Vaše možnosti
Sem vložte podnadpis

Vaše možnosti vstupem do Hradního Spolku se nekonečně násobí.

Všichni již dávno ví, že skutečné štěstí je, když se Vám podaří dostat a trvale patřit do dostatečně velké, vlivné, dobře organizované, vzájemně spolupracující skupiny lidí, přátel, kamarádů a kamarádek, kteří si navzájem pomáhají svými znalostmi, kontakty i sdružením financí. Ke skupině, která má společné zájmy, společný majetek, společný kapitál, společné příjmy ze společné činnosti.
Říká se, že takové skupiny ovládají svět. Nemáme (zatím) takové ambice, ale měnit svět kolem sebe bychom společně mohli.

Takovou skupinou je a trvale bude Hradní Spolek, komunita opírající se o společný zájem- obnovit 1000 letou kulturní památku ČR Hrad a zámek Dolní Kounice a přeměnit ji na historicky věrný majetek, schopný uspokojovat potřeby nejen členů skupiny na dalších 1000let. Ze sdružených členských příspěvků se ve Spolku kumuluje společný kapitál na obnovu, rozšíření hradu, jeho převzetí a vytvoření společného, velkého, stále vydělávajícího majetku, vytvářejícího stálé a společné příjmy. Přebytečný a dočasně volný společný kapitál, pak se znalostmi a kontakty sdružených vytváří nekonečné množství možností sdružených, jak uspokojovat své zájmy a potřeby.

Nic není 100% jisté- bankrotují státy, banky, firmy. Peníze kdekoliv uložené trvale zžírá inflace a poplatky za kde co. Jen takováto silná uskupení a jejich aktiva přetrvávají války, krize, převraty, změny majitelů. Tedy jen investice do nich se neztrácí.

My Vám jako jediní nabízíme Výše popsanou možnost bezpečně a perspektivně investovat ve prospěch svého štěstí, své rodinné, firemní budoucnosti do něčeho stále společného, tedy i trvale Vašeho. Nenabízíme Vám, kam dát miliony, celý svůj majetek. Můžete na zkoušku vložit pouze Vámi postradatelnou část svých volných peněz do obchodního- členského- podílu na obrovském majetku, jakým je výše uvedená kulturní památka, a získat jako bonus vstup mezi rostoucí komunitu sdružených s jejich znalostmi a kontakty, jejich podporou. Hrad a vše co s ním bude spojené, bude vždy produkovat výnosy ze svých služeb, obchodů, protože je součástí věčně se rozvíjejících průmyslů- cestovního ruchu, volnočasových aktivit, obchodu a služeb, kultury, vzdělávání a může být využíván i v jiných odvětvích.
Je tak pro každého zaručena 100% návratnost vložených prostředků, včetně jejich stálého zhodnocování, garantovaná společným majetkem a námi všemi sdruženými. Navíc se tak stáváme všichni trvale součástí dějin, které spolu tvoříme.


Stručně a příkladmo některé Vaše možnosti s námi :

I) Spolkové
II) Individuální

I) Spolkové možnosti
1)Vyplněním přihlášky za člena neziskovky Hradního Spolku, zaplacením vstupního členského příspěvku a tím získání garančního Certifikátu za Vámi zvolenou výši příspěvku, nejméně však 10 000 Kč (400 EURO) si odložíte(uložíte) Vámi zvolenou částku do Spolku, jako svůj podíl na benefitech z výnosů Spolku, jeho majetků a aktivit. Podíl Vašich členských příspěvků na součtu všech příspěvků členů bez rozdílu druhu členství určuje Vaši výši podílu na benefitech. Za příspěvek 10 000 Kč obdržíte bronzový Certifikát, za příspěvek vyšší než 10 000 až do 100 000 Kč stříbrný Certifikát a za příspěvek vyšší než 100 000 Kč zlatý certifikát. Certifikát zaručuje držiteli řadu privilegií.

