Aktivita 1
Sem vložte podnadpis

Aktivita 1, Hradního Spolku, v níž se můžete ihned zapojit, naplňuje první  účel a cíl Hradního Spolku : v co nejkratší době přijmout do Spolku co nejvíce čestných  členů a kolem Spolku jeho  podporovatelů a již ve fázi přijímání členů podpořit spontánní vybudování organizační a informační sítě Spolku. Současně kumulovat- sdružit- všemi zákonnými způsoby- potřebný kapitál do občanského investičního programu Reciprocity Patriotů.

Jako čestní členové Hradního Spolku se stáváte spolumajiteli a spoluuživateli všeho, co Spolek vlastní, využívá, podniká. Jako podporovatelé Spolku se svou především finanční podporou podílíte na podpoře rozvoje Spolku  a rozvoji občanského investičního programu RP. Uvítáme, když  se přihlásíte za čestného člena Spolku a nebo jeho podporovatele a začněte hned šířit informaci o našem Spolku  SMS, emaily, telefony, na společných setkáních, kdekoliv a to jak mezi rodinu, tak kamarády, přátele, známé, ty s nimiž sportujete, máte společné zájmy, spolupracujete.

Naše motivace pro Vaše zapojení se  = Vaše možnosti, jak v rámci Aktivity 1 Hradního Spolku sami pocítit ze své angažovanosti, nad rámec morálního uspokojení, i konkrétní pozitivní vliv na svůj život:

1)Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby se k nám přidávali spontánně lidé a firmy a vstupovali do Hradního Spolku a nebo spontánně nás podporovali finančními prostředky dle dále uvedeného. Nehodláme však utrácet za reklamu, vše ponecháváme na šíření internetem a našimi aktivisty mezi lidmi a firmami. 
Nabízíme proto každému plnoletému občanu ČR 10% provizi  z částky, kterou pro Hradní Spolek a  jeho občanský  investiční program pomůžete sehnat některou z dále uvedených forem do doby, než se staneme plně samofinancovatelnými. Další  10% provizi získáte i z každé  zakázky, kterou zprostředkujete pro programovou nabídku na hradě  a zámku Dolní Kounice, konanou Spolkem a nebo pro něj  jeho smluvní organizací.
Finanční poradci tak vydělávají velmi slušné peníze. Proč by jste je nemohli vydělávat i Vy, když budete kolem sebe informovat o vzniku Hradního Spolku,jeho občanském investičním programu Reciprocity Patriotů. Budete první, kdo bude informovat s čistým svědomím, že lidé něco dělají opravdu pro sebe. Stačí se u nás na kontaktech přihlásit za našeho aktivisty, projít půldením školením a máte od nás certifikát pro takovou činnost.

2) finančním  darem pro Spolek ať jako člen a nebo podporovatel, získáte, jste-li fyzická osoba- snížení daňového základu o 10%, jste- li právnická osoba -snížení daňového základu o 5%.  Členům Spolku a Nejvýznamnějším dárcům bude nabídnuto členství v rytířském řádu Rytířů zlatého lekna, sídlícího na hradě Dolní Kounice.

Odměna za členský příspěvek se počítá a vyplácí  ze zaplaceného a Spolkem přijatého libovolného vstupního členského příspěvku,nejméně však v základní  výši na jeden rok. Valná hromada Spolku stanovila členský příspěvek v dobrovolné výši, minimálně však 100 Kč za každý měsíc členství a nebo 1200 Kč na každý kalendářní rok. 

Spojte se s námi na našich kontaktech, uvedených na tomto Webu, nebo si domluvte osobní schůzku se statutárním ředitelem.