Vaše možnosti
Sem vložte podnadpis

Řešení pro ty, co hledají, jak během krize související s Koronavirem neztrácet naději a pracovat pro svou budoucnost. Jak po odeznění opatření proti Koronaviru, co nejdřív nastartovat nové příjmy, nový růst své firmy, růst svůj i své rodiny. Pro ty co ví, že bez práce nejsou koláče.

 • 1) Nabízíme zakoupením členského podílu v Hradním Spolku, hlavním provozovateli a budoucím majiteli hradu, získání Vašeho postupného, ale trvalého příjmu z rozvoje kapacit, služeb a dalších nabídek provozu hradu jako doživotní a dědičné renty z podílu na všech výnosech hradu. To lze realizovat i v době omezení Koronavirem, bezkontaktně, internetem a bankovními převody. Až se všichni z tohoto zlého snu probudíme, svět bude pokračovat dál.  Možná jinak a proto náš dnes převratný projekt možná už v té době nebude tak převratný, ale běžný. A Vy co se dnes zapojíte budete udávat směr jak lze společně tvořit i velké projekty a dosahovat trvalých, skvělých a  společných výsledků. Koronavir nás občany a firmy učí spolupracovat, vzájemně se podporovat i když stát nestíhá.
  Je v zájmu jak nás nositelů projektu tak všech Vás, kdo se zde zapojíte, aby si co nejvíce občanů koupilo členský podíl.
  Tím se :
  a) získá dostatek potřebného společného kapitálu, spoluvlastněného a kontrolovatelného všemi investory do členského podílu v H.Spolku
  b) rozloží nutné náklady na malé částky, které si může dovolit množství účastníků,
  c) vytvoří pro řemeslníky, farmáře,malé a střední firmy místo pro nízkonákladovou prezentaci  a odbyt svých výrobků a služeb, kooperace a vzhledem k poloze hradu to vše i s mezinárodní účastí 
  d) vzájemně propojí a podpoří množství společně zainteresovaných lidí a firem na maximalizaci společného úspěchu, který se projeví:
  I. v růstu výnosů sdružených, využívajících možností hradu, výnosů samotného hradu a tedy i jeho spoluuživatelů a spoluvlastníků jejich výstavní a prodejní činností, návštěvami akcí na hradě, využíváním jeho nabídek služeb pro sebe, své rodiny, své přátele, své zaměstnance, doporučováním služeb hradu všem kolem sebe i na sítích, vytvářením poptávky bez dalších nákladů na propagaci.
  II. v plném využití vznikajících kapacit a služeb hradu samotnými spolumajiteli a jejich kontakty, což umožní spoluvlastníkům poskytovat svá práva spoluvlastníků svým partnerům jako VIP pozornost,
  III. vytváří kumulace společné poptávky spoluvlastníků, vyvolávající hromadné nabídky slev od třetích stran, které nemohou přehlédnout společenskou i ekonomickou sílu sdružených spolumajitelů Spolku a tím i hradu a jeho kapacit,
  IV. vytváří vysoká a ojedinělá garance násobné návratnosti vložené investice, kdy peníze jsou pod společnou kontrolou používány, vždy jsou zaručeny násobným společný majetkem, dozorem státních úřadů nad obnovovaným hradem jako kulturní památky ČR, vzniká nová forma obnovy kulturního dědictví země investorským spolumajitelstvím celých šlechtických panství,
  V. vytváří mnohočetná, variabilní využitelnost obrovského množství budov, pozemků, služeb a schopností sdružených ke změnám využití takto vybudovaných kapacit. V závislosti na vnějších vlivech a výkyvech poptávky-odpočinkový charakter hradního hotelového resortu cíle cestovního ruchu a obchodu, se v případě podobných kalamit a krizí jako Koronavir snadno změní na mezinárodní i místní centrum obchodu, vyrovnávající výkyvy v poptávce a nabídce, poskytovatele nezbytných služeb, koordinátora prioritního uspokojování potřeb sdružených,
  VI. kumulací sdružených prostředků a výnosů ze společné činnosti vytváří ekonomická síla, schopná uspokojovat většinu potřeb sdružených v podmínkách s jinými nesrovnatelných, bez hrozeb likvidačních exekucí.

