Starší sobě

Napadlo Vás, že v ČR s 10 ti miliony občanů žije dnes přibližně 3 miliony důchodců, tedy občanů nad 66 let a s těmi nad 55 to může být 3,5-4 miliony lidí? Kolik si myslíte, že je těch aktivních, co tento věk nepovažují za konec svého aktivního života. Co je zdravotní stav , fyzická a psychická kondice  ženou do mnoha nových aktivit, na které teprve nyní mají opravdový čas. Já odhaduji, že je jich nejméně 1,5 milionu.

A kolik je mezi nimi takových, co by ještě chtěli v životě něco důležitého vykonat, zanechat za sebou něco, co nedovolí budoucím generacím na ně zapomenout, co z nich i na konci života udělá celebritu, někoho, koho si všichni budou vážit i v situaci, kdy bude odkázán  na druhé. Já si myslím, že takových bychom mezi nimi našli nejméně 500 tisíc.

Přitom většinu z těch 3,5 milionu i významných lidí čeká přehlížení až neúcta od těch mladších, nedostatek zdravotní a sociální péče- při coronaviru dokonce od určitého věku už odmítali takové léčit.

A teď si představte, že nás najde a nebo  my najdeme je, nejméně těch 500 tisíc aktivních, odhodlaných pro sebe "Něco Opravdového" udělat, změnit svůj úděl, a každý vloží do vstupního členského příspěvku ve Spolku alespoň tu nejmenší částku 10 000 Kč(400Euro) Vznikne tak kapitál 5 miliard Kč. A Spolek je všechny nechá per rollam hlasovat o použití- zda postaví dobře vybavenou nemocnici, kde se budou střídat smluvní špičkoví lékaři, pro které podmínky budou tak špičkové, že bude jejich prestiží tam moci pracovat. Jejich  pacienti z řad sdružených starších členů budou jimi hýčkání jako jejich praví chlebodárci a nikdy ne přehlíženi, odstrkováni, odbyti.

Nebo Sanatorium, nebo rekreační špičkové středisko, kde každému bude splněno jeho nejdivočejší přání, nebo jiné zařízení, považující za čest starat se a plnit přání těch, co vytvořili něco tak úžasného pro sebe a sobě podobné budoucí uživatele, také členy Spolku.

Stojí to za to? Já myslím, že rozhodně ano. A kolik je takových lidí ve světě. Stojí za to jim dát příležitost změnit svůj osud sami sobě, jen s naší podporou a pomocí? Tak pojďme do toho. Stačí jim představit Náš Spolek , umožnit jim vyplnit přihlášku, přispět na společný kapitál, nechat pak rozhodnout a my vše ostatní zařídíme pod jejich kontrolou  a s jejich sledováním. Pamětní deska s jejich jmény a rytířským titulem jako zakladatelů, tam bude pro všechny generace už navždy.