Podnikaví sobě

V ČR údajně žije a pracuje přes 1 milion osob samostatně výdělečných, řemeslníků, pěstitelů a stejný počet malých a středních podniků. V jednom malém 2milionovém městě je registrováno takových osob 1000, ale jen pro případ nouze, zatím nic nedělají