  2) Díky výsledkům dle bodu 1) můžeme nabízet práci, která vytvoří zdroje Vašich nových příjmů. Práce je zde zastoupena :
  a) rozsáhlým za provozu dokončovaným středověkým hradem s množstvím přilehlých pozemků (12 ha), budováním ubytovacích kapacit, obchodních, službových a vycházkových kapacit, obnovy sálů, barů, bazénů, wellness a dalších služeb, míst pro nabídku a prodej výrobků domácností, farmářů, řemeslníků, malých a středních firem a jejich služeb, centra pro nákupy a prodej na internetu s kumulovaným propojením nabídky a poptávky na hradě a v jeho okolí se schopností násobit prodejní a další kapacity velkorozměrovými patrovými stany na pozemcích hradu, rozsáhlými službami půjčoven.
  b) vaší nabídkou pro život užitečných výrobků, přebytků, dovedností a poptávkou ostatních,
  c) vaši nabídkou dovedností- provozovat restauraci, vinárnu, občerstvení, bar, pořádat taneční a jiní zábavné akce s využitím zázemí hradu,
  d) rozvojem akcí pro odbornou a spotřebitelskou veřejnost.

  3) Za projektem stojí i lidé, kteří před 20 ti lety, v době hromadného pádu sektoru peněžních družstev občanů ze 100% kapacit na 6% neutekli, ale bránili vklady a majetek členů i za cenu vlastní účelové kriminalizace. Dosáhli toho, že útočníci museli nahradit poškozeným občanům 8,5 miliardy Kč za jejich vklady a byli pravomocně odsouzeni před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP).


Výše uvedenou částí reagujeme na zjitřelé poměry v době ohrožení Koronavirem. V další části proto pokračujeme detaily projektu:

Jsme Hradní Spolek, působící na hradě a zámku Dolní Kounice, kulturní památce ČR s první zmínkou o majiteli z r. 1162, souboru historických budov s 12 ha pozemků, s obrovskou pozitivní energií, uprostřed vinic, 15 minut jízdy od Brna, do 1 hod. jízdy z Vídně, Bratislavy a 1,5 hod. od Prahy, stane-li se D1 opět dálnicí. 15 minut od Pálavských jezer, v oblasti Jihomoravských vinných sklepů a historických nalezišť dávných osídlení těchto míst.


Hradní Spolek si pronajal dlouhodobě tuto kulturní památku ČR- www.hradkounice.cz s obcí na jeji odkoupení. V r. 1185 zde na hradě po poslední vzájemné bitvě došlo u zdejší frankovky k usmíření Moravanů a Čechů a vzniku české státnosti. Již 8.4. 1284 udělil český král Václav II tehdejšímu klášternímu hradu právo zde konat pravidelné trhy. V r. 1515 až 1527 zde láska zničila bohatý klášter, který hrad vlastnil a hrad se vrátil do rukou světské šlechty. Hrad nebyl nikdy dobyt a zachoval si dodnes pevnostní charakter.
Všímáme si kolik, nejrůznějších  zájmů a potřeb lidí, jejich rodin, firem není uspokojováno, a přitom tak obrovská nemovitost s velkými pozemky se přímo nabízí jako řešení, pokud  si lidé všimnou, že stačí sdružit v ní a v jejim využití své volné prostředky, své dovednosti, řešení svých potřeba a vytvoří se koloběh  výnosů a spotřeby, který sám sebe bude rozšiřovat a uspokojovat stále více potřeb sdružených.  

Emitujeme členské podíly v Hradním Spolku (podobně jako akcie), které si lze koupit jako investici do vstupního členského příspěvku, nezakládajícího nutnost takové příspěvky dále platit, ani nést odpovědnost za Spolek. Každý člen má jeden hlas a jeden členský podíl na výnosech, vyjádřený v benefitech na něj připadajících. Velikost podílu člena na výnosech se odvíjí od výnosů Spolku a jejich  části, určené na benefity členů bez ohledu na druh členství. Velikost benefitů člena se odvíjí od podílu souhrnu členských příspěvků člena na součtu všech členských příspěvků ve Spolku.

