Hradni trhy POLOPRO

Od  2.8.2020 jsme stanovili  nová pravidla pro přihlášení se a účast na hradních trzích POLOPRO.
Ověřili jsme si, že základními ekonomickými zájmy a hybateli trhů je:

-nakupující chtějí mít jistotu, že na trhu bude dostatečně rozsáhlá nabídka a rádi by tam vždy našli nabídku produktů a prodejce, u kterého byli minule spokojeni
 -prodávající by rádi byli na trhu jedinými se svým produktem a měli jistotu velkého množství koupěchtivých návštěvníků
 -organizátoři trhů chtějí mít včas jistotu účasti dostatečného množství prodejců, aby si nedělali ostudu zvaním lidí na trhy, které nemají dostatečnou nabídku
 - počasí, které má významný vliv na návštěvnost i bezpečnost prodávajících i kupujících lze eliminovat  prostory v hradu a nebo velkostany- tedy vyššími náklady ale vyšší jistotou před deštěm a vichřicemi. 

Ze všech výše uvedených poznatků, vyhlašujeme následující pravidla pro další konání Hradních trhů POLOPRO na hradě a zámku Dolní Kounice u Brna a účasti na nich s platností od 2.8. 2020.
1) Každý zájemce o účast na Hradních trzích POLOPRO:
a) má k dispozici zázemí vybavenosti a služeb hradu. O termínech konání Hradních trhů POLOPRO a podmínkách účasti se lze včas informovat ,včetně způsobu závazného přihlášení se a rezervace prodejního místa na www.hradnispolek.cz /AKCE.
Od října každého roku budeme na tomtéž webu vyhlašovat termíny trhů POLOPRO na další rok, aby si prodejci i nakupující mohli naplánovat , kdy budou závazně prodávat a nakupovat na hradě D.Kounice.
2)Vymiňujeme si již od plánovaných trhů na letošní rok počínaje 15.8.2020 zrušení již vyhlášeného termínu konání, v případě že:
-nebude přihlášena a zaplacena rezervace prodejního místa nejméně 1 měsíc předem u nejméně 20 ti prodejců
- budou vyhlášena státními či správními orgány země omezení, která jsou způsobilá ohrozit úspěšnost trhů a budeme o tom informovat na www.hradnispolek.cz
-vznikne na straně pořadatele Hradního Spolku nebo na způsobilosti Hradu neodstranitelná překážka způsobilosti trhy zde realizovat a budeme o tom informovat na www.hradnispolek.cz, a emailem již přihlášeným prodejcům.
V takových případech bude vždy prodejcům vrácena již zaplacená rezervace prodejního místa.
3) každý prodejce, který se přihlásí a zaplatí rezervační poplatek za rezervaci a pronájem místa k účasti na konkrétním trhu jako první v daném sortimentu, má přednost před ostatními v daném produktu a na trh nebude připuštěn nikdo podobný další, pokud neprokáže, že se jeho produkt liší od již přihlášeného s výjimkou pravidelného účastníka našich trhů.. Pokud se včas nepřihlásí pravidelný prodejce, má přednost v účasti ten, kdo se s daným produktem přihlásil a zaplatil rezervaci první. Umožníme vzájemný kontakt prodejců se stejným a nebo podobným produktem,aby se mohli domluvit o střídání v účasti na našich trzích.
4) prodejce, který se zúčastnil v daném roce nejméně 4 Hradních trhů má pátý zdarma stejně tak, pokud získal na Hradní trhy další nejméně 5 nových prodejců má zdarma svou účast v termínu, kdy budou přítomni i jím získaní prodejci.
5))organizátor Hradních trhů postupně podpoří propagaci prodejců a jejich produktů a tím zvýšení odbytu na internetu. Pro omezení vlivu počasí postupně nabídneme vystavování a prodej produktů v pártystanech, ve vybraných termínech i v hradních prostorách a rozšíření trhů do budov hradu.
Tím hodláme zvýšit krytou kapacitu pro prodej. Pro prodej vlastními stánky prodejců budou vymezeny prostory minimálně pro 40 prodejních míst za cenu 350 Kč / jeden stánek cca 6m2 a parkování auta. Pro prodej v krytých plochách bude cena od 100Kč /m2, podle toho, kolik prodejců se podělí o stany o ploše od 25m2-Pagody, po velkostany 200m2. O výběru a svém pohodlí si rozhodne každý prodejce sám. Za elektropřípojku budeme účtovat 320 Kč(pronájem zařízení a spotřeba) a proto je možné si dovézt i vlastní elektrocentrálu.
6) na podporu návštěvnosti na trzích budou organizátoři Hradních trhů oslovovat sběratele, zájmové skupiny, provozovatele atrakcí, hudební a šermířské skupiny a další představitele zajímavostí zejména pro děti a rodiny s dětmi s tím, aby se zde zdarma představili, předváděli své dovednosti, nabízeli své atrakce k pronajmutí či prodeji a nebo sbírali příspěvky na svou činnost. Za tím účelem uvítáme, pokud takové zajímavé lidi potkáte, zaslání nám jejich kontaktů nebo jejich získání k účasti na trhy, kdy zaplatí pouze 100 Kč za pronájem jakéhokoliv místa a mohou zde převádět své atrakce , případně vybírat poplatky . Stejně tak uvítáme, když na svých webech a kde sami působíte budete propagovat konání Hradních trhů a tím i sami podpoříte účast na těchto trzích a své odbyty.
7) na Hradní trhy budou zvány kateringy pro zajištění širší nabídky stravování pro prodejce i návštěvníky.
8) z pravidelných prodejců vytvoříme poradní sbor, s nímž budeme konzultovat další zlepšení hradních trhů.
9) s aktivními prodejci  a dalšími zájemci budeme organizovat speciální prodejní trhy POLOPRO,kde budou vystupovat jako spoluorganizátoři se smluvním podílem na tržbách z akce. Na takové akce budou vyhlašovány speciální ceny pronájmu a rezervace místa a případné vstupné.
10) od 15. 8 2020 je hlavním organizátorem a pořadatelem  hradních trhů POLOPRO, pouze Hradní Spolek

