Komu projekt slouží

Projekt je určen zejména dvěma skupinám lidí:

a)První, kam patří lidé, kteří chtějí být užiteční, pomáhat správným věcem, udělat něco, čím se zapíší do dějin, na co mohou být sami i jejich okolí hrdi. Toužící zanechat po sobě něco trvalého i po té, až zde nebudou. Hledajících příležitost, kde se angažovat, co smysluplného podpořit svou aktivitou a nebo svými penězi. Hledajícím společenství, na které se mohou spolehnout.
Těmto Projekt umožňuje podpořit obnovu významné historické kulturní památky, významného středověkého hradu (www.hradkounice.cz), jako památku i plnohodnotnou součást uspokojování potřeb současné i budoucích generací. Vedle toho podpořit i vznik silné organizace, schopné pomáhat lidem uspokojovat jejich potřeby nejen kolem této památky, ale památku a jejich 100 000m2 využívajících pro své potřeby.

Pro ně máme podle velikosti jejich podpory odměnu od děkovného dopisu a přenosného voucheru na návštěvu hradu až po Rytířský titul, oceňující jejich zásluhy a Rytířský certifikát, potvrzující jejich čin a jejich privilegia, pokud se rozhodnou jich využívat. Ozdobně provedený Certifikát lze veřejně vyvěsit. U částek od 3000 Euro, trvalé vytesání jména, částky a roku donátora na stěnu cti na hradě, jako zápis do tisícileté historie Hradu,


b)Druhé, kam patří lidé investující, nebo hledající příležitost pro ochranu svých úspor před inflací. Hledající příležitosti k novým příjmům k překonání dosud nebývalého zdražování a inflace. Hledajícím oporu v někom, nebo něčem silném, rostoucím. Kde získat jistotu, že uživí svou rodinu, najdou prostor pro svůj růst a sebeuplatnění, najdou smysl svého života , který je uspokojí a zajistí jim důstojné společenské postavení.

Těm projekt umožňuje kromě všeho co první skupině, navíc najít své místo v aktivitách, které Projekt Hradní Spolek již rozvíjí a nebo které do Spolku sám vnese, aby je mohl rozvíjet s podporou možností Spolku. Pro tyto je Projekt prostor, kde mohou zhodnocovat své peníze pod svým vlivem a kontrolou, nebo podnikat s oporou Spolku, nebo zde najít místo své seberealizace v aktivitách zde rozvíjených. Projekt je pro ně příležitost růstu ve vlastní organizace, tedy se svým vlivem na podmínky, v nichž se bude rozvíjet. Proč hledat své uplatnění u cizích organizací, když lze růst ve vlastní organizaci.