Vstupní členský příspěvek je dobrovolný, nejméně však v hodnotě 10 000 Kč. Mění se na vliv člena -investora-na dění na hradě, na rozvoj hradu, na jeho trvalé příjmy, na členská práva, privilegia, nové zážitky, nové společenské postavení,  nové jistoty a možnosti viz dále. Spolu s investicí do vstupního členského příspěvku získáváte bronzový garanční Certifikát Rytířských privilegií, s investicí vyšší než 10 000 Kč do 100 000 Kč stříbrný garanční Certifikát, a při investici vyšší než 100 000- zlatý garanční Certifikát. Jsme přesvědčeni, že dnes není výhodnější, zajímavější a perspektivnější způsob investování, protože zde víte, na co budou peníze použity pod Vaší kontrolou, můžete mít vliv na způsob a výši jejich zhodnocení, (předpokládáme nejméně o 100% investované částky), stáváte se Vy a dědičně i Vaši potomci rentiéry, součástí vždy se rozvíjejícího průmyslu na objektu, který je zákony chráněn pro budoucí staletí jeho využívání.
Vaše možnosti se nekonečně násobí, neboť svým členstvím jste vše, co jsme všichni ve Spolku:

. Jsme absolutní novinkou  v řešení samofinancování kulturních památek.
. Jsme novinkou v revitalizaci památek na "továrnu" produkující výnosy na své samofinancování a uspokojování potřeb svých investorů, při obnově historicky cenných částí.
· Jsme hrad poskytující návštěvníkům, ubytovaným, prodávajícím a nakupujícím plný servis a zázemí s postupnou výstavbou bydlení v různých třídách hradního hotelového resortu, cíl mezinárodního cestovního ruchu s bohatou nabídkou služeb návštěvníkům a dlouhodobým hostům, místo mezinárodních svateb, podnikových akcí, zábavy a aktivního odpočinku.
· Jsme místem, kde vzniká mezinárodní IT centrum pro tuzemskou a mezinárodní obchodní směnu, se vztahem na nabídku a poptávku na nízkonákladových hradních trzích POLOPRO.
. Jsme nízkonákladové hradní trhy POLOPRO s ambicí přerůst na nízkonákladové mezinárodní veletrhy. Jsme šance pro Vás jako výrobce, poskytovatele služeb,prodejce, i nakupující za nesrovnatelně výhodných podmínek, zde nabízet, poptávat, prodávat, vyměňovat si informace, smlouvat kooperace.
· Jsme zárukou 100% nejbezpečnějšího a nejvýhodnějšího investování malých investorů, kteří spojí své zhodnocování peněz a donátorství právě s obnovou a rozvojem efektivního využití kulturní památky. 
· Jsme zárukou vzniku jistot doživotní a dědičné renty členů v podobě benefitů, jako podílu na výnosech Spolku a dalších privilegií garantovaných Certifikátem Rytířských Privilegií. 
· Jsme zárukou, že členové Spolku bez ohledu na druh členství, jsou spolumajiteli a spoluuživateli veškerého majetku Spolku s privilegií přednostního užívání služeb Spolku, dodavatelstvím, odběratelstvím a zaměstnáním v činnostech Spolku.
· Jsme zárukou, že v případě  ohrožení,  zde na hradě bude vždy místo, kde  bude možné přežít.
· Jsme místem, kde můžete současně:

a) investovat a získávat zhodnocení investice i množství privilegií.
b) svými nápady a dovednostmi přispívat k rozvoji hradu, činností Spolku a tím i ke zhodnocování svých investic
c) svým užíváním hradu, doporučováním jeho užívání druhým, doporučováním využití jeho služeb a jeho návštěv současně podporovat růst svých benefitů.

· Jsme místem, kde vzniká poprvé od r.1949 možnost si prakticky odkoupit podíl na šlechtickém sídle, užívat všech privilegií vlastníka s podstatně nižšími náklady a bez povinností a starostí vlastníků. Pokud se podaří plán vše zrealizovat do 5ti let počínaje r 2020, může se stát tato forma komunitního sdruženého investování novou formou záchrany dalších vhodných objektů.
· Jsme ideálně bezpečným místem pro turistické trávení rodinných dovolených a volnočasových aktivit.
V neposlední řadě uvítáme zdroje financování projektu tradičními cestami u neziskových organizací, tedy sponzorskými smluvními dary, nebo dary v libovolné výši na náš účet č.286296678/0300 a variabilní symbol platby 2020 dar ve prospěch hradního Spolku .

