Franšíza Hradního Spolku

Franžíza Hradního Spolku-  základní činnosti ve svém okolí a zdroje jejich odměn 

1)nábor nových čestných členů do HS za 10% podíl z jejich vstupního členského příspěvku

2)nabízení a organizování zájezdů z okolí na nabídku akcí a služeb Hradu případně dalších smluvních míst HS za 5% podíl z tržeb zájezdu na Hradě. Nasmlouvávání i zájezdů na akce dle přání  zájezdu, které ve spolupráci s HS budou pro zájezd na jeho objednávku moci být předem připraveny

3)vyhledávání vhodných  investičních  příležitostí pro smluvní realitní společnost HS jako formu zhodnocení kapitálu HS za podíl 10% z výnosu pro HS

4)vyhledávat příležitosti ochrany majetku současných i budoucích členů HS převzetím jejich majetku při zachování jeho užívání jeho vlastníkem a zabezpečení pro budoucí právní nástupce budoucího užívání, zajištění využití a péče o takový majetek jako uspokojení potřeby členů a zdroj finančních prostředků pro HS a jeho cíle za 5% z výnosů pro HS

5)vyhledávání a uzavírání smluv s podnikateli, řemeslníky, výrobci, pěstiteli a dalšími zdroji nabídky produktů a služeb pro hradní trhy POLOPRO tak, aby účast na trzích byla zajištěna zaplacenou zálohou na rezervaci místa nejpozději 1 měsíce předem.Vše za 10% z rezervační platby. Stejně tak  pro dodávky na Spolkový  na e-shop za 1% z výnosů z prodeje pro  Spolek

6) vyhledávání talentů, zajímavých skupin, souborů, eventových agentur, sbírek , činností a dalších, pro stálou nebo občasnou působnost na hradě, schopnou vyvolat zájem o placenou návštěvnost hradu, které za 40% podíl ze vstupného uspořádají svá vystoupení na Hradě. Vyhledání  a smluvení s výše uvedenými podmínky k  jejich vystoupení na hradě jako programu, který by bylo možné nabídnout návštěvníkům hradu tak,aby marže Spolku nezvýšila nabídku potenciálním klientům nad jejich akceptovatelnost.  Odměna Franšíze 10% ze vstupného, nebo marže Spolku.
  
7) nábor účastníků pravidelných setkání podnikatelů na hradě k výměně možných kooperací mezi sebou napřímo a s využitím Hradu, případně s podporou HS. Vše s občerstvením a připraveným programem, garantujícím, že každý  z účastníků  bude mít  příležitost představit své nabídky a poptávky a vyměnit si kontakty. Zájem je i o účast mezinárodní k vybraným tématům. Podíl Franšízy je 10% za rezervační poplatek každého z účastníků na každou z akcí.Po vzniku mezinárodní sítě Spolkových franšíz, organizování setkání podnikatelů  v místech působnosti franšízy

8) poradenství, obstarání, zprostředkování a jiné služby, podporující veřejnou prospěšnost Hradního Spolku- odměna individuálně dle služeb.