AKCE

1)
VEČERY NA NEFALŠOVANÉM STŘEDOVĚKÉM HRADĚ

Bezedné poháry

 Večery na středověkém hradě, kde a kdy můžete pít  libovolné nápoje, od skvělých vín, piva, přes nejrůznější nealko nápoje co hrdlo ráčí, vše v ceně vstupného.

Bezedné talíře s jídlem, co stojí za to, rovněž v ceně vstupného.
Nenasytové si mohou připlatit u mistra ohně a masa za grilované speciality.

Večery se konají v roce 2023 vždy od 19 hodin do 22 hodin, vždy s bohatým jídlem, pitím a kulturním programem v ceně vstupného. Navíc můžete zde poznat nové přátele, seznámit se osobně s majitelem hradu a zámku a zažít i chvíli noční prohlídky hradu a zámku  za světla ohňů. Prožijete neopakovatelnou atmosféru, odpočinete si od komplikovaného světa venku před hradbami, uděláte mnoho dobrého pro své duševní zdraví, bez nudy, do sytosti a v pohodě, kterou dnes  tak často nezažijete. Věříme, že se k nám budete rádi vracet s přáteli, rodinami, partnery, aby jste nabrali pohodu, sebedůvěru a pocit, že svět  a Váš život ještě mají naději být zase  lepšími.
Vstupné lze koupit pouze v předprodeji, pro včasné zjištění počtu účastníků k zajištění potřebného jídla a  pití na středověkou hostinu.
 Termíny večerů jsou  :
 ´úterý a středa 18.7. a 19.7., úterý a středa 25.7. a 26.7.,
 čtvrtek a pátek 3.8. a 4.8.,  čtvrtek a pátek 10.8. a 11.8., 
úterý a středu 15.8. a 16.8., úterý a středa 22.8. a 23.8.,
čtvrtek a pátek 31.8. a 1.9., úterý a středa 5.9.a 6.9.,
úterý a středa 12.9. a 13.9., úterý a středa 19.9 a 20.9.,
úterý a středa 26.9. a 27.9., čtvrtek a pátek 12.10. a 13.10.,
úterý a středa 17.10. a 18.10., čtvrtek a pátek 28.10 a 27.10., 

Zatím, než zahájíme předprodej přes profesionální agentury, lze objednat lístky přes email hradinfo@email.cz.
Cena vstupného je 1900 Kč /osobu.
 Vstupné se prodává na konkrétní místnosti v Hradě a zámku, nikoliv místa, a můžete se pohybovat i po jiných místnostech, když Vám soused pohlídá Vaše místo. V případě, že se neprodá dostatek vstupenek  nejpozději 3 týdny před akcí, akce bude zrušena a vstupné se Vám vrátí a nebo přebukuje na další termín dle dohody s  Vámi.


2)
HRADNÍ TRHY

s programem pro rodiny s dětmi a ambicí, stát se největšími trhy v ČR.

Hradní trhy se uskuteční o sobotách r 2023, ve dnech:
 12.8.,   16.9.,    14.10.,   11.11., vždy od 10 ti hodin do 17 hodin s dopoledním i odpoledním kulturním programem. Příjezd prodejců na místo mezi 7 hod. do 9,00 hod.  Ceny za pronájem místa pro prodejce viz Tržní řád, ceny pro návštěvníky trhů s kulturním programem pro děti 200 Kč/osobu, děti do výšky meče zdarma. Rezervace a zakoupení prodejního místa i vstupné na trhy s programem vždy v předprodeji zatím na email hradinfo@email.cz později přes smluvní předprodej. V případě  nedostatečného prodeje míst a vstupenek do termínu 3 týdnů před akcí se akce ruší a platby vrací a nebo vstupné přebukovává na další termín dle dohody s plátci.

2a)

Přihlášení k registraci na Hradní trhy Hradu a Zámku Dolní Kounice u Brna 2023


Jméno a příjmení zájemce o prodejní místo: kontakt na zájemce:(telefon, email, město-obec svého bydliště)

Prodávat a nebo poskytovat služby bude pod jménem:

Sortiment zboží a služeb pro poptávaný termín Trhů:
Mám zájem se registrovat na následujícím termínu Hradních trhů( dát do úvozovek termín trhu na který se hlásíte) : 8.7.2023., 12.8.2023., 16.9.2023., 14.10. 2023., 11.11. 2023.,
Chci si zaregistrovat prodejní plochu (do závorek dejte tu, kterou požadujete z nabídky):


2x2 m 3x3 mChci si zaregistrovat plochu v následujícím prostoru Hradu (do závorky dát vybranou ploch):Potvrzuji svou registrací, že znám Tržní Řád Hradu a Zámku Dolní Kounice a zavazuji se ho dodržovat a bude li má registrace na mém emailu potvrzena pořadatelem, zavazuji se zaplatit

na účet č. 307982387/0300 cenu podnájmu ve výši …............................do 10 ti dní od potvrzení registrace. Vím, že teprve po té, kdy zaplacení podnájmu prodejních prostor bude zapsáno na účet pořadatele mi vzniká nárok na dotčené prodejní místo.

