Aktivita 4

Aktivita 4 je zaměřena na podporování a zabezpečení důstojného a moderního bydlení občanů, s podporou svépomoci, s odstraněním rizik předražování, bez zadlužení, bez likvidačních exekucí. 

První nabídkou bydlení je nabídka hradních bytů -apartmánů viz část Vaše možnosti.

 Jako součást jistot důstojného, moderního a bezpečného bydlení je tímto našim programem i podpora a budování individuálních a kolektivních zdrojů energie, vody a potravin pro samozásobení sdružených pro případy havarií přenosových a dopravních soustav v krizích a zabránění cenovým spekulacím dominantních dodavatelů. Hodláme tak zajišťovat  moderní bydlení v rodinných domech nebo bytech a to jak pro singles, mladá manželství, rodiny, tak i pro seniory.   Úvodní video nehostinných hor má připomenout, že bydlení v teple, pod střechou, je jednou ze základních potřeb člověka  a jeho získání ať  do vlastnictví a nebo do podnájmu by nemělo být podmíněno celoživotním zadlužením, stálou hrozbou ztráty existence exekucí a návratu do mrznoucí přírody. Pěkně bydlet lze však i na dovolených, v rekreačních objektech, mít zajímavé doplňky svého bydlení. Zajistit to vše pro Vás,  je rovněž součástí  účelu existence Hradního Spolku realizovaného v Aktivitě č 4..