Organizace a historie

 

Hradní Spolek je nezisková organizace, opírající se především o rozsáhlý majetek s nímž může disponovat, svou organizační a obchodní činnost, možnosti svých členů, členské příspěvky svých členů a výnosy ze své činnosti . Pronajala si na 90 let s předkupním právem kulturní památku ČR- Hrad a zámek Dolní Kounice u Brna,aby dokončila jeho obnovu, rozvíjela jeho využití, vybudovala kolem hradu komunitu vzájemně spolupracujících členů a podporovatelů a vytvářela podmínky členům komunity k uspokojování jejich potřeb.

Hradní Spolek, působí na hradě a zámku Dolní Kounice, kulturní památce ČR s první zmínkou o majiteli z r. 1162, souboru historických budov s 10 ha pozemků, s obrovskou pozitivní energií, uprostřed vinic, 15 minut jízdy od Brna, do 1 hod. jízdy z Vídně, Bratislavy a 1,5 hod. od Prahy, stane-li se D1 opět dálnicí. Všechno jsou to města s veletrhy a letišti tedy skvělým spojením se světem. Leží i 15 minut od Pálavských jezer, v oblasti Jihomoravských vinných sklepů a historických nalezišť dávných osídlení těchto míst. V r. 1185 zde na hradě po poslední vzájemné bitvě došlo u zdejší frankovky k usmíření Moravanů a Čechů a vzniku české státnosti. Již 8.4. 1284 udělil český král Václav II tehdejšímu klášternímu hradu právo zde konat pravidelné trhy. Až v srpnu r. 1754 byl uspořádám první veletrh na světě a to v Čechách, na louce zámku Veltrusy. V r. 1515 až 1527 zde láska zničila bohatý klášter, který hrad vlastnil a hrad se vrátil do rukou světské šlechty. Hrad nebyl nikdy dobyt a zachoval si dodnes pevnostní charakter. Hrad je dnes otevřen veřejnosti o víkendech, využíván ke svatbám včetně svatebních hostin, k firemním oslavám, poradám a eventům, oslavám narozenin, programům pro zájezdy, programům naučným i zábavným včetně Mikulášských pro děti mateřských a základních škol, k farmářským a řemeslným trhům POLOPRO, vinařským akcím s ochutnávkami vín.

Emitujeme členské podíly v Hradním Spolku (podobně jako akcie), které si lze koupit jako investici do vstupního členského příspěvku, nezakládajícího nutnost takové příspěvky dále platit, ani nést odpovědnost za Spolek. Každý člen má jeden hlas a jeden členský podíl na výnosech, vyjádřený v benefitech na něj připadajících. Velikost podílu člena na výnosech se odvíjí od výnosů Spolku a jejich části, určené na benefity členů bez ohledu na druh členství. Velikost benefitů člena se odvíjí od podílu souhrnu členských příspěvků člena na součtu všech členských příspěvků ve Spolku.

Vstupní členský příspěvek je dobrovolný, nejméně však v hodnotě 10 000 Kč (nebo400Euro). Mění se na vliv člena -investora-na dění na hradě, na rozvoj hradu, na jeho trvalé příjmy, na členská práva, privilegia, nové zážitky, nové společenské postavení, nové jistoty a možnosti viz dále. Spolu s investicí do vstupního členského příspěvku získáváte bronzový garanční Certifikát Rytířských privilegií, s investicí vyšší než 10 000 Kč do 100 000 Kč stříbrný garanční Certifikát, a při investici vyšší než 100 000- zlatý garanční Certifikát. Jsme přesvědčeni, že dnes není výhodnější, zajímavější a perspektivnější způsob investování, ani komunitního využívání síly sdružených ve prospěch všech jeho členů. To proto, že zde víte, na co budou peníze použity pod Vaší kontrolou, můžete mít vliv na způsob a výši jejich zhodnocení. Stáváte se Vy a dědičně i Vaši potomci rentiéry, součástí vždy se rozvíjejícího průmyslu na objektu(objektech),  zákony chráněnými pro budoucí staletí  využívání.