Komu projekt slouží

Projekt slouží dokončení obnovy, vybavení středověkého Hradu,kulturní památky ČR a vybudování zde centra a základny Hradního Spolku. Současně slouží všem, kteří se sdruží k realizaci Projektu svými příspěvky a podporou. Slouží tím, že  současně s hradem rostou i možnosti Spolku uspokojovat potřeby sdružených  s rostoucí ekonomickou sílou a materiální vybaveností Spolku. Je proto určen  zejména těmto skupinám lidí:

a)První, kam patří lidé, kteří chtějí být užiteční, pomáhat správným věcem, udělat něco, čím se zapíší do dějin, na co mohou být sami i jejich okolí hrdi. Toužící zanechat po sobě něco trvalého i po té, až zde nebudou. Hledajících příležitost, kde se angažovat, co smysluplného podpořit svou aktivitou a nebo svými penězi.
Těmto Projekt umožňuje finančně i svou aktivitou podpořit obnovu významné historické kulturní památky, významného středověkého hradu (www.hradkounice.cz), jako památku i plnohodnotnou součást uspokojování potřeb současné i budoucích generací. Vedle toho podpořit i vznik silné organizace, schopné pomáhat lidem uspokojovat jejich potřeby nejen kolem této památky.

Pro ně máme podle velikosti jejich podpory odměnu od děkovného dopisu a přenosného voucheru a slev na návštěvu hradu a zde nabízených zážitků či služeb, až po Rytířský titul, oceňující jejich zásluhy a Rytířský certifikát, potvrzující jejich čin a jejich privilegia, pokud se rozhodnou jich využívat. Ozdobně provedený Certifikát lze veřejně vyvěsit. U částek od 3000 Euro, trvalé vytesání jména, částky a roku donátora na stěnu cti na hradě, jako zápis do tisícileté historie Hradu,


b)Druhé, kam patří lidé, kteří hledají příležitosti, kde a jak peníze vydělat, získat zdroj jejich pravidelného příjmu. Investoři,hledající příležitost své peníze bezpečně a dobře zhodnotit, investovat  do své budoucnosti. Ti co hledají oporu v někom, nebo něčem silném, rostoucím. Kde získat jistotu, že uživí svou rodinu, najdou prostor pro svůj růst a sebeuplatnění, najdou smysl svého života , který je uspokojí a zajistí jim důstojné společenské postavení.

Těm projekt umožňuje kromě všeho co první skupině, navíc najít své místo v aktivitách, které Projekt Hradní Spolek již rozvíjí a nebo které do Spolku sami vnesou, aby je mohli rozvíjet s podporou  Spolku. Pro tyto je Projekt ideální prostředek a prostor. Proč hledat své uplatnění u cizích organizací, když lze růst ve vlastní organizaci. Finanční příspěvek je pak logická podpora své organizace, motivace jak podpořit svůj Spolek a tím i jeho možnosti jak zpětně pomoci uspokojit ambice a potřeby přispěvatele.

c) Třetí,kam patří lidé, kteří ztrácí, již ztratili, nebo ještě  nenašli vizi, naději, perspektivu. Dnes média spolu s experty spekulují, jak současný světový vývoj mění vše jinak, než ještě nedávno vypadalo. Která odvětví zmizí nebo se významně zredukují, co bude s lidmi, kteří přijdou o místa, jejich závazky, majetky. Kde  a zda vůbec začne nový růst a koho se bude týkat a koho ne. Množství Svazů, Asociací, Poradenských organizací a jiných si evidentně neví rady a spásu vidí v dotacích, státní podpoře, které však nic neřeší, jen odkládají a zadlužují.
Náš Projekt však řešením je. Má místa, a nástroje, kde se ohrožení mohou sejít, domluvit se, sdružit své kapacity, dovednosti a peníze pokud je ještě mají. Založit řešení pro sebe navzájem, pro své rodiny, zaměstnance, klienty. Máme v tom zkušenosti, stačí se jen propojit, sejít, domluvit a jednat.

d) Čtvrté, kam patří lidé co umí, co ví a chtějí, ale nemají prostor a příležitost to prokázat, rozvinout. Pro ty je Hradní Spolek to nejlepší co mohou potkat. Zde zjistí, že opravdu nic není nemožné, má-li to hlavu a patu a něco to řeší. Stačí se jen ozvat, představit, propojit s námi.