2b)

TRŽNÍ ŘÁD HRADU A ZÁMKU DOLNÍ KOUNICE U BRNA.
Tento tržní řád vychází z tržního řádu města D.Kounice, dle nařízení města č 1/2014.
Zaregistrováním se(přihlášením se) k účasti na Hradních trzích na tomto Hradu a Zámku, vyslovujete s ním souhlas a zavazujete se k jeho dodržování. Hradní trhy navazují na tradici, založenou zde králem Václavem II. dne 8.4.1284, s ambici stát se největšími trhy v ČR.
1) Tržním místem je každé vhodné místo v Hradě a kolem Hradu a Zámku (dále jen Hradu), které splňuje podmínku udržitelnosti řádného a nerušeného provozu, udržení prostoru pro pohyb zákazníků, zásobování, zajištění požární ochrany a zdravotního zásahu mezi prodejními místy. Pořadatelem je RECIPROCITA družstvo, IČ 26890631se sídlem 614 00 Brno, Vranovská 217/19, č, bank. účtu 307982387/0300 -čsob . RECIPROCITA družstvo je plátcem DPH,tedy bude účtovat s DPH 21%.
2)Tržní místo může být provozováno celoročně v závislosti na rozhodnutí pořadatele trhu – RECIPROCITY družstva.
a)Doba nabídky zboží a služeb – otevírací doba se stanoví od 10 hod do 17 hod.
b)Vyjímku mají večerní a noční akce při hradních slavnostech a speciálních programech pro veřejnost a uzavřené komunity, konané na tomto Hradě.
c) příjezd na místo k instalaci prodejního místa je obvykle od 7 hodin ráno do 9 hodin.
3) Zájemci o podnájem prodejního místa na Hradních trzích jsou povinni se on line včas registrovat na www.svetsdileni.cz/ TRHY nebo na webu www.hradnispolek.cz /AKCE  . Registrací nevzniká nárok na podnájem prodejní plochy. Nárok na podnájem plochy vzniká doručením emailu, potvrzujícím účast ze strany pořadatele registrovanému zájemci.
4)Nájemce- dále jen pořadatel, je povinen podnájemci- dále jen prodejci, přenechat prostor, vymezený v emailu pořadatele registrovanému zájemci , potvrzujícím mu účast na dotčeném dni Hradních trhů.
a)Přihlášky(registrace) jsou otevřené po celý rok, počínaje 30.3. v daném roce a končí pondělím před sobotou , v níž se koná Hradní trh, na který se zájemce registruje.
b)Pořadatel zájemci potvrdí, zda je mu přiděleno místo na dotčeném Hradním Trhu do 30 ti dní od obdržení registrace od zájemce , u pozdních přihlášek nejpozději ve středu v týdnu před sobotou, kdy se Hradní Trh na který se zájemce registroval, koná.
c)Pokud se nejpozději 30 kalendářních dní před konáním dotčeného trhu nezaregistruje dostatečný počet zájemců, má právo pořadatel takové trhy zrušit , vrátit zaplacené podnájmy a služby a oznámit tuto skutečnost registrovaným. Pokud dojde ke zrušení akce zásahem vyšší moci, nikdo nemá nárok na vrácení peněz.
5)Prostory pro prodejní místa jsou většinově na https://www.svetsdileni.cz/k-pronajmu/ označená body -čísly v kolečku.
a) nezastřešený prostor pro prodejní místo na louce a terasách pod Hradem označeny bodem 1 a 7 tvořící 30 000m2 . Cena pronájmu za plochu o velikosti 2x2 m je 1000 Kč bez DPH /den, za plochu 3x3m je 2000kč bez DPH. V případě ponechání si auta a nebo přívěsu se zbožím vedle prodejního místa na ploše do 2x3m, příplatek 1 000 Kč bez DPH . Jinak vozidla mohou parkovat na vykázaných oplocených místech plochy 1 u silnice a hřiště plocha 2. Cena za parkování 200 Kč za auto/ přívěs/den
b) stejný prostor, ale v části zastřešené velkými stany . Cena pronájmu v pártystanu za plochu 2x2m je 3000Kč bez DPH /den. Za pronájem prodejního pivního setu stul a lavice 350 Kč.bez DPH
c)nezastřešený prostor Prvního nádvoří- bod11, Druhého nádvoří -bod 12, vnitřního nádvoří-bod 22 . U všech je cena za prodejní plochu 2x2m 1200 Kč bez DPH, 3x3m 2200 Kč bez DPH. Prostor na těchto nádvořích pod velkými stany pro prodejní plochu o velikosti 2x2 je 3000 Kč bez DPH
