Celý projekt stručně

 Investiční Projekt Hradní Spolek, garantuje lidem ekonomicky myslícím vše.
 

Co nejstručněji:

Projekt je sdružení peněz a schopností v Hradním Spolku.
 Jeho I.Cíl- vytvořit sdruženou centralizovanou nabídku produktů, služeb, zážitků, opírající se o ekonomickou sílu, umožňující  sdruženým realizovat i to, na co by si nikdy netroufli. Schopnou podpořit to nejskvělejší co přichází na svět, to nejpotřebnější co světu chybí. Co nejvíce nových členů Spolku s očekávanými vlastnostmi, co nejvíce sdruženého kapitálu i po malých částkách.
Jeho II.Cíl - vytvořit zde Mezinárodní Internetové Obchodní Centrum WIKICASTEL, opírající se o Hrad, IT, schopné sdružení lidí, dávající životu a obchodu nový rozměr a smysl

A Podrobněji:

Východiska. Co už máme k dispozici:

- Skvělé místo, rozsáhlý majetek, nemovitosti schopné rychlého rozvoje. Projekt startuje na velkém středověkém hradu www.hradkounice.cz, postupně obnovovaném, stále využívaném, bohatě žijícím. Skvěle dostupném do 1 hodiny jízdy z mnoha mezinárodních letišť, veletrhů, kulturních a obchodních center kolem něho.

-Všeobecně neuspokojivá situace kolem nás v mnoha zemích světa, kdy v důsledku coronaviru a následných ekonomických dopadů, stávající hodnoty, způsoby, mechanismy, zvyklosti přestávají fungovat. Roste ohrožení a  nespokojenost lidí. Vzniká objektivní potřeba nových řešení a nových příležitostí rozhodným a iniciativním.
-Je založena organizace Hradní Spolek, se vzdělanými lidmi s rozsáhlými zkušenostmi a rozvíjí již svoji činnost. Organizace celý projekt právně, organizačně, materiálně a finančně realizuje pro členy, v organizaci sdružené, organizaci společně vlastnící, využívající ji  pro své potřeby. Členové se sdružují vstupem do Hradního Spolku, emitujícím své členské podíly. Zakoupením členského podílu vstupním členským příspěvkem se stávají členy. Spolek je otevřenou komunitou, za kterou čestní členové ničím neručí a kdykoliv bez závazků mohou vystoupit.

Co chceme:

-V krátkém čase vybudovat ekonomicky silnou organizaci, Hradní Spolek, schopnou již během svého růstu postupně uspokojovat cíle a potřeby sdružených, bez závislosti na vnějších mechanismech, znehodnocujících dosavadní hodnoty a pořádky.
K tomu potřebujeme získat:
* co nejvíce nových členů, lidí rozhodných, co umí a chtějí, schopných přinést nová řešení, nové dovednosti, nové možnosti rozvoje a využívání již vlastněných a dále rozvíjených aktiv Spolku. Lidí, kteří  hledají obnovu svého růstu, podporují dobré projekty, zhodnocují své peníze.
* co nejvíce sdruženého kapitálu ze vstupních příspěvků členů, výnosů z vlastní činnosti Spolku, finanční podpory sympatizantů, jako základu ekonomické síly Spolku

- Co nejdříve dokončit obnovu a vybavení historické kulturní památky ČR, hradu a zámku Dolní Kounice u Brna na centrum a základ dalšího rozvoje celého Projektu, schopné uspokojovat potřeby sdružených, dosahovat cílů svých i svých klientů. Rozvinout využití množství prostor Hradu a jeho okolí, snadno a neomezeně rozšiřitelných kombinací krytých stanových ploch a informačních technologií. Hrad je tak rozsáhlý (12ha), že většina ploch je skvěle větratelná a tedy neomezovaná coronavirovými opatřeními,

-vytvořit pohotový kapitál na jeho rychlé zhodnocování a využití  v přicházející době investičních příležitostí ze ztrát dosavadních hodnot a vzniku nových. Bude to doba velkých příležitostí, velkých hráčů, a prostřednictvím Spolku  s kumulovaným kapitálem i těch, kteří by jinak zůstali mimo.
- vyhledat, propojit, zapojit vše nejskvělejší, co dosud internet, IT a lidé kolem nich umí, i o čem teprve přemýšlí. Dát obchodu nový smysl.

