Vaše možnosti

Svět kolem nás vypadá jako hra neznámých, co jediní byli u toho, když se rozdávaly karty.
Nemusí to tak být. Můj rod, moje minulost, v sobě mají zakódovánu snahu se propojovat s druhými, nebát se nových věcí, bránit napadené, měnit svět kolem sebe k lepšímu, i když to vypadá, že to nepůjde. Jsme bojovníci. Vyjadřují to naše erby, co  neplánovaně, v průběhu dějin však vždy  shodně, vyjadřují vzájemně se podporujícími rukami v brnění naši bojovnost, podporu druhým i v dobách, kdy není bezpečno. Dějiny tak potvrzují, že kdo chce být v bezpečí, měl by být s námi.
První náš původní rodový erb cca z r.1100, druhý náš rodový z r.1995, třetí erb Hradního Spolku z r.2019

V tomto srovnání se jeví vznik Hradního Spolku nikoliv jako náhodná inspirace, ale jako osudová dějinná předurčenost vytvořit něco silného, schopného uspokojit potřeby sdružených teď, i v dobách které přichází.
Vaše Možnosti v Hradním Spolku si jistě  umíte představit. Jsou stejné, jako by jste byli prvními funkcionáři nově vznikajícího státu, prvními akcionáři vnikající banky, pojišťovny, prvními členy vznikající silné nadnárodní společnosti. Prakticky v budoucnu neomezené. Záleží jen na nás kolik, jak a jak rychle  se sdružíme v jedné jednoduché organizaci. 

Vytváříme rozsáhlý motivační program, od něhož očekáváme, motivaci pro zapojení se občanů a firem do šíření informací o našem projektu a výhodnosti zapojení se do jeho realizace.

Spojte se s námi hned. Nezapomeňte, že dnes lepší projekt pro občany a menší firmy nejen v této zemi sotva existuje.
Využijte níže uvedené tlačítko pro nezávazný a rychlý kontakt s námi: