Vaše možnosti
Sem vložte podnadpis

Projekt jako náš, zde nebyl od doby, kdy  český národ ještě za Rakouska -Uherska sbíral na  Národní divadlo , nebo v době světové krize španělský král na pomoc své zemi  a svým občanům začal přestavovat šlechtická sídla na hotelové resorty k posílení cestovního ruchu a  zaměstnanosti. Dnes sdružením prostředků  desítek tisíc občanů, obnovujeme významnou  kulturní památku ČR, na  které došlo k usmíření Moravanů a Čechů po poslední bitvě o vládu v českých zemích a tím vzniku české státnosti. Současně umožňujeme občanům získat osobní spoluvlastnictví této památky na členském-akcionářském principu. Navíc prakticky bezztrátový, bezrizikový a  neomezený růst individuálních příjmů a společného  majetku.

I.) Dělejte s námi dobrou věc a ještě vydělávejte- už dnes můžete:

a)nakupovat  obchodní- členské podíly(podobný princip jako akcie) ve Spolku vstupem do Spolku a zaplacením členského příspěvku a vydělávat zpět násobky svého  vkladu  provizemi, které vyplácíme těm, co umí najít  další zájemce o zapojení se do projektu. 

b) nakupovat z výkresů developerským způsobem, ale o to levněji,  komfortní hradní hotelové pokoje a nebo byty, na VIP  adrese, v nádherném prostředí blízko Brna. Tyto byty  v době, kdy je jako majitel převoditelného práva pronájmu nebudete využívat,můžete nám  pronajmout za velmi zajímavou úplatu, nebo v případě potřeby likvidity, s výhodou prodat  Spolku zpět. V  prostředí, kdy ceny bytů v zemi letí nahoru a nabízí se nepřiměřené byty za nepřiměřené ceny, je toto zcela výjimečná a  jediná  příležitost získat skvělý byt za skvělou cenu, ve skvělém prostředí, uprostřed množství služeb. Tato neobvyklá příležitost je ve  všech ohledech nejvýhodnější z nabídek na trhu. Jsme navíc schopni Vám zajistit i financování. Byty budou k nastěhování do půl roku po složení kupní ceny ve vaší bance a nebo u notáře. Tím, že vlastníte členský podíl ve Spolku, je vlastnictví bytu jinou formou družstevního bytu .

c) najít ty, co hledají pro někoho  trvalý, hodnotný a neobvyklý dárek. Je to rozhodně vtipné a jinde k nesehnání: Za   10 000 Kč můžete někomu koupit členství v Hradní Spolku s tím, že obdrží historizující certifikát, potvrzující držiteli jmenovitě,  že je čestným členem Hradního Spolku, spolumajitelem  všeho jeho majetku a aktiv, včetně práva užívání Hradu Zámku Dolní Kounice, pasován na Rytíře řádu zlatého lekna s právem titul používat,  právem na slevy na akcích na hradě a podíl na benefitech z výsledků hospodaření Spolku . Za příplatek 2 000 Kč i právem zřízení své korespondenční adresy na hradě.

d) Lidé se o našem revoluční projektu musí nějak dozvědět. Omezujeme náklady na reklamu na nezbytné minimum a nabízíme proto členům Spolku, zejména co umí na sítích i jinak šířit informace, aby si na smlouvu s námi přivydělali velmi zajímavé peníze:

- vyplácíme  10% z částky vstupního členského příspěvku nového člena do Spolku, kterého získáte pro vstup. Potřebujeme 100 tisíc členů a tedy rozdáme, vrátíme mezi Vás členy  100 milionů Kč na těchto provizích.
-vyplácíme  70 tisíc Kč za každého kupce , kterého získáte pro koupi bytu na hradě. Měly by to být snadné peníze, protože takové byty na trhu nejsou a tedy stačí o této příležitosti jen říci těm, co hledají výjimečné bydlení, ať  už trvalé, rekreační a nebo jen jako investici. 
-5 % z útraty klientů, které získáte pro účast na některé akci na hradě.
Částky provizí jsou částky před zdaněním.

e) účastnit se našich aktivit viz AKCE

II.)Co vše členstvím v Hradním Spolku získáte:
a) Trvale dobrý pocit z dobrého skutku přispěním k obnově významné kulturní památky ČR a z nové příležitosti ke svým bezpečným výdělkům a trvalému zhodnocování svých peněz
b)spoluužívání, později spoluvlastnictví  hradu se všemi jeho majetky, službami, výnosy
c) právo na podíl na výnosech z činnosti Spolku (hradu) v podobě benefitů, velikostí odvislých dle velikosti dobrovolného členského příspěvku(obdobně jako u akciové společnosti nebo v  družstvu)
d) podíl na více než 1000 x násobném majetku než sami  vložíte
e) lze mít za jisté,že každý vklad do spolku členovi zajistí benefity v hodnotě jeho vkladu, zhodnoceném nejméně o 6% p.a., bez ohledu na inflaci
f) přednostní právo na práci ve Spolku a nebo pro Spolek a využívání jeho aktivit
g) podíl na správě a dalším vývoji hradu, na rozhodování o užití sdružených prostředků
h) pasování na rytíře Řádu zlatého lekna s právem pod svým jménem uvádět titul rytíř Řádu zlatého lekna(železný, stříbrný, zlatý) podle výše svého dobrovolného členského příspěvku. Rytíř obdrží také certifikát svého rytířského stavu, potvrzující účast na smysluplné obnově a ochraně historických šlechtických sídel, což býval vždy úkol právě rytířského stavu
i)možnost získat doručovací adresu na VIP adrese: Hrad nebo Zámek Dolní Kounice, Zámecká 1a.
j) příslušnost ke skvělé komunitě lidí, kteří se umí nadchnout a s nimiž už nikdy nemusíte být sami
k) podíl na prakticky neustále rostoucí organizaci

IV.)Co se změní na hradě?
Projekt hradního hotelového resortu počítá s obnovou historického vzhledu a nejcennějších stavebně historických částí hradu, s vybudováním cca 150 komfortních dvoulůžkových pokojů, nebo z nich sestavených bytů. Některé pokoje zůstanou k dispozici Spolku trvale jako kanceláře na obchodní a vzdělávací aktivity. Dále vybudování bazénu s odpočinkovou zónou, parkováním pro ubytované. Vybudování výtahů s 24 hodinovou recepcí, restaurací pro poskytování třikrát denně meny ubytovaným, ozdravný wellness, kavárnu a vinárnu, open air koncertní sál, kongresový sál s klubovnami, wiffi pro areál, místa pro volnočasové aktivity a procházky a dostatečnou krytou kapacitu velkokapacitními stany pro konání velkých společenských, kulturních, obchodních akcí, včetně předváděcích, prodejních a kontraktačních trhů. Kulturní památka obnoví svou historickou krásu a své příběhy. Své plné uplatnění v uspokojování současných i budoucích potřeb. Změní se efektivně  výnosovou, produkující prostředky na svůj rozvoj, na rozvoj zde konaných aktivit,zaměstnanosti i návratnost investic investorům.Změna by se měla uskutečnit v průběhu nejbližších 5 ti let.

Spojte se s námi hned.

Nezapomeňte, že dnes lepší projekt pro občany v této zemi neexistuje. 

Náš Kontakt : statutární ředitel Hradního Spolku Dr.Ing. František Zoubek
E-mail : hradinfo@email.cz, SMS 602 736 95
www.hradkounice.cz, www.hradnispolek.cz, www.svetsdilení.cz