Již dnes na Dolnokounickém hradě se poskytují námi nebo smluvními organizacemi realizované  služby a aktivity, které si u nás můžete již dnes objednat a využít s tím, že kapacita je prostorami prakticky neomezená a členové Spolku na tyto činnosti mají privilegium vstupu zdarma a slevy na objednané služby.

Vytváříme rozsáhlý motivační program, od něhož očekáváme, motivaci pro zapojení se občanů a firem do šíření informací o našem projektu a výhodnosti zapojení se do jeho realizace.

Všichni zájemci o nové příjmy od nás získají obrovské možnosti dalších příjmů za zprostředkování dle našeho níže uvedeného vzoru smlouvy o zprostředkování a systému vytváření účelových obchodních značek pod naší evidencí, které zaručí neobcházení Vás zprostředkovatelů.

Vzor naši smlouvy o zprostředkování pro zájemce o provize za zprostředkování:

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

uzavřená podle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "občanský zákoník")

1.Smluvní strany
1.1.Firma či jméno a příjmení:......................................................................................................
sídlo či trvalé bydliště:.................................................................................................................
IČO či RČ: ........................................................................................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................., spisová značka ...........................
zastoupena ..............................................., funkce.........................................................................
bankovní spojení: ............................, číslo účtu: ................................................................. .............
zvolená a Spolkem odsouhlasená obchodní značka.(desetimístná z písmen a čísel)...................................................................................................................................................
(dále také jen "zprostředkovatel")

a

1.2. Hradní Spolek
sídlo 614 00 Brno, Vranovská 217/19
IČO 073 99 766, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném KS Brno, odd.L, vložka č.25287
zastoupen Dr.Ing. Františkem Zoubkem, statutárním ředitelem
bankovní spojení: 0300, číslo účtu: 28 62 96 678
(dále také jen "zájemce")

zprostředkovatel a zájemce dále také společně jako "smluvní strany" a každý samostatně jako "smluvní strana" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o zprostředkování

2.Úvodní ustanovení
2.1. Zprostředkovatel je oprávněn zde smluvenou činnost vykonávat.
2.2.Zájemce má zájem na zprostředkování:
a)vstupu nových čestných členů Hradního Spolku z řad fyzických nebo právnických osob,
b)uzavření smlouvy o darování prostředků na realizaci projektu  Hradního Spolku, 
c) uzavření smlouvy na právo užívání konkrétního pokoje a nebo bytu hradního hotelového resortu na hradě a zámku v Dolních Kounicích,
d) uzavření smluv o využití hradu a zámku D.K. na firemní a skupinové akce

3.Předmět smlouvy
3.1.Zprostředkovatel se zavazuje, že zájemci zprostředkuje vstup nových čestných členů do Hradního Spolku a uzavření kterékoliv ze smluv dle bodu 2.2.odst.a)b)c)d) s třetí osobou (dále jen "zprostředkovávaná smlouva").
3.2.Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování zprostředkovávané smlouvy provizi.

4.Provize
4.1.Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování zprostředkovávané smlouvy s třetí osobou provizi ve výši:
v bodě 2.2.a) a b) 10% ze vstupního členského příspěvku a nebo peněžitého daru, c) 75 tisíc Kč za pořízení pokoje a nebo bytu, d) 5% ze smluvní částky (dále jen "provize").
4.2. Provize zahrnuje veškeré náklady zprostředkovatele spojené se zprostředkováním zprostředkovávané smlouvy a nárok vzniká identifikací platby u Spolku registrovanou obchodní značkou zprostředkovatele na přihlášce člena a nebo darovací smlouvě nebo jiném dokladu, identifikujícím zprostředkovanou platbu.
4.3. Provize je splatná do 10 ti pracovních dní po dni převedení dotčené částky na účet Hradního Spolku k jeho volné dispozici, jinak písemnou dohodou měsíčně za uplynulý měsíc.
4.4.Zprostředkovatel nemá právo na provizi, ani její část, je-li činný také pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy.
4.5.Právu zprostředkovatele na provizi není na újmu, byla-li zprostředkovávaná smlouva uzavřena nebo splněna až po zániku závazku z této smlouvy o zprostředkování.