Tím si také kupujete budoucí trvalé příjmy- doživotní a dědičnou rentu- vznikající ze všeho, co se ve Spolku, jeho majetku a z jeho činností bude dít a budoucí , rovněž zpeněžitelný, podíl na takto rostoucím majetku jako spoluvlastník- viz garance rytířského Certifikátu.
Takto má každý sdružený zajištěno, že jeho vklad nebude znehodnocen inflací, ba naopak, opíraje se o růst hodnoty velkých nemovitostí (hrad je jedna z největších) ,která má po generace trvale více než 100 násobný růst, má garantovanou vysokou návratnost, kterou v jiných investicích běžně nelze dosáhnout.2)Takto rostoucí komunita pak rozšiřuje využití obrovských prostor hradu a jeho okolí, vytváří nespočet pracovních příležitostí, služeb, zdrojů výnosů jak sama, tak prostřednictvím smluvních specializovaných organizací a zabezpečuje z volných zdrojů uspokojování potřeb sdružených členů. Vzniká autonomní ekonomické panství, útvar, schopný pro své sdružené členy v mnoha ohledech substituovat stát a to efektivněji. Volné prostředky Spolku umožňují i řešit a uspokojovat potřeby svých členů za nesrovantelně výhodnějších podmínek, než je v zemi běžné- od výhodných nákupů, výstavby rodinných domů, nájemných domů a bytů, až po poskytování výhodných půjček a nákupů členům na splátky Spolku. Rytiřský Certifikát připomíná, kolik v tom všem je skryto Vašich privilegií a možností.3)získáváte možnost pořídit si na hradě a zámku právo trvalého užívání pokoje i vícepokojových bytů, jako součást hradního hotelového resortu, který pro uživatele zajišťuje péči o nemovitost, služby a pronájem třetím osobám , pokud chcete pokoj či byt používat k rekreaci, trvale a nebo jako investiční zdroj svých příjmů. Vše na
VIP adrese, v nádherném prostředí, 15 minut od Brna , od 1,2 milionu Kč. V prostředí, kdy ceny bytů v zemi letí nahoru a nabízí se nepřiměřené byty za nepřiměřené ceny, je toto zcela výjimečná a jediná příležitost získat skvělý byt za skvělou cenu, ve skvělém prostředí, uprostřed množství služeb. Tato neobvyklá příležitost je ve všech ohledech nejvýhodnější z nabídek na trhu. Jsme navíc schopni Vám zajistit i financování. Byty budou k nastěhování do půl roku po složení ceny pořízení ve vaší bance a nebo u notáře. Tím, že vlastníte členský podíl ve Spolku, je užívání bytu jinou formou družstevního bytu.

4) po dobu, kdy Spolek roste, užívá a provozuje hrad, má dvojí členství dle stanov, což má vliv pouze na hlasování, brání vzniku sporů, nepřátelskému převzetí a chrání čestné členy od jakýchkoliv rizik a odpovědnosti za Spolek. Jinak všechna majetková a ostatní členská práva jako např. podíly na benefitech jsou pro všechny stejná dle výše svých členských příspěvků, bez ohledu na druh členství. Po převzetí celého panství do majetku Spolku, jak předpokládají smluvní ustanovení mezi Spolkem a vlastníkem panství, se počítá se sjednocením druhů členství jen na jeden druh.II.Individuální možnosti

1) Na rozdíl od Spolkových možností, umožňujících členům získat trvalý- doživotní a dědičný podíl -rentu- na výnosech Spolku, jeho činností a jeho majetků, včetně trvalé péče o uspokojování potřeb členů v závislosti na síle sdružených prostředků, v individuální části možností Spolek sám nebo prostřednictvím smluvních partnerů vytváří jak svým členům, tak jakýmkoliv jiným partnerům dočasné(smluvně omezené) smluvní možnosti růstu a nebo řešení jejich potřeb s ohledem na své vlastní možnosti a zájmy.2)Patří sem možnost bezpečně ukládat a zhodnocovat své volné prostředky.
a) zprostředkujeme Vám nejvýhodnější nákup zlatých, stříbrných cihliček certifikované velikosti, původu a ryzosti i s možností zpětného odkupu v případě potřeby peněz. Zlato a stříbro má rovněž výkyvy hodnoty, ale zaručuje, že vždy zůstane akceptovatelným platidlem, ať se děje cokoliv. Můžeme zajistit i jejich chráněné deponování.
b)Umožníme zhodnocení Vaší libovolné částky od 100 tisíc Kč výše na sdružení prostředků k výstavbě hradních hotelových apartmánů v jednotlivých etapách. Celkem takto jsme připraveni sdružit peníze do celkové výše 30 milionů Kč na jednotlivé skupiny pokojů-bytů. Návratnost poskytnuté částky, zhodnocené o smluvní výši 10% garantujeme smlouvou o bezvýhradném pronájmu pokojů, ze sdružené částky pořízených, jejich investorům, do získání smluvní návratnosti z pronájmů třetím osobám a nebo vyplacením Spolkem. Splnění tohoto závazku garantujeme závazkem dát investorům k dispozici celou budovou Hradu, v níž se apartmány realizují do doby, kdy investoři získají smluvní částku(investici a zhodnocení).c) Stejnými zárukami garantujeme Vaši individuální investici do získání celého pokoje a nebo bytu v hradním hotelovém resortu do doby navrácení celé investované částky zhodnocené nejméně o 10% celkem z pronájmů třetím osobám.