Věříme, že společně na hradě a zámku Dolní Kounice u Brna vybudujeme velké trhy kam bude radost pravidelně jezdit prodávat a nakupovat.

Plán akcí na rok 2020:

Místo konání: Hrad a zámek Dolní Kounice u Brna
Pořadatelé: nezisková organizace Hradní Spolek 

Termíny a témata HRADNÍCH SLAVNOSTÍ POLOPRO pro rok 2020 vždy od 10:00 do 15:00 hodin. Změna termínů a obsahu slavností je vyhrazena.

V souladu s našimi pravidly rušíme konání Hradních trhů POLOPRO na hradě a zámku Dolní Kounice v termínu 15.8. a 5.9.2020 pro nedostatečný počet přihlášených prodejců. Další termín hradních trhů je 31.10.2020 a 5.12.2020 a to tehdy, pokud na trhy 31.10.2020 bude přihlášeno a bude mít zaplaceno rezervaci a pronájem prodejního místa nejméně 20 prodejců nejpozději do 30.9.2020 a na trhy 5.12.2020 stejné množství prodejců nejpozději do 5.11.2020.

V tomto roce 2020 zůstávají před námi Slavnosti Hradních Trhů POLOPRO:

31.10. FOOD FEST nabídka a prodej lokálních potravin, výrobků, služeb a zajímavostí pro celou rodinu

5.12. Mikulášská- rej mikulášů, čertů a andělů, prodej lokálních potravin, výrobků, služeb a soutěž o nejlepší produkt, vhodný jako Mikulášský dárek, případně dárek na Ježíška.

Podrobnosti jsou na přihlášce, kterou otevřete kliknutím na ni níže. Seznámením se s pravidly a podmínkami účasti a vyplněním a odesláním Přihlášky, jste přihlášeni k účasti. Teprve po zaplacení nájmu a rezervace  místa dle ceníku, uvedeného otevřením přihlášky, budete mít místo rezervováno a zakresleno do plánu rozmístění. Včasnost přihlášení a zaplacení rozhoduje o Vašem umístění. Nepodporujeme přihlášky na poslední chvíli, protože na takové nelze zvát návštěvníky (nelze s nimi počítat). Těšíme se na Vaši účast.