5.Práva a povinnosti zprostředkovatele
5.1.Zprostředkovatel je povinen vykonávat aktivně zprostředkovatelskou činnost pro zájemce s obornou péčí, dbát oprávněných zájmů zájemce a zohlednit veškeré okolnosti, které mají pro zájemce rozhodný význam pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy.
5.2. Zprostředkovatel je povinen sdělit zájemci bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy.
5.3. Zprostředkovatel je povinen pro zájemce uschovat doklady nabyté v souvislosti se zprostředkovatelskou činností po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů zájemce, nejméně však po dobu 5 ti let, nebo je všechny předat zájemci.
5.4.Zprostředkovatel nesmí navrhnout zájemci uzavření smlouvy s osobou, o které má důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkovávané smlouvy řádně a včas splní, nebo o které vzhledem k okolnostem takovou pochybnost mít měl. Požádá-li o to zájemce, je mu zprostředkovatel povinen sdělit údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření smlouvy navrhuje.
5.5. Zprostředkovatel není oprávněn uzavřít zprostředkovávanou smlouvu jménem zájemce. Je oprávněn pouze vyhledat a získat třetí osoby a připravit podklady a vše potřebné pro uzavření smlouvy zájemce s třetí osobou, nebo pro vznik čestného členství v H.Spolku u třetí osoby.

6.Práva a povinnosti zájemce
6.1.Zájemce je povinen sdělit zprostředkovateli vše, co pro něho má rozhodný význam pro uzavření zprostředkovávané smlouvy.
6.2. Zájemce je oprávněn během doby trvání této smlouvy o zprostředkování uzavřít s jinou osobou další smlouvu o zprostředkování se stejným předmětem jako má tato smlouva o zprostředkování.

7.Doba trvání smlouvy
7.1.Tato smlouva o zprostředkování se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o zprostředkování. Není-li zprostředkovávaná smlouva uzavřena v takto ujednané době, závazek zaniká. Dohodou smluvních stran lze smlouvu kdykoliv písemným a číslovaným dodatkem prodloužit.
7.2.Smlouvu lze kteroukoliv ze smluvních stran ukončit dohodou a nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran v případě, že některá ze stran neplní smluvní ujednání a nebo poškozuje dobré jméno druhé smluvní strany. V takovém případě smlouva končí dnem doručení druhé smluvní straně na jeji ve smlouvě uvedenou adresu a nebo marného doručení některou z běžných doručovacích služeb, kdy adresát doručení odmítne a nebo zmaří. V případě změny adresy v záhlaví této smlouvy má za povinnost strana, u které ke změně došlo včas a průkazně informovat statutárního představitele druhé strany o takové změně, jinak se má za doručené vše, zaslané doporučeně a nebo doručovací službou na původní adresu. Po ukončení platnosti smlouvy jsou povinny smluvní strany vypořádat své vzájemné závazky do 3 měsíců od ukončení smlouvy.

8.Platnost a účinnost smlouvy
8.1. Tato smlouva o zprostředkování je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.Závěrečná ustanovení
9.1. Změny této smlouvy o zprostředkování lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemnou formou.
9.2.Tato smlouva o zprostředkování, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy o zprostředkování nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České republiky.
9.3.Tato smlouva o zprostředkování je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
9.4.Smluvní strany po přečtení této smlouvy o zprostředkování prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva o zprostředkování byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V _________ dne _________                                       V _________ dne _________

zprostředkovatel                                                                                     zájemce

Spojte se s námi hned.Nezapomeňte, že dnes lepší projekt pro občany a menší firmy nejen v této zemi neexistuje.
Náš Kontakt 

E-mail : hradinfo@email.cz , info@hradnispolek.cz ,SMS 602 736 953
https://www.hradkounice.cz/, www.hradnispolek.cz, www.svetsdilení.cz