d) prostory v prvním nadzemním podlaží Paláce-bod 25, druhém nadzemním patře Paláce – bod 26 a ve druhém nadzemním patře sýpky bod 20 , ve všech těchto místech cena za podnájem prodejní plochy 2x2m je 2000kč/den bez DPH.
e) za připojení elektriky do 3KW 500 Kč
f) sdílení prodejního místa s dalším prodejcem je zdarma, ale podléhá schválení pořadatelem. Pořadatel má zájem, aby prodejci ve svém okolí vyhledávali a nabízeli prodej vyhledávanému a zajímavému zboží na svém obchodním místě na Hradních Trzích a tím zvyšovali nabídku návštěvníkům. Prodejci tak mohou zvýšit zájem o své zboží a snížit své náklady.
g) při včasné registraci si lze od Pořadatele zapůjčit stůl a lavici za 350 Kč/ den, židli a nebo lavici za 100Kč/den, vše bez DPH
6) Pořadatel je povinen přenechat prodejci prostor do užívání vyklizený a čistý. Prodejce je povinen předat pořadateli prodejní místo ve stavu v jakém mu byl přenechán do užívání a to nejpozději do 2 hodin po skončení sobotní prodejní doby.
7)Pořadatel zasílá prodejci potřebné informace a dobu příjezdu nejpozději v pátek týdne před týdnem, v jehož sobotu se budou konat Hradní Trhy , na které se prodejce přihlásil. Obvykle se očekává příjezd na Trhy mezi 6 až 9 hodinou v den zahájením trhů.
a) Prodejní místo pro prodejce určí pořadatel a prodejce nesmí bez souhlasu pořadatele přidělené místo změnit.
b) Prodejce je povinen dodržovat pořádek, bezpečnostní a požární předpisy a řídit se pokyny pořadatele během Hradních trhů. Pokyny mohou být udělovány i ústně.
c) Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození majetku prodejce způsobeného prodejcem a nebo třetí osobou. Prodejce odpovídá za veškeré škody , které způsobí on a nebo další prodejce s nímž sdílí přidělené prodejní místo na základě svého rozhodnutí.
d) Prodejce smí přes noc se souhlasem pořadatele přenechat své věci a produkty na místě na své vlastní nebezpečí a svou odovědnost. Je zakázáno nechávat na místě cenosti a hotovost.
e) Za pozdní příchod méně než 30 minut před zahájením je prodejce povinen zaplatit pořadateli smluvní pokutu 500 Kč. Za předčasné ukončení prodeje(opuštění prodejního mista) před ukončením akce je prodejce povinen zaplatit pořadateli smlouvní pokutu 2000 Kč vše bez DPH.
f) Pořadatel neodpovídá za prodejní systém prodejce na Hradních Trzích.

8) Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat prodejce z prodejního místa bez možnosti vrácení nájmu prodejci v případě závažného a nebo opakovaného porušování tohoto Tržního Řádu. Stejně tak si pořadatel vyhrazuje právo pořizovat fotografie a obrazové i zvukové záznamy z Hradních Trhů se zachycením prodejních míst prodejců, k využití k propagaci akcí, pořádaných Pořadatelem a jeho partnery.
9) Odstoupí-li prodejce po schválení registrace od účasti na Hradních Trzích více než 14 dní před začátkem Trhů, je povinen zaplatit pořadateli odstupné ve výši 1000 Kč bez DPH. Odstoupí- li prodejce od registrované účasti méně než 14 dní, je povinen zaplatit odstupné v plné výši nájmu. Pořadatel má právo zápočtu této smluvní sankce oproti zaplacenému pronájmu na dotčené Trhy.
10) Ochrana osobních údajů se řídí zásadami uvedenými na www.hradnispolek.cz/ O NÁS/ GDPR, neboť Hradní Spolek pro RECIPROCITU družstvo tuto agendu zajišťuje.

Platnost tohoto Tržního řádu Hradních trhů na Hradě a zámku Dolní Kounice u Brna je od 23.3.2023 RECIPROCITA družstvo