sdílejících či jinak šířících naše služby a aktivity za10% podíl z Vámi zprostředkovaných našich příjmů. Jednak to může být Váš zajímavý  a pravidelný příjem, z peněz, které bychom jinak museli vynakládat na reklamu. Jednak tak společně podpoříme příjmy na obnovu jedné z nejstarších historických památek naši země i Evropy a rozvoj tohoto místa jako centrum ZDRAVÍ .Všichni, kteří rozvoj a využití této významné kulturní památky ČR chtějí podpořit, se mohou  zaregistrovat   u Hradního Spolku jako dobrovolní Hradní Kurýři. Obdrží evidenční číslo, které s telefonním číslem mobilu kurýra bude jejich identifikací, pod kterou obdrží 10% z každé tržby návštěvníka jimi získaného, zprostředkovaného, na akci na hradě a zámku. Kurýrem se stane každý, kdo se nám, na tomto webu přihlásí jako zájemce o  propagaci našich nabídek, my mu přidělíme evidenční číslo a smlouvu a může začít.

Kurýr zájemcům o účast na hradní akci stáhne z webu HS přihlašovací formulář, nebo si vytvoří svůj se stejným obsahem jako je náš, zajistí u sebou získaných zájemců o služby Hradu a zámku jeho správné a včasné vyplnění a zašle na email hradinfo@email.cz se svou identifikací . HS následně vyzve získaného klienta k zaplacení rezervace a po zaplacení pošle klientovi a v kopii Kurýrovi souhlas ke vstupu na hradní akci, s nímž se takový klient u vstupu do hrad identifikuje. (pozn. Posílat s potvrzením účasti i odkaz na  Návštěvní řád s uvedením co se nesmí a že mohou být vykázáni bez jakékoliv náhrady v případě porušení řádu). Provize 10% se budou vyplácet Hradním Kurýrům do 10 ti dní po uskutečnění akce pro případ, že by se z jakýchkoliv důvodů vstupné zájemcům vracelo. V případě vracení vstupného klientům se provize Kurýrům nevyplatí.