d) Zprostředkujeme na získání takového nájemního pokoje a nebo bytu prostředky až do výše 2,5 milionu Kč.3) Individuální smluvní podnikání:a) Pronajmeme právnickým a nebo fyzickým osobám prostory na hradě k poskytování služeb návštěvníkům hradu - vinárny, občerstvení, ochutnávky vín a místních specialit, pořádání tanečních zábav, trhů a jiných aktivit.
b) uzavřeme smlouvy s cestovními kancelářemi, eventovými agenturami, hudebními skupinami a jinými organizacemi o společném pořádání akcí pro velké skupiny, o skupinových návštěvách hradu s průvodcováním a nebo i s programem za podíl na nákladech a výnosech ze společných akcí.
c) Jsme připraveni uzavřít smlouvu s kýmkoliv, kdo přijde s obchodně zajímavým nápadem a bude schopen nápad za naší podpory realizovat a poskytnout záruky.
d) Jsme připraveni pronajmout za výhodných podmínek jakkoliv velký prostor hradu a navazujících pozemků na Vaše setkání, sportovní a nebo jiné volnočasové hry, stanové tábory, kempingy, koncerty a to dočasně, nebo trvale, nebo pravidelně za výhodný nájem a nebo podíly na tržbách.
e) Jsme připraveni podpořit každou iniciativu a každý nápad, který obohatí nabídku hradu, přivede nové návštěvníky ať z tuzemska tak ze zahraničí.

4)) získáváte velký prostor pro příjmy z provizních smluv a nebo Dohod o provedení práce . Za co?
a)jak už víte budujeme ojedinělou komunitu sdružených občanů a firem. Jsme připraveni přijmout desítky tisíc členů, ale i tak chceme přijmout jen limitované množství,abychom mohli dostát svým závazkům. Najděte ty, kteří to potřebují, kteří na to mají, kteří něco takového hledají , kteří chápou, jaké možnosti se jim zde otevírají. Z každé částky vstupního členského vkladu Vám vyplatíme 10% na Vám vzniklé náklady a Vaši motivaci. Za získání nabyvatele hradního hotelového bytu vyplatíme 70 tisíc Kč/byt. Za zprostředkování objednávky skupiny na některou z akcí na hradě můžete získat 5% z útraty takové skupiny na hradě.
Částky provizí jsou částky před zdaněním.b)Projekt hradního hotelového resortu počítá s obnovou historického vzhledu a nejcennějších stavebně historických částí hradu, s vybudováním cca 150 komfortních dvoulůžkových pokojů, nebo z nich sestavených bytů. Dále vybudování bazénu s odpočinkovou zónou, parkováním pro ubytované. Vybudování výtahů s 24 hodinovou recepcí, restaurací pro poskytování třikrát denně meny ubytovaným, ozdravný wellness, kavárnu a vinárnu, open air koncertní sál, kongresový sál s klubovnami, wiffi pro areál, místa pro volnočasové aktivity a procházky a dostatečnou krytou kapacitu velkokapacitními stany pro konání velkých společenských, kulturních, obchodních akcí, včetně předváděcích, prodejních a kontraktačních trhů. Hrad a zámek se změní na efektivně výnosový zdroj, produkující prostředky na svůj rozvoj, na rozvoj zde konaných aktivit, zaměstnanosti i návratnost investic investorům. Změna by se měla uskutečnit v průběhu nejbližších 5 ti let. V případě úspěchu je to cesta k podobné obnově a využití dalších vhodných šlechtických sídel. Po celou dobu bude vznikat obrovské množství možností pro Vaši seberealizaci

Spojte se s námi hned.Nezapomeňte, že dnes lepší projekt pro občany nejen v této zemi neexistuje.

Náš Kontakt 

E-mail : hradinfo@email.cz , info@hradnispolek.cz ,SMS 602 736 95
https://www.hradkounice.cz/, www.hradnispolek.cz, www.svetsdilení.cz