-vyhledat, vytvořit a shromáždit zde nabídku takových příležitostí, obchodů a dovedností, že probudí ve světě neodkladnou chuť a potřebu sem zamířit,  navázat na zdejší nabídku a poptávku,  obchodovat, setkávat se, domýšlet, rozvíjet, oslavovat, aktivně odpočívat. Umožnit tak leteckým společnostem světa, regionálním dopravcům, příslušníkům dalších strádajících oborů využít tuto příležitost obnovy aktivit. Učinit ze Spolku iniciátora obnovy rozvoje nejrůznějších oborů.

-Využít a racionalizovat skutečnost, že už dnes hrad nabízí množství zážitků a služeb, místa pro setkávání se, společné aktivity, společné podnikání. Již dnes se zde lze každý sám a všichni společně scházet, spolupracovat, vytvářet nabídku, poptávky. Již dnes je to místo, kam stojí za to zajet, pobavit se, uspokojit své zájmy, zkusit obnovit svůj růst.

Výhody členství.

- Již od počátku se stáváte za relativně malý náklad spolumajiteli celé, stále rostoucí organizace Spolku, disponující rozsáhlým majetkem a aktivitami.  Účastníkem událostí a činností, k nimž by jste se bez členství ve Spolku nikdy nedostali. Podílníkem na vzniku skvělých věcí, výnosech, o kterých by jste se nikdy ani nedozvěděli. Rytíři, obnoviteli a ochránci hradů. To z každého člena dělá zajímavého klienta a partnera pro každého. Vaše společenské postavení roste a je zesíleno i udělením a právem se označovat titulem Rytíře, osvědčeným Certifikátem, potvrzujícím Vaše práva a privilegia.

- Získáváte doživotní (po dobu členství) a dědičné (vstoupí-li dědic do členství) právo na benefity z výnosů Spolku, podobně jako u akcií. O velikosti především dle Vašeho podílu členských příspěvků, vůči podílům ostatních členů. Benefity jsou vyjádřením zhodnocení Vašeho přínosu Spolku, tedy zejména zhodnocením Vaši investice do Spolku.

-Jste součástí zrodu a rozvoje Mezinárodního Internetového  Obchodního Centra WIKICASTEL,s množstvím privilegií v celé jeho obchodní síti, měnícího využití historické kulturní památky na centrum moderních informačních technologií, propojených pro praxi dneška a budoucnosti. Už navždy můžete říkat- byl jsem u toho.

- Nad výše uvedené, již od samého počátku vzniku členství
*můžete získávat vouchery, slevy, privilegia na aktivity na hradě již rozvíjené viz www.hradnispolek.cz/AKCE, a www.hradkounice.cz
*můžete zde vybudovat pro sebe nové příjmy tím, že Spolku nabídne své dovednosti a nápady, využívající stávající stav a vybavenost hradu k nabídce služeb členům nebo veřejnosti a vybudovat tak pro hrad (Spolek) nabídku nových aktivit.
*můžete začít vydělávat na provizích za získávání nových členů, za zájezdy a akce na hradě, za zprostředkované obchody, pokud získáte nové zájemce.
*můžete získávat odměny, podíly z výnosů, nabídnutím svých dovedností rozvoji Spolku, k šíření informací o Spolku a jeho aktivitách. Za převzetí v dohodě s vedením, kterékoliv z aktivit Spolku do své kompetence.
* nebudete již nikdy sami a zapomenuti. Po vybudování dostatečně ekonomicky silné organizace -Spolku, lze očekávat jeji pomoc a podporu kdekoliv na světě. Již nikdy nebudete na nic sami.
* Nejméně jedenkrát v roce budete pozváni na seznamovací setkání členů na hradě s programem, pohoštěním a podáním zprávy o všem, co členy zajímá a co vedení chce, aby členové věděli a měli možnost společně probrat. Ti, co se nebudou moci dostavit, budou informováni na www.hradnispolek.cz a per rollam. 

Co dělat?Jaké jsou další kroky? Klikněte na tlačítko :Jak se stanu členem. Postupujte podle návodu.

Chcete vědět Víc?
Vše, podrobně najdete na tomto www.hradnispolek cz. Stránky si můžete přeložit do libovolného jazyka, pomocí google překladače. Nebo se s námi spojte na našich kontaktech a my rádi vše zodpovíme. Nic pro nás společně není nemožné.