Platba v hotovosti na poště

Při hledání jak zjednodušit potřebné úkony našim členům a podporovatelům i našemu Spolku a odstranit zbytečné náklady,  zavádíme náhradu vstupenek na naše akce předkládáním při kontrole u vstupů vždy jen výpisu z Vašeho účtu (případně jeho kopie s vymazaným vašim číslem banky, kdyby jste ho nechtěli nikomu ukazovat) jako vstupenky na naše akce.
Pokud zaplatíte na náš bankovní účet č. 283412469/0300  vstupné bezhotovostně, nebo v hotovosti na kterékoliv pobočce pošty (mimo finanční centra poštovní banky kde jsou zbytečně vyšší poplatky), obdržíte výpis  potvrzující, že jste platbu provedli. Na každou platbu při zakoupení vstupného na naše akce  vždy budete psát částku, uvedete účet na který bude  placeno- č.ú. 283412469/0300-, variabilní symbol= číslo vašeho mobilního telefonu(máte ho jen vy a lze vám na ně volat v případě nějaké komplikace), specifický symbol=vždy datum konání akce(30032019) a banka nebo pošta vyrazí den provedené platby- tyto údaje vždy snadno umožní srovnání s našim výpisem plateb na místě. Tedy srovnáním potvrzení banky a nebo pošty o Vaši platbě bude na našich akcích vždy vaší vstupenkou. To vše platí, pokud Vás nebudeme informovat u konkrétní akce, že na tuto akci budeme  vydávat samostatné vstupné, se zvláštním designem vstupenky.